Obama inspireert raad

In de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen was er een raadsvergadering woensdag. Die begon al om 7 uur met de raadswerkgroep Nieuwsjaarsreceptie (“wilt u wat terugzien van uw OZB, drink dan op 9 januari met ons mee!”), en al om 19.30 een raadsdebat over het Cultuurhuis en het niet doorgaan daarvan. Dat zou dan gelijk meegenomen kunnen worden in de besluitvormende vergadering erna.

Over Oosterwei heb ik mijn bijdrage al geplaatst. Daar zal zeker nog een debat over moeten worden gevoerd, want weliswaar concludeerde Roy Kraft van Ermel als vicevoorzitter dat een meerderheid de plannen steunt, wij steunen nog helemaal niets. Ondanks het yes we can van de BM.

In het besluitvormende deel stonden o.a. het winkelgebied in de zuidelijke Spoorzone, de Janverwzollezone en het Cultuurhuis op de agenda. Bij de Spoorzone probeerden een aantal partijen (vooral Gouda 50+ en VVD) nog meer parkeerplaatsen voor elkaar te krijgen. Dat ging gelukkig niet door. Zeer opvallend was de stemverklaring van de VVD, waarin ze aangaven dat de gemeente moet zorgen voor een goede balans van winkelsoorten in het gebied. Kijk, dat is nou nog eens een mooi staaltje overheidsbemoeienis! Yes we can zal de VVD wel hebben gedacht. Eerst al een gemeentelijke kaaswinkel, en nu dit. Zal wel door Obama komen.

In de Jan Verzwollezone moesten we van de ambulancepost in het plan af. Nu zit er een tijdelijke post, en voor het geval die permanent wordt is er ruimte gereserveerd in het plan. Voor de omwonenden was dat een vervelende verrassing. Per amendement is nu aangegeven dat er een lokatieonderzoek moet komen (liefst vanuit de Ambulancedienst, die willen immers niet naar de eerder toegewezen plek aan de Zuidwestelijke Randweg), en dat de raad uiteindelijk besluit. Een mooi staaltje dualisme van de PvdA, dat wij van harte steunden. Jammer dat CDA en VVD niet instemden, vanwege een interpretatieverschil over “in principe“. Wat ons betreft moet je geen valse verwachtingen scheppen: er is een theoretische mogelijkheid dat die ambulancepost toch in het gebied komt, maar dan moet er wel heel wat water door het Hanenpraaigemaal stromen.

Bij het debat over het Cultuurhuis lukte het niet om de eisen aan een nieuwe lokatie voor Werkschuit en Muziekschool te verruimen, zodat het makkelijker zou kunnen worden om een nieuwe plek te vinden voor deze instellingen. De wethouder hield liever vast aan een verbinding met het Cultureel Kwartier, hoewel die verbinding al zodanig was uitgekleed dat het amendement in strekking eigenlijk al was overgenomen.

Het was al na elven, mensen pakten al hun spullen, toen in herinnering werd gebracht dat Mohammed Mohandis nog een motie zou indienen (mede ondertekend door de andere coalitie-fracties), over de eindejaarsuitkering die het kabinet aan de minima wil geven (via de gemeenten). Om de één of andere reden vreesde de PvdA dat die niet voor het einde van het jaar zou worden uitgekeerd door de gemeente, en werd deze motie ingediend. Zeer sympathiek, dus het was snel klaar, maar nu wil ik ook echt nooit meer horen van de PvdA dat een motie of amendement “onnodig” is, want dit was natuurlijk niet nodig.

Tijdens de borrel volgden nog vele interessante opmerkingen uit onverwachte hoeken; de wilde verhalen laat ik maar even zitten, in verband met de jongere lezers.

Veel erger dan wat borrelpraat vind ik trouwens de houding van de Socialistische Partij. Met nauwelijks meer inbreng dan het correct uitleggen van wat “in principe” betekent richting het CDA was de partij overal tegen. Zonder amendementen, moties, of in het voortraject ook maar enige moeite om andere partijen proberen mee te krijgen. Jammer dat zij zich zo onconstructief opstellen. Volgens mij willen SP-stemmers meer dan alleen tegen zijn, en ook hun idealen verwezenlijkt zien worden.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Obama inspireert raad

  1. CB te G schreef:
    Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows NT

    Hé joh, laat die VVD’ers eens met rust. Dat zijn ook maar mensen: Er is geen rechts Nederland of links Nederland. Er is geen arm Nederland of rijk Nederland. Er is geen west Nederland of oost Nederland.

    Er is slechts één Nederland en dat is de republiek der 7 vereenigde Nederlanden (oeps)

Reacties zijn gesloten.