Prognose GR18 Gouda januari

Omdat allerlei mensen heerlijk getriggerd waren door mijn prognose voor de gemeenteraadsverkiezingen ga ik er maar eens een blogje aan wijden. Daarvoor blik ik eerst terug naar mijn omrekening van 4 jaar geleden, en dan kijk ik naar mijn huidige prognose.

Maart 2014

Wat had ik vlak voor de verkiezingen geprogpeild?

Peiling 16 maart

De streepjes geven de onzekerheid aan. De opvallende fouten: VVD kwam een zetel lager uit, CU een zetel hoger. Dat was de lijstverbinding (die ik overigens wel mee had gerekend) – de VVD had meer stemmen dan de CU maar kwam toch lager uit in zetels. De CU deed het wel veel beter dan verwacht. De PvdA had ik ook een zetel onderschat, de SP juist overschat. Landelijk was toen ook te zien dat de SP slecht presteerde tov de peilingen – en zeker in Gouda deed de PvdA het iets beter dan verwacht. Ook hier maar 1 zetel en een die close was. D66 zette een ongekend goed resultaat neer die buiten de marges van eerdere verkiezingen viel, laatst in de media nog het “Daphne-effect” genoemd. GL had ik te hoog zitten, maar dat was aan de onzekerheidsbalk ook al te zien. Ook Trots en PvdD had ik een zetel verkeerd, maar dat hing uiteindelijk ook op 50 stemmen verschil. Ook hier zat ik dus aardig in de buurt. Mijn prognose zegt dus niet alles maar zit er ook nooit echt ver naast.

Januari 2018

De trend is duidelijk wie er winnen en verliezen. VVD, GL, SP, GBG en PvdD winnen. Die laatste misschien wel of niet genoeg voor een zetelwinst. PvdA, CDA, D66, CU en SGP verliezen. Met name de christelijke partijen hebben optimaal geprofiteerd van de lijstverbinding. De CU moet dus een bescheiden winst boeken tov 2014 om gelijk te blijven in zetels Рeen lastige opgave. Ook SGP en CDA balanceren op de rand en hangen van een restzetel af. Dat is haast niet te voorspellen РCDA of SGP zou net zo makkelijk een zetel meer kunnen hebben, maar de kans is zeker aanwezig dat minimaal ̩̩n van de twee er een kwijt raakt.

Hoe komt de prognose tot stand

Ik heb de verkiezingsuitslagen vanaf 2006 bijgehouden en geanalyseerd. Hoe groot is het verschil tussen landelijke en Goudse resultaten? Dat blijkt redelijk constant. Zo scoort de VVD 15 a 20% slechter dan landelijk in Gouda. Ten opzichte van de Peilingwijzer van maart 2014 zelfs bijna 40% slechter. De trend is bovendien dalend: de VVD scoort sinds 2006 7 procentpunt slechter tov landelijk. Door die verandering wordt de onzekerheid wel groter. De PvdA is stabieler: 14 a 21% beter dan landelijk, ook tov de Peilingwijzer. Voor wie een Mohandis-effect verwacht trouwens: in 2006 en 2010 scoorde de PvdA 17% resp 14% hoger dan landelijk, in 2014 20%.

Voor 4 jaar geleden waren de verschillen als volgt:

Partij Verschil tov GR14 landelijk Verschil tov peilingwijzer maart 2014
VVD -22% -39%
PvdA 20% 22%
SP 12% -48%
CDA -48% -35%
D66 44% 21%
CU 100% 94%
GL 17% 62%
SGP 140% 120%
PvdD 32% 5%

De landelijke uitslag wordt altijd wat vertekend door partijen die niet overal meedoen etc. De peilingwijzer wordt vertekend doordat peilingen ook niet alles zeggen, zeker niet over lokaal. Maar dat houdt het ook spannend 🙂 De mate waarin het verschil landelijk – Gouda schommelt bepaalt mede de onzekerheid.

Stap 2 is om de huidige peilingen te bekijken. De peilingwijzer geeft een mooi gemiddelde maar wordt niet elke week bijgewerkt. Ik neem dus ook mijn eigen gemiddelde van de peilingen. Die is gewogen naar betrouwbaarheid en ouderdom – iedere dag die verstrijkt verandert de weging van een peiling iets, zodat de nieuwste peilingen het zwaarst meetellen. Maurice de Hondt is actueel maar vertrouw ik minder – en doordat die alleen zetels geeft zit daar al een paar tiende procent onzekerheid in. De mate waarin de peilingen onderling verschillen gebruik ik om de onzekerheid te bepalen. Hoe meer verschil, hoe groter de onzekerheid.

Op basis van de bovenstaande verschillen en een inschatting van de lokale invloed (PWA, crisis, zichtbaarheid, fingerspitzengefuhl) bepaal ik de definitieve afwijking. Soms ietsje beter, soms ietsje slechter. Als ik voor de CU de +100% aanhoudt zakken ze naar 2 zetels, en dat lijkt me wel erg veel, dus CU schat ik positiever in dan wat de data zeggen. GL heb ik op precies +17%, net als vorige keer.

Met al die cijfers blijft er een deel over, op moment van schrijven ongeveer 22%. Dat komt aardig overeen met de historische lokale kiezers – Gouda is wel een landelijk georiënteerde forenzenstad. De verdeling is lastig, omdat vorige verkiezingen Trots nog meedeed en GBG en GoPo één lijst hadden. Ik verwacht dat 50+ ongeveer een kwart van de lokale stemmen krijgt (vergelijkbaar met de 24-27% van voorgaande verkiezingen), GoPo de helft en GBG ook een kwart (was 14% in 2010).

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Prognose GR18 Gouda januari

Girls will be boys

Er is een of andere campagne die vindt dat jongens jongens moeten kunnen zijn. Blijkbaar mogen ze nu alleen maar marsmannetjes zijn. Of misschien bedoelt SIRE dat we jongens meisjes laten zijn en zoals we allemaal op het schoolplein van de basisschool hebben geleerd zijn meisjes STOM. Dat hebben we geprobeerd af te leren op de middelbare school met wisselend succes, trouwens.

Deze campagne is op zoveel fronten stom dat ik maar weer eens een blog ga schrijven. Als vader van drie dochters, zeg ik er dan bij. Drie dochters die later mummy, elfje, politieagent of juf willen worden. Die in een roze jurkje met een zwaard staan te zwaaien. Die willen dat ik hun knuffel en “schieter” vasthoud als ze iets moeten doen, en het liefst van iedere heuvel afrollebollen en aan het eind steentjes gaan verzamelen. Die je op de bank bespringen met een knietje op een voor hun totaal onbelangrijke maar voor papa vrij gevoelige plek omdat ze willen stoeien.

Jongens of meisjes, het zijn allemaal kinderen. Om te zeggen dat jongens jongens moeten kunnen zijn is dus onzin. Jongens moeten kinderen kunnen zijn, net als meisjes. Kinderen houden soms van ravotten, ontdekken en stoeien, soms van lezen, tekenen en knutselen. En soms van allebei. Je belangrijkste taak als ouder (en ook als docent trouwens) is om dat te zien en erop in te spelen. De ene keer stimuleren, de andere iets afremmen.

De campagne van SIRE doet net alsof er maar 2 soorten kinderen zijn: jongens en meisjes. Zoals ook de speelgoedwinkel het leven overzichtelijk in roze en blauw indeelt. Om genante situaties te voorkomen moet je eigenlijk ook je kind kleurcoderen: een meisje met niet al te lang haar en een blauw shirt is al snel een jongetje. Het is het simpele onderscheid waar types als Trump en Baudet op drijven. Wie geen jongen is is een meisje, en een jongen is een jongen als die onrealistisch machogedrag vertoont de hele tijd. Meisjes zijn, uitgesproken of onuitgesproken, inferieur.

Ondertussen is dat machogedrag nog volop aan de macht. Jongens kunnen prima jongens zijn. Het probleem is dat jongens geen meisje kunnen zijn en meisjes geen jongens, ofwel dat kinderen geen kinderen kunnen zijn. Aan jongens en meisjes wordt een soort stereotiep opgelegd die ze niet zijn, en dat zorgt voor meer problemen dan een overbezorgde moeder uit Amsterdam-Zuid over de vieze spijkerbroek met een gat erin. Ja, er zijn problemen zoals jongens die vaker met ADHD worden gediagnosticeerd, maar is dat omdat ze geen jongen mogen zijn of is dat door een bepaald beeld van jongens, verwachtingen die we van jongens hebben? En wat betekent dit voor de kinderen die zich niet volgens de norm gedragen?

Laat je kind dus gewoon lekker je kind zijn.

PS. Ik heb meegedaan aan de loting van een onverwoestbare broek bij de SIRE-campagne. Gezien de maten kunnen alledrie onze dochters deze nog goed gebruiken de komende jaren.

Geplaatst in Persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Girls will be boys

Kandidaat!

Met enige trots sta ik vanavond in TivoliVredenburg. Niet omdat ik zo goed kan zingen of muziek maken, maar omdat de kandidatencommissie van GroenLinks mij voordraagt voor een plek op de lijst. Op plek 35 weliswaar in de achterhoede, maar wel een plek om trots op te zijn. En met een advies dat spreekt over “talentvol politicus”, “kent zijn dossiers” en “rasdebater” ben ik natuurlijk ook heel blij.

Via mijn kandidatuur wil ik vooral het onderwijsgeluid uit de praktijk steviger laten horen. Hoewel GroenLinks prima ideeën heeft over onderwijs komt het er de afgelopen jaren niet zo goed uit, terwijl onderwijs zo’n belangrijk onderwerp is. Ieder kind (bijna) gaat naar school, brengt daar veel tijd door en wordt daar gevormd. maar met de toenemende kansenongelijkheid ontwikkelt niet ieder kind zich optimaal. Daarbij is het voor docenten door oa Passend Onderwijs en slecht besteed geld steeds moeilijker om goed les te kunnen geven. De wil is er wel maar de werkdruk hoog – en daardoor ook het ziekteverzuim. Er moet dus meer met docenten worden gekeken hoe het onderwijs beter kan, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs. En vooral ook: meer positiviteit en waardering. Want ondanks alles scoort het Nederlandse onderwijs goed, dankzij docenten en ondersteunend personeel die keihard werken uit passie voor de ontwikkeling van kinderen. Om die passie over te brengen in de lessen moet er meer ruimte komen voor het onderwijs.

In Gouda ben ik nu meer dan 10 jaar gemeenteraadslid. In deze mooie, kleine stad met grootstedelijke problemen leer je veel over en van de politiek. Gouda ligt onder een vergrootglas van de landelijke pers. De fragmentatie die we in de Goudse Raad, met 12 partijen, al langer kennen dringt straks waarschijnlijk ook door in Den Haag. Het is goed dat er mensen die ervaren zijn in het politieke handwerk en uitdagende situaties op de lijst komen. Behalve vanuit de politiek is mijn achtergrond in Gouda op veel andere terreinen handig. Gouda is een stad op de grens van Randstad en Groene Hart. Een oude, monumentale stad van waaruit je in 10 minuutjes middenin de prachtige polders bent. Een stad die heel gemiddeld is, maar ook heel verdeeld. De hele diversiteit van Nederland in een notendop.

Ik hoop dat ik in het referendum nog wat stijg, om zo het belang van een frisse blik, politieke ervaring en de werkvloer van het onderwijs stevig in GroenLinks neer te kunnen zetten.

Geplaatst in GroenLinks, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Kandidaat!

Oppositie stort Gouda in maandenlange chaos

Met verbijstering heeft GroenLinks kennis genomen van de motie van wantrouwen die door de voltallige oppositie, inclusief VVD, is aangenomen tegen alle 5 wethouders van het college. Door deze motie moest het college per direct aftreden en is alleen de burgemeester nog in functie, en heeft daarmee alle inhoudelijke portefeuilles van 5 fulltime wethouders toebedeeld gekregen.

Fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan is onthutst. “Hier wordt een politiek spelletje gespeeld, een persoonlijke vendetta ten koste van de stad. Het is ongehoord, ongefundeerd en onverstandig om dit zo te doen. De stad staat voor gek, en beleid staat stil. En erger nog: de kloof in de raad is zo alleen maar groter geworden; een stabiel college dat op een ruime meerderheid in de raad kan leunen is met deze 18-17 vrijwel onmogelijk geworden.”

GroenLinks was juist trots op wat dit college voor elkaar heeft gekregen: meer investeringen in duurzaamheid, inzet op een goede transitie in het sociaal domein, actie tegen discriminatie. Onze wethouder Hilde Niezen heeft geweldig werk gedaan met de duurzaamheidsmakelaar, afval scheiden loont en de GoudaPot om maar een paar zaken te noemen. Als onderhandelaar wist ze namens het College een gedragen overeenkomst met het COA te bereiken over een AZC, waarbij vele wensen van omwonenden meegenomen konden worden. Door de val van het college gaan in ieder geval armoedebeleid en de mobiliteitsvisie op de lange baan. Ook komen hierdoor de extra sociale woningen die in de Kadernota waren voorgesteld op de tocht. Door het aftreden van de wethouders is Gouda in geen enkel regiobestuur meer vertegenwoordigd. Het is maar de vraag of er snel een nieuw college kan komen: het reces staat voor de deur.

Tijdens het debat waren al vele handreikingen gedaan: een verkennende ronde, een nieuw college in september, volop ruimte voor inbreng door de raad. Het mocht niet baten. Een aanbod van de Commissaris der Koning om direct naar Gouda af te reizen om de bestuurlijke gevolgen van het aftreden van de wethouders te bespreken werd bot geweigerd door de oppositie.

GroenLinks betreurt de amateuristische gang van zaken. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen, ook in moeilijke tijden, en zullen dit blijven doen in het belang van de stad. Door de acties van de oppositie en het wantrouwen dat hiermee is veroorzaakt wordt het wel steeds lastiger om bruggen te slaan en de verbinding te zoeken. GroenLinks baalt hiervan en zal de komende tijd benutten om te zien wat het beste is voor de stad.

(afbeelding: Roy Korpel)

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, Politiek | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Oppositie stort Gouda in maandenlange chaos

Algemene beschouwingen nader beschouwd

De blog van maandag maakte iets los – in ieder geval waren sommige fractievoorzitters er in de tweede termijn van de begroting op gebrand dat hun interrupties meegenomen zouden worden in de statistieken. Zoals gebruikelijk zit het meeste vuurwerk in de 1e termijn en dus wat minder interrupties dit keer. Niet zo vreemd ook als de begroting met 29-6 wordt aangenomen, blijkbaar is men redelijk raadsbreed tevreden met de begroting. In een coalitie waar zowel linkse als rechtse partijen zitten en iedereen wel punten heeft binnengehaald is dat ook niet zo vreemd. Daarmee kunnen we vol financiëel vertrouwen het volgende jaar in gaan – als we niet lopende het jaar weer door het rijk worden genaaid natuurlijk.

In de 2e termijn gingen de interrupties als volgt:

interrupties2015-2etermijn

Ook hier is er weer gekleurd op oorsprong – zo zien we drie interrupties die de VVD ontving in de kleuren van GL, CU en CDA.

In totaal, inclusief eerste termijn, levert dat dit op:

interrupties2015-alles

Concluderend: het meest betrokken bij het debat (combinatie van interrupties uitlokken en plegen) waren GoPo, D66, CU en CDA. In de middenmoot GL en VVD, en in de staart SP, PvdD, 50+. SGP, GBG en PvdA deden nauwelijks mee. Dat zegt natuurlijk nog niks over de inhoud, maar wie de webcast volgde weet een stuk minder goed waar deze partijen voor staan, en in de Raad wisten ze weinig reacties los te maken.

Na de begroting kwamen nog de moties. Een interessant fenomeen: partijen stemmen wel of niet in met de begroting en komen daarna nog met een los puntje. Regelarm zonetje hier, zorgevaluatietje daar, etc. Ondanks dat de stukken voor de begroting dan al een maand in het bezit van de raadsleden zijn kwamen vrijwel alle moties en amendementen vanaf maandagmiddag t/m woensdagmiddag (en 1 staande de vergadering) binnen. En wat zie je dan gebeuren?

motiesamendementen

Het is een beetje lastig tellen omdat niet alle raadsleden altijd alle concepten krijgen – indieners zoeken natuurlijk eerst nauw verwante partijen op. Het totaal aantal aangekondigde moties en amendementen is gebaseerd op een snelle scan van mijn mailbox en de betogen van de fractievoorzitters. Vervolgens heb ik geteld welke moties en amendementen daadwerkelijk in iBabs bij de stukken kwamen – deze waren formeel ingediend om te behandelen in de Raad. Na toezeggingen verdwenen een aantal moties alsnog van de agenda. De 9 moties en amendementen waarover is gestemd faalden stuk voor stuk (de nieuwe dualistische verhoudingen zijn ongeveer 23-12 in wisselende samenstellingen). Slechts 2 moties (Right to Challenge en openbaarheid stukken) wisten de eindstreep te halen. In beide gevallen gaf het College aan dat ze de opdracht van de Raad toch al deden of wilden doen.

Het duurde wel tot even na middernacht hierdoor. De vraag is dan: hoe effectief is de Raad eigenlijk bezig?

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Algemene beschouwingen nader beschouwd

Wie doet het met wie?

Het was weer begrotingstijd. Ook al moet ik nu als fractievoorzitter een stuk meer opletten dan vroeger, toch blijft er wat tijd over voor oude hobbies. Wie interrumpeert wie? Het interruptiedebat is niet alleen leuk om te volgen en een goede manier om een onderwerp uit te diepen, het zegt ook iets over de politieke verhoudingen. We zitten nu wel in 2015 dus weg met excelgrafiekjes en enter de Circos Visualizer:

interrupties2015

Bam. Even letten op de kleurtjes: de oorsprong bepaalt de kleur. Toevallig is GroenLinks ook groen dus die drie links heb ik gepleegd. Het CDA is rood (ik kon dat zo gauw niet instellen) en die heeft mij dus geïnterrumpeerd. Een paar opvallende: SGP en 50+ interrumperen niet maar krijgen er wel een paar; het actiefst zijn CDA, GoPo, D66 en D66. CU en CDA gingen bovendien flink los op GoPo, zoals je aan de dikke lijnen kunt zien. Maar wie ging er niet los op GoPo. Geen interrupties is lekker rustig voor de spreker maar kan ook een gebrek aan aandacht betekenen; het overkwam PvdA, PvdD en GBG.

Al met al weer een mooie avond, zo algemeen beschouwd. Wat ik heb gezegd is op onze afdelingssite te zien. Hoe dat er dan allemaal uitzag is te zien op de webcast.

En wie weet maak ik ook weer eens wat tijd om hier te bloggen.

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Wie doet het met wie?

Winst en verlies in Gouda

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda is bekend. GroenLinks naar 2 zetels. Dat is balen, ook al was het gezien de landelijke trend niet onverwacht. Sterker nog, een jaar geleden toen ik me kandideerde in de afdeling voor het lijsttrekkersschap ging ik nog uit van mogelijk 1 zetel, op basis van de peilingen. Ik wilde ook in slechte tijden klaarstaan voor de partij. Anderen ook, het is jammer dat Rommy de Leeuw (nr 3) niet in de Raad komt, en we afscheid moeten nemen van ons kundige raadslid Mohamed Amessas (nr 4).

Het voelt wel als een onnodig verlies. Nieuwkomer Partij voor de Dieren haalt een zetel (zonder de kiesdrempel te halen, maar met een restzetel). Hun verhaal is gelijk aan wat wij al jaren vertellen én doen in het college. Hoe fijn het ook is dat er nog een duurzame partij bij komt in de Raad, we moeten de komende jaren nog zien hoe effectief dat geluid is als het zo versnipperd is. Corina Kerkmans heeft zich in de campagne bewezen als een deskundig kandidaat-raadslid die zich zeer goed staande wist te houden tussen de 12 andere lijsttrekkers, maar met een GroenLinkse zetel minder zal ze het extra goed moeten doen om resultaten te behalen.

De SP groeit naar 2 zetels, hoewel ik meer had verwacht. Met het verlies van de twee zetels PvdA krimpt het linkse deel van de Raad iets, maar met de zetel winst voor de ChristenUnie, ook een sociale en duurzame partij, blijft de linkerflank ongeveer gelijk. Dat geeft hoop, want juist op sociaal beleid staat ons veel te wachten en de partijen op links weten elkaar te vinden.

Opvallend is het verlies op rechts. De VVD incasseert een flinke klap en gaat van 5 naar 3. GoPo/GBG maakt dat iets goed met een zeteltje winst (zouden die gaan fuseren met zo’n beperkte opdracht van de kiezer?), maar Trots verdwijnt volledig (op 6 stemmen tekort schijnt) uit de Raad. Zelfs de zetel winst voor de SGP, ook nog rechts volgens Kieskompas, maakt dat niet goed. Sowieso scoort lokaal weer benedengemiddeld in Gouda: 24% waar 30% het gemiddelde in Nederland is. Gouda blijft toch een forenzenstad, of de landelijkelokale partijen doen het gewoon goed genoeg voor de kiezer.

En dan natuurlijk D66. Die hebben hun historische hoogtepunt van 6 zetels geëvenaard en zijn in één klap onbetwist de grootste partij. Een lust en een last, want behalve een mooie uitgangspositie voor een coalitie moeten ze die nog wel even bij elkaar zien te krijgen. In het versnipperde landschap met een erfenis van 4 jaar gebakkelei door sommige partijen is dat geen makkelijke taak. Ik wacht het even af. Met 2 zetels past enige terughoudendheid. Komende donderdag wordt de nieuwe Raad geïnstalleerd, met Hilde en mij als de nieuwe fractie. En de komende 4 jaar gaan we ons hoe dan ook weer sterk maken voor een groenere, socialere en tolerantere stad, vanuit de oppositie of toch coalitie.

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek | 1 reactie

Prognose GR2014 Gouda

Nou, daar gaan we. De waarschijnlijk definitieve prognose voor de komende verkiezingen. D66 de grootste, verlies voor VVD en PvdA maar doordat de rest stabiel blijft of groeit behoudt de huidige coalitie een meerderheid.

Peiling 16 maart

Peiling 16 maart

De zwarte lijntjes geven de onzekerheid weer. Dat is een combinatie van de verschillen tussen de peilingen (Ipsos, EenVandaag, Peil, TNS) en de verschillen in hoe partijen het in Gouda doen tov landelijk. Ook meegenomen: de laatste peilingen van Pieter Stroop en Peter Fasol ter vergelijking.

Twee partijen komen niet in de raad volgens deze peiling: OPA (ruim niet) en PvdD (net niet, zou zomaar wel een zetel kunnen worden). Trots haalt waarschijnlijk nog wel een zetel, maar verder denk ik dat ze het afleggen tegen het geliktere GoPo/GBG. Maar ik kan er hier ook volkomen naast zitten. De lokale partijen komen bij mij totaal op ongeveer 24% uit, daar waar lokaal in Gouda altijd benedengemiddeld heeft gescoord, en hoe zich dat onderling gaat verdelen is maar afwachten. Afwachten moeten ook CU en GL: stabiele partijen, maar de laatste zetel is een restzetel. Mij valt tot nu toe op hoe positief wij worden benaderd; dat lijkt erop te duiden dat we een flink deel van onze kiezers van 4 jaar geleden zullen vasthouden.

De uiteindelijke uitslag zien we woensdag. Vanaf half 10 is iedereen welkom in het Huis van de Stad. Daarvoor kom ik morgenavond nog in actie in het debat van de Raad van Kerken. En daarna slapen.

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, Politiek | 1 reactie