Arme kantooreigenaren helpen

Het nieuwe politieke seizoen is weer geopend, het reces voorbij, en ik heb me voorgenomen weer regelmatig te gaan bloggen. Met kind (en nog een op komst) viel de hoeveelheid tijd ervoor een beetje tegen, maar ik ga het weer proberen.

Woensdag was al gelijk een volle avond voor me, want ik kon naar een bijeenkomst over de Nationale Politie, en op de agenda van de Raad stond een zwik ruimtelijke en economische onderwerpen waar ik me ook al zo graag mee bemoei. Het werd de Raad.

Belangrijk punt was het bestemmingsplan Goudse Poort. Een “conserverend bestemmingsplan”, want alle bestemmingsplannen moeten worden geactualiseerd en gedigitaliseerd, dus de huidige situatie wordt over het algemeen vastgelegd. Alleen gebeurde dat hier niet, omdat de kantorenmarkt nogal op z’n gat ligt. Het moet dus anders in de Goudse Poort. Eerder dit jaar hadden we daarvoor al een “vlekkenplan” besproken, waarin voor bepaalde gebieden is afgesproken dat daar ruimere bestemmingen komen, zoals maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast komen er wat winkels (Perifere Detailhandelsvestigingen ofwel PDV’s, heeft dat vak van mijn studie ook nog eens zin). Het vlekkenplan was al vol enthousiasme verdedigd door de ondernemers zelf via de Belangenvereniging Goudse Poort, dus dat zit wel goed dan. Denk je.

Uiteindelijk waren er nog aardig wat zienswijzen, met vooral enkele kantooreigenaren die graag ook een ruimere bestemming wilden, en zich enigszins tegen hun belangenvereniging keerden. Ook wel apart is dat ze aan de ene kant uitbreidingsmogelijkheden willen, en aan de andere kant vrezen voor leegstand. En de ruimere bestemmingsmogelijkheden waren de afgelopen jaren ook niet genoeg om het pand te verhuren…

Voor mij is dit een breder probleem dan alleen wat kantoren in de Goudse Poort. We zullen uiteindelijk naar de gehele situatie van kantoren in Gouda moeten kijken. Waar willen we dat er kantoren komen, hoeveel meters zijn er nu echt nodig, en hoe combineren we dat met ruimte voor wonen en groen?

Gangmaker daarvoor zijn enkele artikelen die duiden op nieuwe ontwikkelingen in verstedelijking en mobiliteit. De groei van binnensteden, met de diversiteit aan functies op loopafstand, en de trend dat nieuwe generaties geen auto meer kopen (of huis). De na-oorlogse scheiding tussen woonwijken en kantoren wordt zo ook langzaam aan ouderwets en ongewenst. Niet in alles – kantoren zullen nodig blijven, ook voor auto-lokaties, maar die verschuiving zal ook betekenen dat functies weer gaan mengen en centrumstedelijke lokaties (Spoorzone!) belangrijker worden. Dat vraagt wel sturing: duidelijk maken welke functie waar moet komen en waar niet, en dus ook gaan schuiven met beschikbare ruimte. Tegelijk ook flexibel meedenken met ondernemers over de huidige terreinen, om leegstand tegen te gaan zonder dat de kwaliteit van het gebied zodanig achteruit gaat dat goede bedrijven vertrekken.

Nogal een dilemma dus. Met het debat bleek dat de wethouder zich welwillend opstelt richting initiatieven die bij kunnen dragen aan een goede Goudse Poort. Dat is al mooi. Ook in de rest van de Raad leeft de behoefte breder te kijken naar kantorenmeters, ook dat is mooi. Vanuit GroenLinks heb ik daarbij aangedrongen op snelheid, omdat dit probleem nu speelt. Als het goed is kunnen we hier als Raad binnenkort verder over spreken.

Provincie
Nog een kleine, wel opvallende bijzaak in deze bijeenkomst: de Provincie had een zienswijze ingediend dat er nog beperkender bestemd moest worden, omdat de Goudse Poort geen Hoogwaardige OV-verbinding heeft (oa omdat de provincie de RijnGouweLijn met halte Goudse Poort heeft afgeschaft). Op de vragen of dit tot een provinciale aanwijzing kon leiden werd lakoniek gereageerd. We zijn ondertussen zo gewend dat de provincie niets doet, dat ook hierbij geen problemen verwacht werden…

Flankerende onderwerpen
In de vergadering vielen nog wat zaken op. Vooral dat de camera’s wat vreemd afgesteld waren, waardoor raadsleden alleen met kruin of in/uit focus in beeld kwamen (wel passend bij de bijdrage). Daarnaast werd de Nota Flankerend Beleid besproken, door ondernemers uit de binnenstad opgesteld om de binnenstad verder te versterken. Dat de speerpunten terrasbeleid, fietsparkeren en bewegwijzering zijn geeft aan dat er ook al heel veel goed gaat. Iedereen in de Raad was verder positief over de bijdrage van de ondernemers, behalve Trots op Nederland. De nota werd door hen afgekraakt, en grappig genoeg werd wel opgeroepen meer ruimte te laten aan ondernemers. Dat de ondernemers die ruimte hadden gekregen én benut was ze blijkbaar niet opgevallen. Wat genant voor de aanwezige actieve binnenstadondernemers, maar ach, we zijn wel wat gewend ondertussen. Veel stemmen zal het ze niet hebben opgeleverd.  Mijn ging het vooral om het fietsparkeren, in de nota word vooral geklaagd over de bende aan de kop van de Kleiweg. Aan de ene kant terecht, aan de andere kant is het een belangrijke en duidelijk veelgebruikte plek voor Gouwenaars van boven het spoor om de binnenstad te bezoeken – en dat zijn wel allemaal klanten. Daar geen fietsen toestaan zal zonder goed alternatief alleen maar tot meer chaos leiden, en daar zit niemand op te wachten.

Ik loop lekker de binnenstad in trouwens.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Gemeenteraad, GroenLinks, Politiek. Bookmark de permalink.

3 reacties op Arme kantooreigenaren helpen

 1. Theo Krins schreef:
  Gebruikt Safari 6533.18.5 op Mac OS

  Fijn dat je weer gaat bloggen! Door je uitgebreide verhaal ben ik weer helemaal op de hoogte. Zelf was ik namelijk in Leiderdorp bij de avond over de Nationale Politie,

 2. Ben van Bommel schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 9.0 op Windows 7

  En doe ook wat helders met het stand ‘standpunt’ van jouw partij daarin. Of was dat al verstopt in de tekst?
  Ben cn Bommel

  • Michel schreef:
   Gebruikt Firefox 15.0 op Ubuntu 64 bits

   Je hebt gelijk, misschien iets teveel analyse. We kunnen we toe met minder kantorenmeters. Het waar en hoe hangt ook af van het totaalplaatje, want dat is zeker met de crisis wat onduidelijk.

   Voor mezelf is mijn toekomstbeeld dat we kantoren concentreren in de strook langs de A12 en bij het station. Dat betekent dat flinke delen van de GP uiteindelijk kunnen verdwijnen. Mogelijk zullen we in de toekomst ook de bedrijventerreinen moeten gaan herontwikkelen tot nieuwe woon/werklokaties.

   Uiteindelijk gaan we dan toe naar meer menging van (kleinschalige) bedrijvigheid, winkels, ontspanning en zorg door de hele stad. Wat we in en om binnensteden zo leuk vinden dus. Met aan de rand meer wonen.

Reacties zijn gesloten.