Verslag raadsvergadering 31 oktober

Een van de moties

Meestal probeer ik wel een leuke titel voor een stukje over de raad te bedenken. Maar deze vergadering hoeft niet opgeleukt te worden, en is ook niet in 1 zin samen te vatten. Wat een spektakel.

Bij binnenkomst troffen alle raadsleden een fors stencilpakket aan. Dit bevatte alle 18 moties en amendementen die waren aangekondigd voor de avond. Blijkbaar vreesde de griffie nog meer, want het overzicht was getiteld “Voorlopig overzicht moties en amendementen”. Je weet nooit.

Nu vind ik de burgemeester niet altijd een geweldige voorzitter (niet als enige overigens: zie hier en hier voor een rapport van de Spraakmakers), maar nu wist hij behoorlijk stand te houden. Zeker gezien de moeilijke omstandigheden. De woordvoerders over een motie of amendement kregen eerst het woord, daarna het college, daarna kon de rest er iets over zeggen. Debat was het nog niet, maar we moeten allemaal even wennen.

The Truth Will Set You Free

PvdA tegen schuldhulpverlening
De “eer” van de eerste motie ging naar GroenLinks. In de programmarapportage was niets gemeld over wachtlijsten bij bijvoorbeeld schldhulpverlening, ondanks dat de raad zich daar meermalen over heeft uitgesproken. Pas na vragen van GroenLinks kwamen de getallen hierover naar voren. In de motie werd simpelweg opgedragen snel de wachtlijsten naar een aanvaardbare tijd terug te brengen. Alleen de PvdA (!) en Gemeentebelangen stemden tegen. De motie werd aangenomen, waarmee maar weer eens werd aangetoond dat 10 zetels wel veel is, maar niet altijd doorslaggevend. Wel vreemd dat de PvdA tegen deze motie stemde, en niet consistent met eerdere uitspraken van deze partij. Maar goed, dat mogen zij aan hun eigen kiezers uitleggen. Update: de PvdA heeft mij benaderd vanwege deze passage omdat ze duidelijk willen maken waarom ze tegenstemmen. Het komt erop neer dat zij een motie van een coalitiepartij als motie van wantrouwen naar een wethouder zien, ook al staan ze achter de inhoud van de motie. Wat mij betreft moge het duidelijk zijn dat onze motie zo niet was bedoeld, en dat in het dualisme het vanzelfsprekend is dat de raad zich ergens over uitspreekt, ook als de wethouder een belofte doet. Het blijft de eigen keuze van iedere partij om vervolgens voor of tegen een motie te stemmen. Ik beoordeel moties om hun inhoud, niet op mogelijke gevoelens die mensen daarbij hebben.

De volgende 7 moties kwamen bij de Sportnota. Daar speelden 2 thema’s: de aandacht voor individueel sporten (nihil) en de uit de pan gerezen tarieven. Over de tarieven gaan we het op korte termijn nog apart hebben, omdat dat niet binnen deze nota paste. Een motie van GroenLinks over het prioriteren van de (beleids)doelen haalde het niet. De motie die opriep tot een kwaliteitshandvest voor Sport.Gouda wel, door overgenomen te worden door wethouder Kastelein. Ook een motie van de VVD over individuele sportbeleving werd aangenomen (wel jammer dat daarin werd opgeroepen tot nota’s in plaats van actie). Alle andere moties werden verworpen, ook de sympathieke motie van de SP om verenigingen te steunen bij het wegnemen van sociale en culturele belemmeringen.

Bij het gezondheidsbeleid kwamen de S(G)P en CU terug op gokverslaving. De motie hierover haalde het bij lange na niet, omdat de wethouder al binnen de strikte kaders blijft voor de eventuele gokhal bij het Hamstergat.

17-16
De WMO is altijd goed voor vuurwerk. Het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) alleen al was goed voor 4 moties en amendementen. Er kwam nog een extra “motie van orde” om het voorstel van de agenda af te halen, die het uiteraard niet haalde (een meerderheid had immers aangegeven het stuk rijp voor de raad te vinden). Van de drie amendementen steunden wij er 1, maar die werd met de kleinst mogelijke meerderheid (17-16) verworpen. Ook de andere twee amendementen sneuvelden.

Bleven er, na vaststelling van de verordening voorzieningen WMO, nog 6 moties over. Twee hiervan werden teruggetrokken, een motie (gesteund door GroenLinks) overgenomen. Blijven er nog 3 moties over van de SP, die volgens mij bijna niemand snapte danwel zinvol achtte, en bovendien deels bleken te gaan over dingen waar we sowieso niet over gaan. Maar dat maakte mij al niet meer uit, we hebben een avond gehad waarin werd gestemd, partijstandpunten werden uitgedragen, ideologische veren opgezet of juist afgeschud, kortom: er werd politiek bedreven. En dat kunnen we niet vaak genoeg doen.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gouda, GroenLinks, Politiek met de tags . Bookmark de permalink.