Wat de APV over alcohol zegt

Naar aanleiding van het voorstel van het CDA en de reacties op mijn artikel gooi ik hier voor de juridisch ingestelde meelezers de relevante teksten uit de APV, de toelichting en de uitvoeringsvoorschriften neer. Daarmee lijkt het plan van het CDA om alcohol in heel Gouda op straat te verbieden onnodig en onhaalbaar. Ben benieuwd hoe ze hierop reageren, vanavond is er weer raadsbijeenkomst dus in het wandelgangencircuit kan er bijgebabbeld worden.

artikel 2.4.8
hinderlijk drankgebruik

1. Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
3. Het is verboden op of aan de weg of op het openbaar water, dan wel in een voor het publiek toegankelijk gebouw, alcoholhoudende drank te nuttigen indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken.

commentaar
In dit artikel is een verbod opgenomen om in een bepaald door het college aan te wijzen gebied alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes en blikjes met dergelijke drank bij zich te hebben. Dit verbod geldt uiteraard niet voor terrassen die deel uitmaken van een horecabedrijf, of voor een evenement waarbij van gemeentewege op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet toestemming is verleend om op de plaats waar dat evenement zich afspeelt alcoholhoudende drank te verstrekken.

omvang gebied
Er kan slechts een duidelijk omschreven gebied aangewezen worden. Het is niet mogelijk het grondgebied van de gehele gemeente aan te wijzen. Dit zou de verordenende bevoegdheid te boven gaan. Er dient namelijk wel een aanleiding te zijn waarom een bepaald gebied aangewezen wordt. Er dient gerechtvaardigde vrees te bestaan voor aantasting van de openbare orde, of reeds sprake te zijn geweest van aantasting van de openbare orde. Dit kan nooit het geval zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitgaansgebied in het centrum of een park of plein waar regelmatig overlast van deze aard veroorzaakt wordt.
Het is mogelijk dat een verschuiving in het gedrag van de personen in de richting van buiten het aangewezen gebied gelegen delen van de gemeente zal plaatsvinden. In de meeste gevallen zal dit
echter niet erg waarschijnlijk zijn, omdat mag worden aangenomen dat de aangewezen plaatsen door hun aantrekkelijke karakter mede bepalend voor het verschijnsel zijn. Wanneer echter toch andere plaatsen als pleisterplaatsen worden uitverkoren, kan het college alsnog ook voor die nieuwe pleisterplaatsen een aanwijzingsbesluit nemen.

derde lid
Het derde lid bevat een algemeen verbod tot in het openbaar nuttigen van alcoholhoudende drank indien dit gepaard gaat met overlast veroorzakend gedrag.

Uit het B&W-aanwijzingsbesluit :

I. Aan te wijzen als wegen van de gemeente waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:
a. het centrum binnen de singels;
b. plaatsen waar kermissen worden gehouden, gedurende de perioden dat de kermisattracties op deze plaatsen aanwezig zijn.

De conclusie die ik hieruit trek is: wat het CDA wil kan niet (je kan niet de hele stad aanwijzen als alcoholvrij gebied), wat het CDA wil gebeurt al (de link tussen overlastgevend gedrag en alcohol), en gezien de berichten in het nieuws helpt het voor geen meter.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Computers, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Onderwijs, Politiek met de tags , , . Bookmark de permalink.

6 reacties op Wat de APV over alcohol zegt

 1. Ria Jansen schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 6.0 op Windows XP

  Dag Michel

  Ik kan niet wachten tot vanavond, dus even reageren.
  Ja, dat is de APV, duidelijk toch.
  Maar als er dan zoveel overlast is , is het zaak er zo gauw mogelijk een einde aan te maken en dat is waar het CDA op doelt.
  GBG is het daar mee eens.
  Een nieuw plan is niet nodig, gebruik maken van het APV wel en dan het allerbelangrijkste HANDHAVEN.
  Wat niet altijd te verwezenlijken is, maar ik krijg hoop, Politie Hollands Midden is aktief aan de slag om er 49 agenten bij te krijgen.
  Mogelijk komt er dan eindelijk tijd voor HANDHAVING.
  Heel belangrijk voor de strijd tegen overlast.

  Tot vanavond
  Ria Jansen
  Gemeente Belangen Gouda

  • Michel schreef:
   Gebruikt Firefox 3.0 op GNU/Linux

   Ria,

   Mijn punt is meer dat het CDA nu wel erg enthousiast is over nieuwe regels, terwijl we de mogelijkheden al hebben en deze niet blijken te werken. Het handhaven van die regels is inderdaad nodig, het heeft geen zin een regel in te stellen zonder handhaving.

   Ik vraag me af hoe die handhaving plaats gaat vinden gezien de tekorten aan mankracht bij de politie en de prioriteiten die op andere vlakken liggen. Als je hierop wilt handhaven heb je veel capaciteit nodig, en die kan je ergens anders niet inzetten. Wat willen de dan dat de politie minder doet?

 2. christian schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows XP

  Ik ben het niet met je eens Michel.
  Ik heb er nog eens goed naar gekeken er staat dat een college aangesteld gebied geen alcohol mag worden gedronken.Het uitvoeringsvoorschrift waarin staat dat er geen verbod mag worden ingesteld voor het totale gebied is een uitleg van de strekking van het betreffende artikel 2.4.8. lid 1. Maar als de raad met een meerderheid bepaalt dat dit artikel moet veranderd worden in: het is verboden om op openbaar gebied van de gemeente Gouda alcoholische drank te nuttigen, dan wijzigt uiteraard ook het uitvoeringsbesluit. Die zal dan bepalen dat de strekking van het artikel luidt dat het verboden is om op openbare plekken (zonder toezicht) alcohol te drinken. Het aanwijzingsbesluit kan dan achterwege worden gelaten.
  gr,

  Christian

  • Michel schreef:
   Gebruikt Firefox 3.0 op GNU/Linux

   Ten eerste is er geen enkele gemeente waar een algeheel alcoholverbod is. Dat betekent waarschijnlijk dat dat ook niet kan. De toelichting zegt immers ook dat er een goede reden moet zijn om de hele gemeente tot alcoholvrij te verklaren.

   Daarnaast is alcohol al verboden icm overlastgevend gedrag. Dat is precies wat het CDA wil aanpakken.

   Aangezien enkele prominenten hebben toegegeven de toelichting überhaupt niet bestudeerd te hebben ben ik benieuwd in hoeverre dit punt ook echt is voorbereid…

 3. Michel Klijmij schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  (zie voor APV-artikelen trouwens http://twurl.nl/uxbtvq )

 4. Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  @PFasol @chrisbellekom Misschien wel aardig om te lezen: http://michel.klijmij.net/2009/01/28/wat-de-apv-over-alcohol-zegt/

Reacties zijn gesloten.