Open brief aan Henk Bres

Geachte heer Bres,

Misschien heeft u gehoord dat ik gemeenteraadslid ben in Gouda. Misschien ook niet, want uit uw open brief aan “de inwoner van Gouda” blijkt niet dat u enig idee heeft van de situatie in Gouda op gebied van veiligheid, de verschillende mensen die zich daarmee bezig houden en hun precieze functies. Dat geeft niet, we zijn nooit te oud om te leren.

U heeft gesolliciteerd naar de functie van burgemeester. Dat er al eentje zat maakte niet zo uit, sterker nog, ik begreep dat hij de reden was van uw sollicitatie. Daarmee gaat u voorbij aan de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van deze stad, en degenen die de kaders voor het veiligheidsbeleid hebben vastgesteld. Beleid dat door de volledige Raad wordt gesteund. Het is dan ook geen wonder dat burgemeester Cornelis nog steeds burgemeester is: de Raad heeft geen reden om hem weg te sturen vanwege het uitvoeren van beleid waar de Raad achter staat. Als u het heeft over slap beleid, dan heeft u het over de gemeenteraad, en daarmee de burgers van Gouda. Die hadden volop de mogelijkheid om in 2006 af te rekenen met die “sufgerukte en dom gestudeerde politicies”, minder dan een jaar na het vaststellen van het veiligheidsbeleid. De uitslag moge bekend zijn. De PvdA won, en de twee partijen die zich nog het vaakst uitlaten over “hard aanpakken”, VVD en CDA, verloren elk flink.

Als we dan naar het heden doorspoelen, dan zien we dat het veiligheidsbeleid z’n vruchten afwerpt: Gouda wordt steeds veiliger. Dat is niet omdat er nu door de politie wat ansichtkaartjes worden gestuurd, maar omdat er zowel repressief als preventief wordt opgetreden.

Op ernstige overlastplekken komen camera’s te hangen. De daders van de laatste voorvallen die groot in het nieuws kwamen zijn vrijwel allemaal opgepakt. De voorlichter die de fout maakte het intikken van een politieruit als “baldadigheid” te bestempelen is nu geen voorlichter meer. Ouders krijgen gedwongen opvoedondersteuning. Samenscholende jongeren een boete (ook als ze niks crimineels van plan zijn). Heeft u wel eens rondgehangen vroeger, meneer Bres? Of was u een brave hooligan?

Nog belangrijker is dat er aandacht is voor preventie. Noem de burgemeester maar een slapjanus, maar hij heeft wel gelijk als hij zegt dat je niet kan straffen als je niet ook voor een positief perspectief zorgt. Fout gedrag straf je af, goed gedrag beloon je: door te zorgen dat jongeren een opleiding volgen, een stageplaats hebben of gewoon betaald werk. Dat is namelijk het recept voor een normaal leven. Misschien dat een Hagenees als u het beter begrijpt als ik de “drie W’s” noem: Werk, Wijf en Woning. Die houden jongens op het rechte pad.

Behalve de instanties nemen ook vele Goudse burgers hun verantwoordelijkheid. Zij melden overlast en criminaliteit, nemen deel in buurtpreventieteams, overleggen met de gemeente over veiligheid, spreken elkaar aan op ongewenst gedrag, en bovenal: gaan niet bij de pakken neerzitten en organiseren vrijwillig allerlei mooie evenementen, buurtfeesten en andere bijzondere projecten. Met uw opmerkingen diskwalificeert u onze actieve Goudse burgers, en dat betreur ik ten zeerste. Als geboren Gouwenaar en GroenLinkser sta ik pal voor alle mooie initiatieven die in mijn stad worden genomen, die elke keer weer bewijzen dat ondanks alles Gouda de leukste stad is en blijft om in te wonen.

U kunt, als gewoon mens, het verwijt hebben dat er nog te weinig zichtbaar is. Daarin wil ik u deels wel gelijk geven. Dat er tientallen jongeren via allerlei trajecten (justitiëel, zorg, opleiding, werk) buiten de criminaliteit zijn gehouden is geen interessant nieuws, maar het gebeurt. Dat overlastgevende en criminele jongeren een kaartje krijgen is wel nieuws. Dat ziet u dus – maar zonder het besef dat het slechts een miniem onderdeeltje is van een veel groter geheel. Had u gesproken met mensen die de situatie kennen, dan was uw beeld wellicht anders geweest. Ook dat laat uw ongeschiktheid als burgemeester zien: u praat niet met burgers, noch met andere mensen die er verstand van hebben, maar gaat slechts af op uw eigen Grote Gelijk.

Met dit alle wil ik niet zeggen dat we er zijn. De criminaliteit in Gouda daalt, maar is nog lang niet tot nul gereduceerd. Het tekort aan (ervaren) politie-agenten helpt niet. Dat belangrijke feit heeft u echter nagelaten te melden bij minister Ter Horst. Onze burgemeester doet dat wel. Hij weet namelijk hoe belangrijk het is om voldoende blauw op straat te hebben, en reageerde vorige week bijna emotioneel toen de bezuinigingen van de minister werden besproken. Honderden miljoenen euro’s moeten er worden bezuinigd op de politie! Namens de Raad was de burgemeester hier buitengewoon skeptisch over. Maar zoals u al hieruit kunt opmaken, dit is niet iets waar wij in Gouda over beslissen: dat doet de korpsleiding van de politie, en dat op basis van geld van de minister. De burgemeester van Gouda kan slechts lobbyen en met de vuist op tafel slaan, temidden van al die andere burgemeester die ook al met de vuist op tafel aan het slaan zijn. Ik begrijp dat de kosten van nieuw meubilair inmiddels ook al de pan uit rijzen.

Het veiliger maken van Gouda is een zaak van lange adem. Voor u is een half jaar misschien al lang, maar u moet zich beseffen dat een stad besturen geen Waku Waku is. We moeten fouten uit het verleden herstellen, en dat in een tijd waarin de economie niet meezit (en banen dus moeilijker te krijgen zijn), en waarin mensen als u die termen als “kut-Marokkanen” gebruiken de kloof tussen autochtoon en allochtoon alleen maar vergroten. In plaats van uit te stralen dat Marokkanen onderdeel zijn van onze samenleving krijgen ze een dikke middelvinger. Zoals mijn fractiegenoot Pierre Mehlkopf treffend zei: Als mensen niet mee mogen doen aan het spel, moet je niet raar staan te kijken als ze zich niet houden aan de spelregels. Als we niet meer op de bal spelen, maar de man dan hoort de scheidsrechter in te grijpen.

Meneer Bres, ik ben het eerlijk gezegd zat dat u met uw makkelijke rethoriek de burgers van Gouda en Nederland voorliegt. Dit is geen probleem dat je “eventjes” in een half jaar oplost. Dit is ook geen probleem dat door de meeste burgers van Gouda zo wordt ervaren als door u. De meeste Gouwenaren maken zich eerder druk om problemen met foutparkeren, hondenpoep en zwerfvuil. Het zou dus beter zijn als u solliciteerde naar een functie als stadstoezichthouder, parkeerwacht of vuilnisman. De bevolking van Gouda zou u dankbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

Michel Klijmij-van der Laan
sufgerukte en dom gestudeerde politicie namens GroenLinks

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek met de tags . Bookmark de permalink.

29 reacties op Open brief aan Henk Bres

 1. Arnoud Boer schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  leest de open brief aan Henk Bres (voormalig Goudse burgemeesterskandidaat) van @michelk http://tinyurl.com/lo2ds2

 2. Arnoud Boer schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  leest de open brief aan Henk Bres (voormalig Goudse burgemeesterskandidaat) van @michelk http://tinyurl.com/lo2ds2

 3. Arnoud Boer schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Windows XP

  Waar was Henk Bres toen de burgemeesterspost van Den Haag open was? 😉

 4. Martin van Houte schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  > @michelk: New blog post: Open brief aan Henk Bres http://bit.ly/Byx4u

 5. Martin van Houte schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  > @michelk: New blog post: Open brief aan Henk Bres http://bit.ly/Byx4u

 6. Pingback: Gemeenteraadslid Gouda reageert op gooi naar burgemeesterschap Henk Bres - Sargasso

 7. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Ubuntu

  Bushokjes aan het slopen?

 8. Ruud F. Witte schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  Goed weerwoord tegen die mallot Henk Bres: http://bit.ly/Byx4u

 9. Ruud F. Witte schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  Goed weerwoord tegen die mallot Henk Bres: http://bit.ly/Byx4u

 10. Jeffrey schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.10 op Windows XP

  Fijn dat er nog ruimte is voor een genuanceerd tegengeluid!

 11. Sofia schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Mac OS

  Kun je je tijd als politicus niet beter gebruiken dan in te gaan op natte scheet van Bres?

 12. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Ubuntu

  @Sofia: ja sorry, ik moest eigenlijk boodschappen doen. Dat was nuttiger geweest.

  Maar het leek me ook wel fijn om even “terug te neuken”, zoals dat heet. Omdat het wel mijn stad aangaat, en daar kom ik voor op. Ook bij zo’n natte scheet. Die kunnen namelijk flink stinken.

  En morgen doen we veiligheidsmonitor in de Raad, dus zie dit maar als voorbereiding op het debat 😉

 13. Henk Bres schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows XP

  Hallo Michel Klijmij-van der Laan,

  Bedankt dat u als enige politicus heb gereageerd op mijn open brieven en mijn verzoeken om de stad waar u zoveel om geeft weer veilig te maken.
  Ik heb dit niet zomaar zonder reden gedaan want ik ben gewoon van mening dat de tijd van pappen en nat houden voorbij is en dat er nu maar eens harde maatregelen genomen moeten worden.

  Ook verwijst u naar mijn verleden en ik zeg het nogmaals ook ik heb door de harde hand van de wet moeten onder vinden dat je beter de goeie weg kan volgen vandaar ook dat ik u mijn hulp heb aangeboden en niet op oude voet heb gezegd dat ik wel effe meteen knokploeg de boel zou schoonvegen. Ik heb vaak fouten gemaakt maar altijd was daar oom agent waar ik rake klappen van heb gehad, en daarom nu er anders over ben gaan denken, dit naar aanleiding van u schrijven over mijn verleden.
  Ik ben benaderd tijdens deze actie om burgemeester te worden door verschillenden jonge Marokkanen in het ziekenhuis waar mijn schoonmoeder pas is overleden, die mij vertelden dat ze een baantje hadden en dat ze hard aan het werk waren en dat het zooitje ongeregeld hun ook een hele slechte naam bezorgde en die stonden voledig achter mij omdat ook hun er door de samenleving op aangekeken word.
  En daarbij kom nog dat ik enorm veel berichtje heb gehad van Gouwenaren die op verschillende manieren met het tuig in aanraking waren geweest en het spugzat waren maar door de angst niet naar buiten durfde te treden…..er waren zelf mensen bij die filmpje hadden gemaak van de mishandeling van hun buurman en daarmee naar de politie zijn gegaan die volgen hun eigen zeggen daar niks mee konden doen. Ik kreeg de filmpjes niet te zien uit angst dat ik ze toch zou gebruiken, en dit is geen incident meneer Klijmij-van der Laan maar scheering en inslag van de volgens u de tevreden Gouwenaren.

  En oke de woorden natte scheet, terug neuken….ik vind het allemaal best en zie dit ook als een teken van onmacht en fustratie want ik denk dat jullie als overheid wel de oplossingen hebben maar ze niet durven uit te voeren om de eenvoudige reden dat een beschuldiging van rascistme u meer angst inboezemd dan de verhalen van uw eigen burgers van de stad waar u zo van hou.

  Nee ik hoop dat deze natte scheet die uit Den Haag komt een statement heeft gemaakt en volgens mij is dat zo want u gaat er over in debat en dat is nou precies mijn bedoeling geweest.

  Met de meeste hoogachting en vriendelijke groeten van Henk Bres.

 14. Stan schreef:
  Gebruikt Firefox 3.5 op Windows XP

  Beste Michel,

  Mooie open brief aan de heer Bres! Sinds 3 jaar ben ik inwoner van Gouda en het bevalt me erg goed. Ik vind het jammer dat negativiteit vaak het nieuws haalt en de inzet van Politie, Jeugdzorg, Bureau Halt en alle andere instanties en vrijwilligers nauwelijks zichtbaar is. Goed dat je dit hier weer eens benadrukt.

  Moet ook zeggen dat ik de reactie van de heer Bres op je open brief klasse vindt.

  P.S. Is het trouwens geverifieerd dat het inderdaad de echte Henk Bres is?

 15. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Ubuntu

  Beste Stan, bedankt voor je reactie. En inderdaad leuk dat Henk Bres reageert (het lijkt erop dat het de echte is, hoewel ik dat zelf niet met 100% zekerheid kan vaststellen), hoewel hij het niet helemaal bij het juiste eind heeft. We hebben de oplossingen en durven die uit te voeren, zelfs als het eigenlijk te harde maatregelen zijn die niet zoveel nut hebben (wijkverboden, in sommige gevallen cameratoezicht, gedwongen hulpverlening).

  We hebben in elk geval afgesproken als fractie dat we richting 2010 niet meer in de verdediging gaan als GroenLinks. Dus die positieve zaken zullen nog vaak door ons benoemd worden.

 16. InvertedPantsMan schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Windows XP

  Zo zie je ook maar weer dat hoffelijkheid en scheldwoorden elkaar niet per definitie uitsluiten. Chapeau!

 17. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Ubuntu

  Heb inmiddels Henk Bres gesproken en met hem afgesproken dat ik in zijn nachtprogramma als gast kom om met hem in debat te gaan, onder leiding van een gespreksleider. 4 juli van 0 tot 2 (eigenlijk 5 juli dus).

  Ik vind het wel leuk dat Henk Bres (weet nu dus zeker dat zijn reactie echt is) het debat aan wil gaan, en hoop dan op leuke wijze met hem van mening te kunnen verschillen 🙂

 18. Christian schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows XP

  Ik lees jouw brief. Terechte reactie maar ehh ik zie ook wat opmerkelijke passaties:

  “zelfs als het eigenlijk te harde maatregelen zijn die niet zoveel nut hebben (wijkverboden, in sommige gevallen cameratoezicht, gedwongen hulpverlening).
  We hebben in elk geval afgesproken als fractie dat we richting 2010 niet meer in de verdediging gaan als GroenLinks. Dus die positieve zaken zullen nog vaak door ons benoemd worden”

  Bij de way. Tot maart 2010 maken jullie wel onderdeel uit van het college. Verdedigen jullie dan vanaf nu niet meer het collegeakkoord? Want die cameras en gewongen hulpverlening is volgens mij wel iets wat door het college wordt ondersteund.

  En dan nog een opmerking over het volgende citaat (een beetje flauw):
  De PvdA won, en de twee partijen die zich nog het vaakst uitlaten over “hard aanpakken”, VVD en CDA, verloren elk flink.
  Ja, dat is misschien wel waar maar dat betekent als ik jouw gedachtegang moet volgen dat het linkse blok nu aan zet is en dus eigenlijk de kans heeft gehad er bestuurlijk wat aan te doen. Dat blijkt niet het geval, de problemen zijn er jammer genoeg nog steeds. Ik blijf van mening dat de brand eerst met water moet worden geblust, voordat er na de preventiemaatregelen wordt gekeken.

 19. David Rietveld schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  Open brief aan Henk Bres: Geachte heer Bres,
  Misschien heeft u gehoord dat ik gemeenteraadslid ben in Gouda. Mis.. http://bit.ly/IfsNW

 20. David Rietveld schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  Open brief aan Henk Bres: Geachte heer Bres,
  Misschien heeft u gehoord dat ik gemeenteraadslid ben in Gouda. Mis.. http://bit.ly/IfsNW

 21. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Ubuntu

  Gedwongen hulpverlening staat niet in het collegeakkoord. Dat is dus vrij en we hebben daar al eens in een vergadering onze twijfels over uitgesproken. Dito wijkverboden, en cameratoezicht is slechts onder voorwaarden nuttig (met name voorkomen waterbedeffecten en direct ingrijpen).

  En het linkse blok heeft het blijkbaar uitstekend gedaan, want de problemen zijn minder.

  Overigens is je standpunt over preventie tegengesteld aan wat het college vindt (zonder preventie geen repressie). Wil het CDA wel door tot maart 2010? 😉

 22. Gebruikt Firefox 3.0.11 op Mac OS

  Hi Michel, even heel erg off-topic, maar die vermelding bij elke reactie welke browser en OS een bezoeker gebruikt, welke wordpress addon is dat? Ben erg benieuwd.. 🙂

 23. Sebastiaan schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 7.0 op Windows XP

  Hallo Michel,

  Goede (open) brief terug aan Henk Bres. En inderdaad, hij neemt het sportief op. Succes in het radioprogramma (radio Den Haag?).

  Sebastiaan Hol
  GroenLinks Hoorn.

 24. Lennart schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 8.0 op Windows XP

  Tsja Michel, beetje jammer als een op zich redelijke open brief waarin je laat blijken de makkelijke retoriek (zonder h) zat te zijn, gevolgd wordt door een reactie van dezelfde (verwerpelijke?)retoriek (bushokje slopen). Haalt in 1 klap de kracht van je betoog onderuit.

 25. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Ubuntu

  @Lennart: mwoah, het was inderdaad een makkelijke. maar als ik rechts zou zijn had ik het gegooid op “ik benoem gewoon waar het om gaat, mag dat niet meer in dit land?”

 26. Lennart schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 8.0 op Windows XP

  @Michel: Laat ik nu altijd hebben begrepen dat Groen Links niet rechts is, dus daarmee kom je er wat mij betreft niet mee weg… Bovendien is het niet benoemen waar het om gaat, want het is slechts een flauwe stigmatisering van een persoon (oftewel het in een {bus}hokje plaatsen van in dit geval Henk Bres). Ik val er juist over omdat het helemaal niet benoemt waar het om gaat. Je bedient je juist van een zelfde soort vooroordeel dat je Henk Bres verwijt.

  Overigens vind ik het van jullie beiden wel van klasse getuigen om erover te discussieren in Bres’ radioprogramma. Helaas kan ik er niet naar luisteren want als Den Haag-supporter ben ik op dat moment natuurlijk bezig ergens iets te slopen…

 27. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.11 op Ubuntu

  Ik verwijt Henk Bres eerder schijnoplossingen en valse hoop geven. En hij stap wel erg makkelijk over zijn moeilijke verleden heen. Maar verder bewaar ik alles voor zaterdag, want het moet natuurlijk wel een flitsende uitzending worden 😉

  Mijn achterban luistert dan trouwens ook niet, want die zijn óf aan het boomknuffelen, of slapen om de volgende ochtend vroeg op te kunnen staan om te dauwtrappen en vogelspotten.

 28. Roland schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 8.0 op Windows Vista

  Zo zie je maar. Links begrijpt nog steeds niets van de wereld. Jammer voor deze meneer. Jammer voor Gouda. Houd moed mensen.

 29. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.0.13 op Ubuntu

  Beste Roland, bedankt voor je helder beargumenteerde reactie. Ik zie nu in waarom links het niet begrijpt, en zal je adviezen volgen.

Reacties zijn gesloten.