Debat veiligheid

Het was goed getimed, het jongerendebat van de SGP-jongeren. Het thema veiligheid paste mooi in de actualiteit. In de Pauluskerk gingen de niet-al-te-oude vertegenwoordigers van SGP-jongeren, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Jonge Democraten (D66) en de Jeugdraad met elkaar en de zaal in debat. Ook burgemeester Cornelis (young at heart?) was aanwezig.

Het geheel begon met een schriftlezing (hij die zonder zonde is werpe de eerste steen) en een gebed. Ik vond het toch wel grappig dat bij dit gebed om kracht voor de politici en de burgemeester werd gevraagd, “en in het bijzonder voor de SGP”, omdat die het zo zwaar te verduren hebben tegenwoordig. Ik wilde bijna in gezang van de Positivo’s uitbarsten

Cornelis begon met een uiteenzetting over de voorvallen van de afgelopen weken en wat daar allemaal aan was gedaan. Ik heb best wel eens kritiek op de burgemeester, maar in deze gevallen denk ik dat hij juist heeft gehandeld en gedaan wat hij kon.

Michel in het SGP debatEr waren verschillende thema’s uitgelicht in het debat. Het eerste was “privacy”. Daar had ik in de voorzitter van de JD een medestander: de meeste anderen zetten veiligheid voor privacy, de JD en GroenLinks andersom. In het debat waren de verschillen kleiner: in sommige gevallen is het nu eenmaal nodig om de privacy te schenden, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld waarbij de dader uit huis geplaatst moet worden.  Bij camera’s werd breed erkend dat daar een waterbed-effect optreed, dus een verplaatsing van criminaliteit naar gebieden zonder toezicht. Echt helpen doen ze dus niet, hooguit voor de lokatie zelf. In Oosterwei is dat wel belangrijk, maar Goverwelle heeft er het nadeel van.

Het tweede thema was “effectief straffen”. Christian Leroux van het CDA stond daarbij verrassend positief tegen het strafrechtelijk vervolgen van 12-minners. Wat mij betreft zijn dat kinderen, en dan moet je vooral kijken in de sfeer van opvoeding. Strafrechtelijk vervolgen op zo’n jonge leeftijd werkt alleen maar averechts.

Tussendoor kwamen ook “de Marokkanen” en “de jeugd” voorbij, die vooral maar eens flink aangepakt moeten worden. Ik heb me daar wel enigszins tegen verzet. Sowieso moeten we niet uit het oog verliezen dat het met de meeste Marokkanen, en met de meeste jongeren in het algemeen, gewoon goed gaat. Die moeten we dus ook niet aankijken op het gedrag van degenen die het verzieken. Daarnaast is discriminatie een reëel probleem bij Marokkanen, voelen veel jongeren zich gestigmatiseerd en kunnen of willen zich daarom niet ontwikkelen in de maatschappij. Veiligheid begint bij een toekomstperspectief: niet alleen straffen, maar ook belonen. Tot slot heb ik aandacht gevraagd voor Marokkaanse meisjes: die krijgen minder aandacht, omdat ze toevallig geen buschauffeurs lastig vallen, maar dat betekent niet dat er wel problemen zijn. Sociaal isolement, achterstelling, noem maar op – we moeten niet alleen aandacht hebben voor degenen die overlast veroorzaken.

Onderonsje bij SGP debatAls laatste thema kwam alcoholgebruik nog voorbij. Het CDA wil nog steeds graag de stad droogleggen, op veel medestand hoeven ze niet te rekenen. De redenering is ook krom: er wordt niet genoeg overlast gepleegd om mensen daarop te beboeten, dus dan maar voor het geopende biertje. Zorg nou eerst maar dat de politie de huidige APV kan handhaven voor we nieuwe regeltjes gaan bedenken om onschuldige jongeren te beboeten – want zo zal het wel gaan, wie gezellig een biertje in het park drinkt wordt opgepakt, de echte vandalen zijn wel slimmer en ontlopen ook die regels.

Al met al was het een interessante avond, nog afgesloten met een (alcoholvrij) drankje en hapje. Tussen de storm door kon iedereen precies droog naar huis. En veilig.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gouda, GroenLinks, Politiek. Bookmark de permalink.