Balk en splinter

Het vervelende van een besloten raadsvergadering is dat je er zo weinig over mag zeggen. Ik beperk me dus tot 2 dingen: het officiële bericht, en de constatering dat Gouda Positief op van alles uit is, behalve op een positieve manier politiek te bedrijven namens hun kiezers. Het is slechts een opeenstapeling van ongemanierde opmerkingen, een respectloze houding naar mede-raadsleden, college en ambtenaren, een extreem lage tolerantiedrempel en egotripperij. Op een andere manier valt hun voorstel, afgewezen door vrijwel alle andere raadsleden, niet te interpreteren. Maar ja, als ze zich GoudaModderGooien hadden genoemd hadden ze waarschijnlijk niet zoveel stemmen gekregen…

Meerderheid Goudse raad wil geen onderzoek naar woning burgemeester

Een grote meerderheid van de raad reageerde hedenavond in een besloten raadsvergadering afwijzend op een voorstel van de fractie van Gouda Positief om een extern onderzoek in te stellen naar de schijn van belangenverstrengeling inzake de woning van burgemeester Wim Cornelis in Ghana. Gouda Positief stelde zo’n onderzoek voor. Een overgrote meerderheid van de Goudse raad (PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU, G50+, SP, SGP en GBG) stelde dat er geen enkel belastend feit naar voren is gebracht dat zo’n onderzoek rechtvaardigt. (21-09-2010)

De meeste partijen gaven aan dat het Gouda Positief had gepast om eerst met de burgemeester te spreken alvorens deze zaak aanhangig te maken. Bovendien was de meerderheid van de raad van mening dat er geen feiten beschikbaar zijn die aanleiding geven voor een onderzoek.
De fractie van Gouda Positief was voor een onafhankelijk onderzoek, Trots op Nederland pleitte voor een vooronderzoek.

De burgemeester is voornemens na afloop van zijn burgemeestersloopbaan zich een groot deel van het jaar in Ghana te gaan vestigen. In verband met zijn aanstaande pensioen in 2013 heeft de burgemeester een woning gebouwd in Elmina, Ghana om zich daar bezig te houden met ontwikkelingsprojecten. Hij heeft daar nooit een geheim van gemaakt. De burgemeester informeerde zowel de fractievoorzitters als de Commissaris van de Koningin. Ook in de pers heeft de burgemeester hierover openheid van zaken gegeven. De meerderheid van de raad is de burgemeester erkentelijk voor zijn openheid in deze privé-zaak.

Gezien de beslotenheid van de raadsvergadering is het wat moeilijker om voorbeelden te geven, maar het wegzetten van een grote democratische meerderheid als “de Goudse kaasstolp” geeft wel aan hoe ze denken over andere partijen: er wordt niet geluisterd naar inhoudelijke opmerkingen maar direct onkunde of een complot vermoed. Hetzelfde als bij de jaarstukken: omdat zij die niet begrepen zaten alle andere raadsleden, wethouders en ambtenaren fout. Gelukkig snapten ze het na een extra avondje uitleggen wel.

Nog altijd wachten we nog op positieve voorstellen. Even leek er licht aan de horizon, maar deze keutel werd al snel weer ingetrokken door GoPo. De 7 voorstellen voor de Voorjaarsnota, allemaal nauwelijks onderbouwd en sommigen (afslankactie) moeilijk serieus te nemen werden niet in stemming gebracht. Een ander voorstel van GoPo betrof een twitterverbod, aangezien transparantie immers alleen maar duidelijk maakt hoe weinig de partij voor elkaar kreeg. Dat hadden ze trouwens überhaupt niet openbaar mogen maken aangezien dit een besloten vergadering was, maar dat terzijde. Veel meer hebben we niet gezien, en dat valt ook niet te verwachten van een partij die niet aan college-onderhandelingen wilde deelnemen omdat ze liever 8 of 10 parttime dan 4 of 5 fulltime wethouders wilden.

Ondertussen speelt er nog een ander probleem. Johan Weeber heeft aangegeven mogelijk adviseur van Multi Vastgoed te worden in het Zuidelijk Stationsgebied. Daarmee brengt hij zich in een positie die niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap – verschillende (financiële) belangen van de gemeente en Multi. Door aan het adviseurschap vast te houden ontstaat de rare situatie dat vertrouwelijke raadsinformatie niet meer met alle raadsleden gedeeld kan worden, en de schijn altijd tegen de fractie van Gouda Positief is. Met nadruk schijn, want je gaat uit van vertrouwen. Net als bij de burgemeester. Het blijft toch knap dat GoPo daar een splinter ziet, ondanks die enorme balk die zo in de weg zou moeten zitten in hun eigen oog.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Gemeenteraad, Gouda, Politiek. Bookmark de permalink.

17 Responses to Balk en splinter

 1. Michiel Maas schreef:
  Gebruikt Google Chrome 6.0.472.62 op GNU/Linux

  Er zit een groot gemis in je betoog Michel. Voor mij, als journalist en inwoner van onze mooie stad, is er geen enkele mogelijkheid om een aantal van je bezwaren te checken. De Goudse raadsziekte die “beslotenheid” heet voorkomt dat Gouwenaars zelf de strapatsen van de verschillende partijen kunnen nalezen of live volgen.

  Ik heb er bij de verschillende raadsleden vaker over geklaagd, maar het is zo jammer dat in deze nieuwe raadsperiode direct weer wordt gekozen voor besloten vergaderingen, nota bene over een onderwerp (de woning van de burgemeester in Ghana) waarover alle betrokken partijen zeggen dat er niks onder de pet is gebleven.

  Waarom dan een besloten vergadering? Waarom heeft pers en publiek niet mogen controleren welke risico’s de gemeente neemt met het Bolwerk? Waarom zo geheimzinnig over de verkoop van gemeentepanden? Afgezien van de kosten, bedrijfsrisico’s en grondprijzen denk ik dat het leeuwendeel van deze discussies gewoon in alle openbaarheid plaats hadden kunnen vinden. Maar in plaats daarvan duikt de raad om het minste of geringste in een stuip van geheimhouding.

  Over de opstelling van GoPo kan een hoop gezegd worden. Maar het is jammer dat jij als raadslid een besloten vergadering aangrijpt om kritiek te hebben. Nogmaals: ik, en elke willekeurige inwoner van Gouda (afgezien van een kleine 40 man) kan niet controleren of die kritiek in dit geval gefundeerd is.

  • Michel schreef:
   Gebruikt Firefox 3.6.9 op Ubuntu

   Beste Michiel,

   De vergadering was besloten omdat het over personen ging. Dat is een goed gebruik. Probleem is dat het besluit wel volgens de wet gecommuniceerd moet worden. Daarmee is er dus een stukje openbaarheid en daar reageer ik op. Er zijn wat mij betreft geen zaken langsgekomen die besloten moeten blijven, dus zou de raad kunnen beslissen om het verslag openbaar te maken. Dat zou zeker mijn voorkeur hebben. Maar als de vergadering niet besloten was geweest dan was er ook geen gelegenheid geweest om dieper op de beschuldigingen in te gaan, en als er werkelijk wat aan de hand was geweest dan was dat wel nodig geweest.

   Zoveel wordt er trouwens niet besloten vergaderd. Alleen wanneer er vertrouwelijke gegevens uitgewisseld moeten worden. Dat is in alle gevallen op één na zinvol geweest, en die ene keer dat het niet zinvol was werd later nog eens openbaar behandeld.

   Verder is de houding van GoPo ook gewoon in openbare vergaderingen zichtbaar. Daar kunnen jij en alle andere Gouwenaars gewoon bij zijn. De voorbeelden die ik noem komen ook allemaal uit openbare vergaderingen.

   • Michiel Maas schreef:
    Gebruikt Google Chrome 6.0.472.62 op GNU/Linux

    Mijn collega’s en ik komen regelmatig bij raadvergaderingen in andere gemeenten en ik kan je verzekeren dat de hoeveelheid besloten vergaderingen in Gouda veel groter is dan elders.

    Met name vergaderingen over bouwontwikkelingen zoals de Spoorzone, Huis van de Stad, Goudse Poort, Westergouwe en het Bolwerk werden en worden met grote regelmaat achter gesloten deuren gehouden. Voor journalisten is het dan onmogelijk om bij deze onderwerpen onze taak naar behoren uit te voeren.

    Nogmaals, ik begrijp best dat bedrijfsgegevens, grondprijzen en personalia niet aan de grote klok gehangen hoeven te worden, maar in Gouda worden de wettelijke regels over openbaarheid tot het uiterste opgerekt. In de meeste andere gemeenten wordt pas veel later, of alleen in zeer specifieke gevallen, gekozen voor beslotenheid.

    En een besloten vergadering die later nog eens openbaar wordt overgedaan, tsja, dat is politiek voor de buhne.

    • Michel schreef:
     Gebruikt Firefox 3.6.9 op Ubuntu

     Beste Michiel,

     Al die vergaderingen gingen over bedrijfsgegevens, grondprijzen en personalia. En met de hoeveelheid bouwprojecten moet daar misschien wat vaker in beslotenheid over gepraat worden dan elders. Over de niet-geheime gegevens proberen we (GroenLinks) verder zo open mogelijk te zijn, via de openbare debatten, via internet, via welk kanaal dan ook. Daar kan je altijd vragen over stellen. Om dat dan af te doen als “voor de buhne” vind ik dan weer raar. Dan doe je iets openbaar, en dan is het nog niet goed. (daarbij ging het trouwens over een rapport over externe veiligheid rondom het spoor, dat van ons best direct openbaar had gemogen omdat dat liet zien dat de veiligheid enorm zou verbeteren).

     • Michiel Maas schreef:
      Gebruikt Google Chrome 6.0.472.62 op GNU/Linux

      Beste Michel,

      in de wetgeving staat alleen dat beslotenheid past wanneer het de belangen van personen, gemeente of ondernemingen zou schaden. Maar met deze bepalingen moet je als volksvertegenwoordiging zeer voorzichtig zijn, ook al zou het college het anders willen.
      En discussies en voortgang van bouwprojecten kunnen gewoon openbaar in de Raad besproken worden, tenzij, bijvoorbeeld, het vermelden van grondprijzen invloed kan hebben op het aanbestedingsproces (bepaal dan dat alleen die mededelingen achter gesloten deuren worden behandeld).

      Veel onderwerpen, zoals het aanpassen van een ontwerp, de gemeentelijke injectie in het Bolwerk-plan, het afblazen van het Goudse Poort-project en de voortgang van de verkoop van gemeentepanden, werden bijna compleet achter gesloten deuren behandeld.

      Dat is niet alleen nadelig voor de transparantie en de informatie naar de Goudse bevolking, het hindert bovendien een goede politieke discussie tussen raadsleden. Immers, politiek speelt zich niet alleen af in de raadsbankjes. Nu moeten raadsleden in de openbaarheid hun mond houden over besloten onderwerpen. Dat haalt de angel uit veel politiek en maatschappelijk gevoelige onderwerpen. Wat als ik een artikel wil schrijven over de tegenstellingen tussen GoPo en de collegepartijen in de Raad, naar aanleiding van de constateringen uit jouw stuk. Dat wordt een “geen commentaartje” als het over deze specifieke raadsdiscussie gaat. Is het dat allemaal waard?

      Gouda kiest al jaren voor “besloten, tenzij” in plaats van “open, mits”. Ik moet maar afgaan op wat gemeenteraadsleden “gepaste geheimhouding” vinden, want – voor de laatste keer – ik weet niet eens wat er besproken wordt!

 2. Johan Weeber schreef:
  Gebruikt Google Chrome 6.0.472.62 op Windows Vista

  Beste Michel, Dit artikeltje staat vol van de valse beschuldigingen en aantoonbare onjuistheden. Dat valt me van je tegen. Het lijkt wel of jij hele andere raadsvergaderingen meemaakt dan ik en hele andere documenten ziet dan wij ! Aangezien de kloof tussen ons mij redelijk onoverbrugbaar overkomt, stel ik voor om een jurist (of de rechter) je bovenstaande stuk te laten toetsen op waarheidsgehalte. Mogelijk ook schend je de regels die gelden voor besloten vergaderingen. Als aangetoond is dat er onjuistheden instaan/vertrouwelijkheid is geschonden, verwacht ik een publiekelijke rectificatie.

  met vriendelijke groeten

  Johan Weeber
  Fractievoorzitter Gouda Positief

  • Michel schreef:
   Gebruikt Firefox 3.6.9 op Ubuntu

   Beste Johan,

   Ik baseer me volledig op het bericht op het RIS en heb verder mijn uiterste best gedaan om geen concrete zaken over gisteravond naar buiten te laten komen die niet al eerder openbaar zijn gemaakt. Dat is aangevuld met mijn persoonlijke mening.

   Mij valt ook op dat jullie fractie vaak een andere kijk heeft op wat er gebeurt dan de meeste andere fracties. Door die houding sluit je jezelf af van de rest. Het is dan ook jullie verantwoordelijkheid om die kloof weer te dichten. Niet voor mij of voor de raad, maar voor de kiezers die je nu in de kou laat staan.

   Michel

 3. Johan Weeber schreef:
  Gebruikt Google Chrome 6.0.472.62 op Windows Vista

  Beste Michel,

  Ik voel mij zwaar beledigd door je “persoonlijke mening” in het eerste deel van je stuk. Temeer daar ik mij niet kan verdedigen vanwege de oa op jullie verzoek ingestelde beslotenheid. In eerste instantie wilde de raad het zelfs een geheime vergadering maken, maar dat kon gelukkig juridisch niet.

  Daarnaast spreek je onwaarheden over mijn mogelijke adviesrol bij Multi. Jij stelt dat ik een rol zou hebben geaccepteerd, hetgeen onwaar is. Als jij je eigen link naar mijn melding zou lezen en de mails hierover aan oa je fractievoorzitter, zou je weten dat de acceptatie van mijn rol pas over enkele jaren aan de orde is. Daarnaast stel jij onjuist dat de raad nu niet over alle informatie kan beschikken over het project. Door uitvoering te geven aan mijn melding (gekoppeld aan een fractieprotocol) kan dat nu juist wel, heeft ook een onafhankelijke deskundige geoordeeld. Ook dit stuk is met de hele raad gecommuniceerd en had je dus kunnen lezen.

  Aangezien ik niets over een rectificatie lees, overweeg ik je dan maar juridisch aan te pakken vanwege smaad, laster en aantoonbaar verdraaien van de werkelijkheid.

  Het spijt me dat wij kennelijk op deze wijze met elkaar moeten omgaan, je laat mij weinig andere keuze,

  toch met positieve groet en hopende dat je tot inkeer komt,

  Johan Weeber
  op persoonlijke titel

  • Michel schreef:
   Gebruikt Firefox 3.6.10 op Ubuntu

   Beste Johan,

   De voltallige Raad heeft ingestemd met beslotenheid, ook jullie. Dat was ook nodig omdat er de ruimte moet zijn om in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen. Voor mij geldt hetzelfde probleem als bij jou, namelijk dat ik niet een aantal opmerkingen kan citeren. Gelukkig hebben jullie hetzelfde in openbare vergaderingen gedaan en kon ik die voorbeelden wel gebruiken. Wat mij betreft kan het verslag alsnog openbaar worden. Ik ben in ieder geval blij dat je inziet hoe vervelend vage beschuldigingen zijn. Misschien iets om mee te nemen in jullie overwegingen.

   Voor wat betreft jouw adviesrol van Multi: ik heb het bericht aangepast met “mogelijke”. Ongeacht letterlijke woordkeus blijft het probleem natuurlijk overeind: wij kunnen immers niet controleren wat er met informatie in je fractie gebeurt. Als je bij voorbaat zou afzien van die adviesrol zou er überhaupt geen probleem zijn. Ik zou hierover graag een onafhankelijke deskundige citeren, maar beslotenheid verhindert dat.

   Dat je het vervolgens gelijk in het juridische trekt zegt gelukkig weer meer over jouw partij dan over mij. Jullie zijn nu een politieke partij in de gemeenteraad Johan. Wordt volwassen en ga wat doen voor je kiezers. Als je hierdoor al beledigd bent (ik geef slechts aan hoe jullie op mij en andere raadsleden overkomen), dan is de politiek misschien niet helemaal jouw ding. Maar wie weet kom je nog tot inkeer. Jullie kiezers verdienen namelijk beter.

   met vriendelijke groet,

   Michel
   Raadslid GroenLinks
   (persoonlijke titel? ik spreek jouw fractie en jou als raadslid aan. niks persoonlijke titel)

 4. Bas Driesen schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  Hopelijk is kruitdampen op getrokken. Sfeer is grimmig (inzending 15:17): http://michel.klijmij.net/2010/09/22/balk-en-splinter/

 5. Theo Krins schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  RT @BasDriesen: Hopelijk is kruitdampen op getrokken. Sfeer is grimmig (inzending 15:17): http://michel.klijmij.net/2010/09/22/balk-en-s

 6. Forum Gouda schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  Ernstige beschuldigingen over en weer tussen Michel Klijmij (GroenLinks) en Johan Weeber (Gouda Positief) http://tinyurl.com/3xpnbgg

  • Johan Weeber schreef:
   Gebruikt Google Chrome 6.0.472.62 op Windows Vista

   Misschien goed om even te melden dat Michel en ik eea gisteravond hebben uitgepraat. We blijven van mening verschillen over hoe GoPo politiek acteert. Waar wij het idee hebben oprecht, betrokken en zorgvuldig te acteren, heeft hij bijna een tegenovergesteld beeld. Nou dat moeten we dan maar constateren. Ik zal geen verdere juridische stappen zetten.

 7. CB te G schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 8.0 op Windows 7

  Michel,

  Ik ben deze onnodig harde toon niet echt gewend van je en dat was dus even wennen. Je zult je redenen er wel voor hebben.

  2 vragen:

  – Als GoPo niet had ingestemd met de besloten vergadering, dan was de vergadering toch doorgegaan, maar zonder GoPo (net als GBG en het Bolwerk) klopt dat?

  – Er is een besloten vergadering geweest omdat het over personen ging en niet over procedures. Nu schrijf je op je eigen weblog een stukje waarin je een collega raadslid “afvalt” (te sterk, maar gebrek aan een beter woord) Had je dat ook niet beter achter gesloten deuren kunnen doen?

  Ik hoop van je te horen.

  Chris

  • Michel schreef:
   Gebruikt Firefox 3.6.10 op Windows 7

   Hoi Chris,

   Daar had ik inderdaad mijn redenen voor.

   Op je vragen:
   – in theorie wel. in de praktijk was dat lastig geweest, aangezien het een voorstel van GoPo betrof. Als zij er niet bij waren geweest om het toe te lichten waren we lekker snel klaar geweest.

   – ik reageer op de algehele houding van de fractie, niet op 1 persoon. De woordvoerder dinsdag was Jan de Laat, niet Johan. Wat rondom hem speelt is bovendien niet nieuw, als je de link volgt zie je dat het al oud nieuws is. Destijds leek het me niet verstandig gelijk die discussie op scherp te stellen, ondertussen wel.

   Het e.e.a. heeft ook te maken met beeldvorming, de toon die de muziek maakt en de visie op hoe je je als raadslid dient te gedragen. Dat heb ik ook tegen Johan gezegd in een overigens uitermate vriendelijk gesprek. Ik ben daarbij overigens niet geheel gerust gesteld dat het beter gaat worden, maar goed. Dat is wat mij betreft niet persoonlijk, ik heb niks tegen Johan als mens, maar wel met de manier waarop GoPo haar raadswerk doet.

 8. Michel schreef:
  Gebruikt Firefox 3.6.10 op Windows 7

  @Michiel Maas:

  Voor zover de zaken die jij noemt besloten zijn behandeld is dat allemaal geweest vanwege belangen van gemeente, personen of ondernemingen. “Het aanpassen van een ontwerp” is te vaag, maar moest toen samenhangend met de financiën besproken worden in de spoorzone. De aanpassingen zelf zijn wel openbaar besproken, evenals het debat over het Bolwerk (geen injectie maar een lening, genoeg intieme gegevens die beslotenheid vereisen dus om de risico’s in te schatten), en Goudse Poort. De verkoop van panden is grotendeels openbaar behandeld (de nota waarop het is gebaseerd zeker), en dat deel dat besloten is behandeld had niet openbaar gekund zonder onder andere onze onderhandelingspositie te beschadigen.

  Verder is inmiddels besloten dat het verslag van dinsdagavond openbaar mag worden. Dan kan je het zelf (deels) inschatten. Het is geen letterlijk verslag, dus de venijnige woordenwisselingen zullen niet allemaal zijn beschreven, maar wel de manier waarop de ergernissen zijn opgebouwd.

  In dit specifieke geval zijn er ook genoeg ergernissen die openbaar zijn, maar die ik niet alinealang wilde beschrijven.

 9. OpenNieuws schreef:
  Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

  Balk en splinter | Publiekelijk tijdverdrijf http://ow.ly/2IzB2

Reacties zijn gesloten.