Politiek

Ik ben op 10 mei 2006 geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor GroenLinks. Voor die partij koos ik vanwege de nadruk op milieu en sociaal beleid: niet alleen opkomen voor kwetsbare groepen, maar ook voor de natuurlijke en groene waarden van de wereld, Nederland en Gouda. Op deze pagina geef ik weer wat ik heb gedaan als raadslid.
In de raad zit ik in commissie 1 (overheid, bestuur en veiligheid) en 3 (ruimtelijke en economische ontwikkelingen). Binnen de fractie hebben we (nog) geen specifieke portefeuilleverdeling op onderwerpen, maar wordt per vergadering gekeken wie het beste het woord kan voeren over een onderwerp.

Michel op de GroenLinks nieuweledendagDe belangrijkste onderwerpen in commissie en raad die ik heb gedaan zijn:

 • Veiligheid (integraal veiligheidsbeleid, jaarplan politie)
 • Voorjaarsnota (in de raad, als vervanger voor Pierre)
 • (Wonen in de) Watertoren (via raadsvragen)
 • Oostpolder (kaderstellende discussie)
 • Lichtvervuiling (via raadsvragen)
 • Discotheek

Buiten de vergaderingen heb ik het volgende gedaan:

 • Werkbezoek aan de Voedselbank Gouda
 • Werkbezoek Gouda-Oost, specifiek de kerk en moskee, en lokale ondernemers
 • Trainingsdag GroenLinks debatteren en presenteren
 • Meedenken in het Progressief Groene Hart Beraad met SP, PvdA en GL raads- en statenleden
 • Webloggen en hyven

Via Planeet GroenLinks ben ik ook landelijk bekend en actief.
Campagnebeloftes

Onderstaande tekst schreef ik in aanloop naar de verkiezingen:

Mijn persoonlijke speerpunten in de campagne waren leefbaarheid, betrokkenheid en veiligheid.
In Gouda zijn er wijken waarin de leefbaarheid onder druk staat. Natuurlijk zijn er overal wel problemen, maar het grootst zijn die in de Korte Akkeren en Gouda-Oost. Veel criminaliteit, veel onveiligheidsgevoelens, een eenzijdige samenstelling van de wijk en een slecht imago. Die problemen los je niet zomaar op. Zeker niet op de manier waarop de herontwikkeling van deze wijken nu plaatsvindt. De gemeente moet meer en beter ingrijpen. Zorgen voor een betere spreiding van betaalbare woningen, zodat de druk niet teveel op deze wijken komt te liggen. Zorgen voor een mooie openbare ruimte, waar de bewoners trots op kunnen zijn. Zorgen voor werk, zodat de bewoners geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden en meer sociale contacten opbouwen, en de weg naar criminaliteit voor de jeugd minder aantrekkelijk wordt. Zorgen voor duidelijke communicatie naar de bewoners, zodat ze weten wat er gaat gebeuren, en daar ook hun eigen mening over mogen geven in een zo vroeg mogelijk stadium. Zorgen voor activiteiten voor de jeugd die nu doelloos op straat hangt. Aanpakken van degenen die overlast veroorzaken, maar altijd met als doel om iemand volwaardig te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Klachten serieus nemen en zoeken naar een oplossing die voor iedereen positief is. Kortom: zorgen voor je inwoners.

Daarvoor is ook betrokkenheid nodig. Betrokkenheid van de burgers bij de stad, bij de eigen leefomgeving. En daar moet betrokkenheid van de gemeente tegenover staan. Een gemeente die durft verantwoordelijkheden uit handen te geven, die het gesprek met de burgers aan durft te gaan om de richting te bepalen die een wijk uit moet gaan. Een gemeente die de rol als regisseur serieus neemt, en niet als excuus gebruikt om alles maar aan de vrije markt over te laten. Een goede regisseur neemt de leiding, en stimuleert. Betrokkenheid is ook het zorgen voor degenen die minder mogelijkheden hebben. Geef jongeren een eerlijke kans op een betaalbare woning. En dat is dus geen “starterswoning” van 180.000 euro. Hetzelfde geldt voor ouderen: geef zij die willen de kans om in hun vertrouwde buurt te blijven wonen, en zorg voor de rest voor geschikte woningen. Westergouwe is niet de oplossing: bouw binnen de bestaande stad voor de behoeften van je eigen bevolking en houdt de ruimte om Gouda open en groen: juist de kwaliteiten van Gouda als stad in het Groene Hart.

Iedereen wil in een veilige stad wonen. Dat kan en mag niet worden overgelaten aan de rechtse politiek van de afgelopen jaren. Strengere straffen helpen maar zeer beperkt. Veiligheid begint bij preventie. Voorkom dat jongeren de criminaliteit ingaan door ze uitzicht te bieden op een diploma en werk. De gemeente kan daarin het voortouw nemen door actief stageplaatsen te werven en zelf leer-werk-plekken aan te bieden. Begin bij de jeugd met goede opvoedbegeleiding, zorg dat je probleemgevallen snel herkent en helpt. Een veilige stad begint met elkaar kennen, het gevoel dat je niet alleen bent in deze samenleving. In de buurten moet onderlinge samengang worden gestimuleerd door te zorgen voor ontmoetingsplekken voor jong en oud.

Dat alles kan niet met een gemeente die nog “ouderwets” regeert vanuit het stadskantoor. De afgelopen jaren is er al veel werk verzet met interactief beleid en inspraak. Nu moeten we de volgende stap zetten. Van inspraak naar beginspraak: geen kant-en-klaar plan waar de burgers wat over mogen zeggen, maar vanaf het eerste begin burgers laten meepraten en meedenken, en op basis daarvan plannen maken. Wees ook duidelijk en begrijpbaar: vooral jongeren hebben geen idee wat de gemeente doet en wat er mogelijk is. Raadsleden, B&W en ambtenaren moeten kritisch zijn op zichzelf en op de leesbaarheid en toegankelijkheid van ambtelijke stukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.