Drugte in de Raad

Nou, dat was me de raadsvergadering wel. Met coffeeshops, de bieb en vreemde moties die tegenwoordig aan de orde van de dag zijn (of zoiets) was de avond goed gevuld.

Laat ik met het leukste beginnen. Snoeshaen kwam langs om promotie te maken voor hun idee voor een Gouds huiskamerfestival. Akoestische optredens in allerlei huiskamers, publiek gaat van deur tot deur, leuk. Ik had m’n huiskamer al aangeboden, zij maakten mét plant een Huiskamer van de Stad in het Huis van de Stad.

Drive-in coffeeshops in Gouda? Bron: http://photoartsmagazine.blogspot.nl/2012/03/drive-thru-pharmacy.html

Drive-in coffeeshops in Gouda? Bron: http://photoartsmagazine.blogspot.nl/2012/03/drive-thru-pharmacy.html

Coffeeshops
Vervolgens een rondje over het rondje dat we gaan doen over coffeeshopbeleid. Naar aanleiding van een motie vorig jaar gaan we ons als Raad buigen over de vraag of we coffeeshops buiten de singels willen toestaan. Nu doen we dat nog niet, want in de binnenstad met cameratoezicht en sociaal toezicht is de veiligheid beter geregeld dan buiten de singels. Desondanks is er op een enkele plek nog heel veel overlast – bewoners van de Wilhelminastraat kwamen erover inspreken. Daarnaast was er ook iemand van het wijkteam Binnenstad, en een jongere/ervaringsdeskundige om zijn (genuanceerde) kijk op coffeeshops te vertellen. Het lastige is dat er verschillende dingen door elkaar lopen: de overlast bij de Vriendschap (niet bij de andere coffeeshop die er om de hoek zit), de vraag of we coffeeshops buiten de singels willen toestaan ondanks de bedenkingen die het College heeft geuit over de veiligheid en haalbaarheid, en coffeeshopbeleid algemeen. Wat GroenLinks betreft is het in ieder geval belangrijk om de sector zelf erbij te betrekken om afspraken te maken, en overlast goed aan te pakken. We willen immers wel zoveel coffeeshops open houden als nodig voor Gouda, en dan is 5 nog wat aan de lage kant. Als ondernemers zich niet aan afspraken houden, dan moet er gehandhaafd worden. Het is maar de vraag of verplaatsen naar buiten de singels een oplossing is – als het al wordt toegestaan gaat de gemeente daar niets aan bijdragen, en dan staan ondernemers ineens een stuk minder te springen om een soort drive-in coffeeshop te beginnen.

Bibliotheek
Een tweede hoogtepunt was het aangenomen krijgen van onze motie om het weeshuisplein bij de bibliotheek in het centrum zoveel mogelijk openbaar toegankelijk te houden. Deze motie was voorbereid door ons nieuwe burgerraadslid Rommy de Leeuw en door mij verdedigd in de Raad. Als de bieb straks gaat verhuizen – prachtig plan trouwens, en dat ondanks flinke bezuinigingen! – blijft het pand aan de Spieringstraat achter. Een van de weinige pleintjes in de binnenstad, en nog een hele mooie ook. Daar moeten we als Gouwenaars en toeristen van kunnen blijven genieten, en dat vond een ruime meerderheid van de Raad met ons.

Daarnaast hebben we dus besloten de bibliotheek te verhuizen, aan de hand van de plannen van de bibliotheek zelf. Helaas geen grote wijkbibliotheken meer, maar nog wel net als Goverwelle een plugin-bieb. En voor wie tussen de boeken wil ronddolen is er straks een grote, moderne bibliotheek bij Klein Amerika, samen met het Streekarchief, voor iedereen met 15-20 minuten maximaal fietsen of desnoods met de auto of bus.

Parkeergarage
Meest bizarre wending van de avond was wel de motie van SP, GoPo, Trots en GBG (samen goed voor 7 van de 35 zetels). In de middag was er al een persbericht rondgemaild “gemeente blundert met parkeergarage”, en ook in de Raad vielen harde woorden – de wethouder zou de Raad onjuist hebben geïnformeerd. De parkeergarage die eventueel in het Zuidelijk Stationsgebied zou komen was volgens hun niet meegenomen in de berekeningen voor de parkeergarage in het Noordelijk Stationsgebied, naast het Huis van de Stad. Probleem is dat dit uit een vertrouwelijke stuk komt, dus lastig voor de tegenstanders van de motie (alle andere partijen, 28 zetels dus) om zich te verweren tegen deze onzin. Want in het stuk stond duidelijk dat er wél rekening was gehouden met die parkeergarage (ondanks dat er nog geen plan voor is vastgesteld), maar dat die niet van invloed is op de cijfers in de business case. Met het spoor als barrière bedienen die garages twee compleet verschillende gebieden en voorzieningen. Verder is er conservatief gerekend dus enige invloed heeft geen negatieve effecten.

Ondanks dat dit door iedereen duidelijk werd gemaakt hielden de indieners verongelijkt vast aan hun motie, en presteerden het zelfs om te klagen over de aangeslagen toon – alsof roepen dat de gemeente blundert zorgt voor imagowinst. Zowel vanuit de oppositie als coalitie werd de motie verworpen, maar de sfeer is door deze partijen wel weer naar beneden gehaald, en dat is jammer. Zeker als het komt doordat ze zelf iets niet goed hebben gelezen. Dat werd nog wat verergerd door GoPo, die meende dat de garage een stuk goedkoper kon, omdat een andere garage in Gouda ook goedkoper was. Terwijl al snel bleek dat die garage, bij Go-Stores, werd gebouwd op een bestaande fundering, zonder risico op bommen in de grond, en met een kale afwerking in plaats van een passende uitstraling voor een centrale plek als bij het Huis van de Stad. Tsja, zo kan ik het ook.

Abdicatie
Oh ja, er waren nog antwoorden op de meest nutteloze schriftelijke vragen van deze raadsperiode, over de abdicatie van koningin Beatrix (volgend jaar in de toets Stijl & Spelling voor Nederlands, leerlingen!). Er moet een nieuw staatsieportret komen in de Raadszaal (kosten nog niet bekend), hoe het zit met koninginnedag was in het nieuws wel te zien en als ondernemers wat willen doen wordt dat zoals altijd beoordeeld op veiligheidseisen etc.

 

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek | Getagged , , , , | 6 reacties

Trots?

Behalve zij dus

Er wordt nogal wat geabdiceerd de laatste dagen. Dat dat reden is voor de landelijke media om uit te pakken, zelfs als het nieuws op is, dat accepteer je. Dat dat in de Goudse politiek ineens een dingetje wordt, dat is wel opvallend.

Vorige week stelde de fractie van Trots op Nederland / TROTS Gouda / DPRK / TON ineens schriftelijke vragen over de abdicatie van koningin Beatrix. Vragen staat vrij, maar in plaats van de formele weg op grond van artikel 38 van de verordening op de werkzaamheden van de gemeenteraad van Gouda zou je ook een mailtje kunnen sturen met het verzoek de gevolgen hiervan op een rijtje te zetten. En als je dan je vragen stelt, en je loopt met je Nederlandse vlaggetje te zwaaien tijdens het schrijven, mag het dan alsjeblieft in enigszins correct Nederlands? Let bijvoorbeeld op je interpunctie, gebruik een komma waar nodig. Zet geen lidwoord voor Hare Majesteit, dat staat zo gek (alsof “een” Hare Majesteit ook zou kunnen). Noem de Oranjenacht geen KoninginneNacht, tenzij je liever in Den Haag had gewoond of gewoon niets weet over de lokale (culturele) ondernemers. Noem de Markt ook de Markt, en niet het “Markt terrein”. Of wonen er ook mensen aan het Koningin Wilhelminaweg Terrein?

En ja, het is jammer dat koningin Beatrix nooit op Koninginnedag in Gouda is geweest, maar gelukkig is ze hier wel geweest voor Kaarsjesavond (2x), de opening van de fantastische expositie over de cartons in Museumgouda, en de heropening van het Stadhuis na de restauratie.

Het zijn wel dit soort vragen, zowel de inhoud als de minimale aandacht die eraan is gegeven voor ze de wereld in worden geflikkerd, die het aanzien van de politiek verminderen. Waar gaat het nou over? We zijn bezig de crisis tegen te gaan, nog meer toeristen naar de stad te krijgen, de stad te verduurzamen en beter te onderhouden met heel beperkte middelen, en ondertussen vraagt Trots aan het college wanneer nou eigenlijk de laatste Koninginnedag is. Ze zullen toch niet alleen maar de krantenkop hebben gelezen? En dat van een partij die zo graag wil bezuinigen op ambtenaren – dan is er ook niemand meer om voor je naar het journaal te kijken om je vragen te beantwoorden hoor!

Dan kan je gaan mopperen en zeuren, en oke, dat doe ik een beetje. Maar je kan ook lekker meedoen. Vandaar dat wij onderstaande vragen hebben ingediend. Op grond van Artikel 38 uit ons reglement van orde. Binnen 30 dagen krijgen we antwoord. Hopelijk nog voor de Paus echt weg is.

Geachte voorzitter,

In gevolge art.38 van het “Reglement van orde voor vergaderingen en ander werkzaamheden van de gemeenteraad van Gouda”, heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen.

Op maandag 11 februari 2013 heeft Zijne Heiligheid ons allen medegedeeld dat hij afstand doet van de Pauselijke zetel. De abdicatie zal voor de meesten ook als een complete verrassing zijn gekomen. En de inhuldiging van de aankomende Paus zal zeer spoedig plaats vinden, namelijk maart aanstaande. Wat natuurlijk veel  operationele uitdagingen oplevert voor (culturele) ondernemers, de Katholieke kerk en eventueel voor de gemeente Gouda.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

1. Door de pauswissel komt weer een nieuwe Paus, mogelijk van buiten Europa, op de pauselijke zetel. Veel overheidsuitingen dienen aangepast te worden.

  • Wat dient er in Gouda aangepast te worden?
  • Wat gaat het kosten?

2. Door de troonsafstand door de Zijne Heiligheid komt 28 februari 2013 in een ander daglicht te staan dan gebruikelijk.

  • Indien de (culturele) ondernemers en Katholieke kerken een verzoek indienen om het conclaaf zichtbaar te maken op de Markt terrein, is het College dan bereid om daar toestemming voor te geven? Een toestemming wat tijdens de afgelopen EK en WK voetbal niet is afgegeven, om ook toen grote (TV)schermen te plaatsen op de Markt, maar de gebeurtenis nu is dusdanig anders.
  • Wat gaat het College en de gemeente Gouda extra doen om 28 februari en de dagen voorafgaand te benutten om de stad Gouda, feestelijk en economisch, in deze flow mee te nemen? Hoe gaat het College de (culturele) ondernemers hierin faciliteren? (bijvoorbeeld: versnelde behandeling vergunningsaanvragen vanuit de (culturele) ondernemers en Katholieke kerk.

3. Helaas heeft de stad Gouda nooit de Zijne Heiligheid mogen ontvangen voor de Paasviering, Kerstviering of The Passion. De meeste Nederlanders vinden dat de nieuwe Paus progressiever moet zijn en het beleid van de huidige Paus om bruggen te slaan naar andere religies moet voortzetten. Hiervoor zijn bezoeken over de hele wereld nodig.

  • Is het College bereidt om actief te gaan lobbyen, indien de opzet van het Pauselijk werk zodanig verandert, om Gouda als stad en de Groene Hart als omgeving te promoten voor het eerst volgende Pauselijke bezoek in de Provincie Zuid Holland?

Graag horen wij binnen de gestelde termijn antwoord op onze vragen. Om efficiencyredenen verdient het de voorkeur deze vragen tegelijk met de vragen van Trots over de abdicatie van HM Beatrix te beantwoorden, waarbij een kostenindicatie van beantwoording van abdicatievragen gewenst zou zijn.

Met vriendelijke groet,

 

 

De fractie van GroenLinks

Namens deze,

Dhr drs. M. Klijmij-van der Laan

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, Politiek | 1 reactie

Winkelen op zondag?

Ik ben maar weer gaan bloggen, nu ik wat gewend ben aan een gezin met twee kinderen. En dan maar gelijk de existentiëel-principiële hoek in. Onderstaand blog verscheen op de Goudse GroenLinks-site.

Moeten de winkels op zondag open of dicht? Binnenkort gaat de gemeenteraad daar weer over praten. Naar aanleiding van een motie in december 2012 moet wethouder Van den Akker (VVD) met ondernemers gaan praten over de hoeveelheid koopzondagen, want er is een grote kans dat er een nieuwe wet komt die meer mogelijk maakt.

Op de site ikbengouda.nl is de discussie ook al losgebarsten. Op zich zitten we als GroenLinks niet vast aan de zondag – het is aan ieder om te bepalen hoe hij of zij die dag invult. Het bij voorbaat verbieden, of zoals in Gouda beperken van koopzondagen tot 12 per jaar, is achterhaald in de moderne samenleving.

Tegelijk is het de vraag wat we winnen met zondagsopenstelling. Voor veel kleinere ondernemers zal het lastig zijn de deuren te openen op zondag. Na de hele zaterdag gewerkt te hebben ben je ook je zondag kwijt, wat ten koste gaat van je sociale leven. Als er extra personeel nodig is kost dat meer, wat de baten van een koopzondag teniet kan doen. Voor een HEMA of V&D makkelijk te regelen, voor de kleine winkels die onze binnenstad juist zo leuk maakt moeilijker. De vraag is ook hoe vrij een ondernemer zich zal voelen om open te gaan. Als iedereen open is en jij niet loop je omzet mis, die je niet op een andere dag goedmaakt. Je moet dus wel meedoen.

Uiteindelijk willen we allemaal een levendige binnenstad, met afwisselende winkels, activiteiten en openingstijden die aansluiten bij ons eigen leven. Als de zaterdagdrukte wordt verspreid over zaterdag en zondag is het al een stuk fijner winkelen. Hoef je ook geen helm op en elleboogbeschermers meer aan. Maar als dat betekent dat er kleine winkels verdwijnen of gewoon stug dichtblijven, wat bereiken we dan?

En hoe past dit bij de visie van GroenLinks: wel de individuele vrijheid, maar ook een maatschappij die meer is dan alleen maar geld verdienen, waarin juist ook ruimte moet zijn om te genieten van het leven en de mensen om je heen? Een maatschappij die meer is dan een som van individuen, die ook rekening houdt met elkaar?

Kortom, wat is wijsheid als wij als fractie een besluit moeten nemen? Laten we dit over aan de markt, alle koopzondagen vrij en maak zelf eventueel maar afspraken, of is dit iets waar de overheid toch een grens moet stellen?

Geplaatst in Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek | Getagged , , , | 4 reacties

De Oostpolder is er om te ontspannen

De Oostpolder is altijd goed voor discussie. Het is het laatste stukje echt groen binnen de gemeentegrenzen, samen met de Goudse Hout maar dat ligt er niet nog zo oorspronkelijk bij als de Oostpolder. Zompig veen, brede sloten, veel water, struinend vee. Al jaren is de gemeente, mede dankzij GroenLinks, bezig om het gebied te behouden als landschapspark, waarmee het straks een prachtige groene long is tussen de Korte Akkeren en de Zuidplas. Tegelijk is de gemeente, ondanks GroenLinks, ook al een tijd bezig het gebied te verpesten: een bedrijventerrein werd aangelegd, DONK werd ernaartoe verplaatst, er kwam een plan voor nog meer sportvelden, en er werden recreatiehuisjes gebouwd.

Nu kwam dan het bestemmingsplan waarin alles moest worden vastgelegd. Een combinatie van gewenste en ongewenste activiteiten. En ineens zat in het bestemmingsplan een nieuwe aanslag op de polder: de recreatiehuisjes lopen niet, de eigenaar heeft daar illegaal Oost-Europese arbeidsmigranten in geplaatst, en de wethouder stelde voor die situatie te legaliseren door een zogenaamde “logies-functie” toe te voegen aan de bestemming.

Maar er zit nogal een verschil tussen mensen die een weekendje in zo’n huisjes gaan zitten met het gezin, of 6 volwassen mannen die er de hele week zitten. Dat zorgt voor meer verkeer, meer geluid, meer activiteit in een kwetsbaar gebied. En dat past dus niet in deze omgeving qua bestemming. Daarnaast moet je je afvragen of je als samenleving wilt dat een groep arbeidsmigranten verstoten uit de stad in kleine huisjes in de polder wordt neergezet. Erg bevorderlijk voor de integratie is het niet, en erg vriendelijk komt het ook niet over. Natuurlijk, er is in de stad op een aantal plekken overlast door overbewoning van arbeidsmigranten, maar lang niet overal waar ze wonen. En dat heb je als stad ook gewoon op te lossen met z’n allen, zodat die mensen hier kunnen wonen en werken en de buurt daar geen last van heeft. Wat ons betreft had de bestemming zo gebleven dat je in de Elzenhof geen arbeidsmigranten mag ophokken, maar was er wel gezorgd voor tijd voor hun werkgever om nieuwe, fatsoenlijke huisvesting te zoeken.

In het debat deden GroenLinks, samen met PvdA en de ChristenUnie, een poging de huidige bestemming van alleen recreatiehuisjes te behouden. Helaas blijkt dan veel onwillendheid (alsof arbeidsmigranten altijd overlast veroorzaken, dus je kan ze beter in de polder dumpen) of onwetendheid (alsof de volgende dag de politie op de stoep zou staan om een einde te maken aan de situatie). Daardoor dreef het onderwerp ook af van de eigenlijke, bestemmingsplantechnische, vraag: past de voorgestelde functie in dit gebied? GBG en GoPo maakten het wat dat betreft het meest bont, door te doen alsof de ondernemer dit keurig had geregeld (nee – de huidige situatie voldoet niet aan het bestemmingsplan, er was geen vergunning, dus het is illegaal) of door alleen maar te klagen over het gebrek aan huisvesting in de stad (waar genoeg leeg staat).

Uiteindelijk waren in de Raad, naast GroenLinks, de PvdA, ChristenUnie, Gouda’s 50+ Partij en de SP voor het behoud van de huidige functie, en dus het niet toestaan van intensief gebruik door arbeidsmigranten. Doordat de SGP van positief in het debat naar tegen switchte werd het amendement met een onbeschrijflijk spannende 17-16 verworpen. Jammer, maar helaas. De Oostpolder is daarmee weer ietsje minder groen, en met het softe convenant dat er is afgesloten met de beheerder en werkgever hoeven we ook niet te verwachten dat er wordt opgetreden als blijkt dat deze situatie voor niemand iets oplevert. Het enige dat is gelukt, is dat de eigenaar van de Elzenhof is gered door de overheid, ondanks dat het recreatiepark daar een commerciële blunder van jewelste is. En dat juist partijen die tegen allerlei subsidies en overheidssteun zijn nu juist dit wel mogelijk maken, dat is jammer.

Bekijk hier het hele debat.

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek | 1 reactie

Politics-free politics

Het leek erop dat fact-free politics een nieuwe trend gingen worden. Maar de factcheckers van de kranten hebben het politiek bedrijven op gevoel, emotie en verdraaiing een halt toe kunnen roepen. Gelukkig tekent een nieuwe trend zich alweer af: politics-free politics.

Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst, aangevraagd door Gemeentebelangen en GoPo. Ze wilden praten over aanvullende kaders voor de begroting. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota was nog veel onduidelijk over de financiële toekomst. Het kabinet was net gevallen, de junicirculaire was net uit, het lenteakkoord was net gesloten. Op een bierviltje kon je al wel uitrekenen dat er een paar miljoen euro minder van het Rijk zou komen. Uit een recente memo van de wethouder werd dat bevestigd: zo’n 3 miljoen euro minder inkomsten. Maar dan nog: al bij de voorjaarsnota was er voldoende gelegenheid om kaders mee te geven voor de begroting, en je eigen maatschappelijke visie als politieke partij neer te zetten. Het college kan daar dan rekening mee houden bij het opstellen van de begroting.

Al bij die behandeling kwam er weinig van GBGoPo. Ja, dat GoPo best wel wat wethouders wilde leveren (zijzelf) om het collegebeleid uit te voeren. Maar afgelopen woensdagavond werd een nieuw dieptepunt bereikt. Daar waar Trots (onnavolgbaar, en waar het te volgen was niet kloppend of in ieder geval niet iets waar wij het mee eens konden zijn), ChristenUnie en SGP nog een inhoudelijke bijdrage leverden (hopelijk haalt de wethouder er een paar goede ideeën uit), daar beperkten GBGoPo zich tot huilie huilie doen. De memo was te vaag. Alsof je als politieke partij geen eigen visie hebt waarmee je kan aangeven hoe je vindt dat er 3 miljoen euro bezuinigd moet worden. Verder vooral geklaag dat er niet naar hun “constructieve voorstellen” wordt geluisterd, maar dat klopt gewoon niet. De hele Raad heeft al meerdere malen uitgelegd dat hun voorstel, hun tegenbegroting, gewoon niet klopt, of dat ze het niet eens zijn met hun keuzes. En ja, naar het gemopper, gemekker, gezanik en gezeur wordt inderdaad niet meer geluisterd. De meeste partijen in de Raad bedrijven namelijk wel politiek op inhoud.

Het werd, kortom, een wat treurig debat dat hooguit opleefde toen de irritatiegrens weer eens bereikt werd. GoPo beloofde plechtig nooit meer met een constructief voorstel te komen, een belofte die ze al sinds 2010 consequent naleven trouwens. GoPo is wat dat betreft als het ergste soort leerlingen die er is: bij een slecht cijfer voor een werkstuk constant maar zeuren dat ze recht hebben op een hoog cijfer, want ze hebben zo hun best gedaan. Het werkstuk is slecht, bij controleren blijkt dat er eigenlijk ook niet zo heel hard voor is gewerkt, de dikke onvoldoende is dus terecht, maar die boodschap komt maar niet aan bij de leerling.

Over een paar weken krijgen we de begroting, dan zien we wat er van de bezuinigingen terecht komt. Er mag op alle terreinen worden gekeken naar bezuinigingen, maar wel met als belangrijke kaders dat instellingen die de afgelopen jaren al hard zijn getroffen nu worden ontzien, en dat de besparingen vooral op nieuw beleid moeten worden gezocht. Voor GroenLinks verwachten we daarbij natuurlijk een duurzaam en sociaal beleid, maar dat wist de wethouder al. Die luistert namelijk best naar constructieve ideeën.

Geplaatst in Gemeenteraad, Gouda, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Politics-free politics

Handen in de Haren?

Vrijdag was een rare dag. Een op Facebook aangekondigd feestje liep, na dagenlang op radio, TV en in de kranten te zijn geweest, volledig uit de hand. Een paar duizend mensen kwamen uit nieuwsgierigheid kijken, enkele honderden waren vooral uit op rellen. En die kwamen er.

Wat dan verbaast is dan, ondanks de beelden met ellende, dezelfde avond nog iemand een Projext X Gouda feestje maakt. En er duizenden mensen aangeven er nog heen te gaan ook. “Om te laten zien dat het niet mis hoeft te gaan” naar een feestje gaan zonder vergunning, veiligheidsmaatregelen, of überhaupt een verantwoordelijke. Dat gaat natuurlijk binnen een uur wel mis. Zeker als de ludieke factor (met z’n allen naar een verjaardagsfeestje) ontbreekt.

Nu lijkt een feestje me prima. Ieder initiatief voor een goed opgezet, veilig festival juich ik toe. Een Vromannacht zoals er vrijdag was (stond ook op Facebook maar met een paar duizend bezoekers minder) voegt iets bijzonders en leuks toe aan de stad dat eigenlijk onmisbaar is. En had ik al gezegd dat ik het oude Jazzfestival, met podia door de stad en alle gezelligheid erbij mis?

Een Projext X achtig feest is vragen om problemen. Dubbel zelfs. Want aan de ene kant zal de hype wel wegebben, en het niet meer zo massaal als in Haren worden. De media zullen ook wel uitkijken met hoe ze erover berichten. Maar zeker weten doe je het nooit, dus je moet wel alles uit de kast trekken, en je doet het nooit goed: of je grijpt te hard in, of te soft, maar geklaag en gedoe zal er komen. Gelukkig is de schade, als er in Gouda ellende ontstaat, makkelijker te verhalen – nu zijn er immers mensen opzettelijk bezig onrust te stoken. Je hoeft maar de gegevens van websiteeigenaren op te vragen bij de SIDN. Gewoon even kijken wie de eigenaar is van “projectxgouda.nl” of “project-x-gouda.nl”, en je hebt al twee namen (hallo Lennart, hallo Raymond!) om de rekening naar te sturen. (credits voor het trucje)

Wat kan internet toch ook mooi zijn. Als het nou ook nog eens werd gebruikt om een leuk, georganiseerd, veilig en niet-anoniem initiatief voor een feestje op de Markt of elders te nemen zou het helemaal mooi zijn. Hoeft het onderdeel “buxuswerpen” er niet eens in wat mij betreft. En dan gewoon keurig met vergunning en veel te duur bier gaan feesten.

Geplaatst in Gouda, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Handen in de Haren?

Arme kantooreigenaren helpen

Het nieuwe politieke seizoen is weer geopend, het reces voorbij, en ik heb me voorgenomen weer regelmatig te gaan bloggen. Met kind (en nog een op komst) viel de hoeveelheid tijd ervoor een beetje tegen, maar ik ga het weer proberen.

Woensdag was al gelijk een volle avond voor me, want ik kon naar een bijeenkomst over de Nationale Politie, en op de agenda van de Raad stond een zwik ruimtelijke en economische onderwerpen waar ik me ook al zo graag mee bemoei. Het werd de Raad.

Belangrijk punt was het bestemmingsplan Goudse Poort. Een “conserverend bestemmingsplan”, want alle bestemmingsplannen moeten worden geactualiseerd en gedigitaliseerd, dus de huidige situatie wordt over het algemeen vastgelegd. Alleen gebeurde dat hier niet, omdat de kantorenmarkt nogal op z’n gat ligt. Het moet dus anders in de Goudse Poort. Eerder dit jaar hadden we daarvoor al een “vlekkenplan” besproken, waarin voor bepaalde gebieden is afgesproken dat daar ruimere bestemmingen komen, zoals maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast komen er wat winkels (Perifere Detailhandelsvestigingen ofwel PDV’s, heeft dat vak van mijn studie ook nog eens zin). Het vlekkenplan was al vol enthousiasme verdedigd door de ondernemers zelf via de Belangenvereniging Goudse Poort, dus dat zit wel goed dan. Denk je.

Uiteindelijk waren er nog aardig wat zienswijzen, met vooral enkele kantooreigenaren die graag ook een ruimere bestemming wilden, en zich enigszins tegen hun belangenvereniging keerden. Ook wel apart is dat ze aan de ene kant uitbreidingsmogelijkheden willen, en aan de andere kant vrezen voor leegstand. En de ruimere bestemmingsmogelijkheden waren de afgelopen jaren ook niet genoeg om het pand te verhuren…

Voor mij is dit een breder probleem dan alleen wat kantoren in de Goudse Poort. We zullen uiteindelijk naar de gehele situatie van kantoren in Gouda moeten kijken. Waar willen we dat er kantoren komen, hoeveel meters zijn er nu echt nodig, en hoe combineren we dat met ruimte voor wonen en groen?

Gangmaker daarvoor zijn enkele artikelen die duiden op nieuwe ontwikkelingen in verstedelijking en mobiliteit. De groei van binnensteden, met de diversiteit aan functies op loopafstand, en de trend dat nieuwe generaties geen auto meer kopen (of huis). De na-oorlogse scheiding tussen woonwijken en kantoren wordt zo ook langzaam aan ouderwets en ongewenst. Niet in alles – kantoren zullen nodig blijven, ook voor auto-lokaties, maar die verschuiving zal ook betekenen dat functies weer gaan mengen en centrumstedelijke lokaties (Spoorzone!) belangrijker worden. Dat vraagt wel sturing: duidelijk maken welke functie waar moet komen en waar niet, en dus ook gaan schuiven met beschikbare ruimte. Tegelijk ook flexibel meedenken met ondernemers over de huidige terreinen, om leegstand tegen te gaan zonder dat de kwaliteit van het gebied zodanig achteruit gaat dat goede bedrijven vertrekken.

Nogal een dilemma dus. Met het debat bleek dat de wethouder zich welwillend opstelt richting initiatieven die bij kunnen dragen aan een goede Goudse Poort. Dat is al mooi. Ook in de rest van de Raad leeft de behoefte breder te kijken naar kantorenmeters, ook dat is mooi. Vanuit GroenLinks heb ik daarbij aangedrongen op snelheid, omdat dit probleem nu speelt. Als het goed is kunnen we hier als Raad binnenkort verder over spreken.

Provincie
Nog een kleine, wel opvallende bijzaak in deze bijeenkomst: de Provincie had een zienswijze ingediend dat er nog beperkender bestemd moest worden, omdat de Goudse Poort geen Hoogwaardige OV-verbinding heeft (oa omdat de provincie de RijnGouweLijn met halte Goudse Poort heeft afgeschaft). Op de vragen of dit tot een provinciale aanwijzing kon leiden werd lakoniek gereageerd. We zijn ondertussen zo gewend dat de provincie niets doet, dat ook hierbij geen problemen verwacht werden…

Flankerende onderwerpen
In de vergadering vielen nog wat zaken op. Vooral dat de camera’s wat vreemd afgesteld waren, waardoor raadsleden alleen met kruin of in/uit focus in beeld kwamen (wel passend bij de bijdrage). Daarnaast werd de Nota Flankerend Beleid besproken, door ondernemers uit de binnenstad opgesteld om de binnenstad verder te versterken. Dat de speerpunten terrasbeleid, fietsparkeren en bewegwijzering zijn geeft aan dat er ook al heel veel goed gaat. Iedereen in de Raad was verder positief over de bijdrage van de ondernemers, behalve Trots op Nederland. De nota werd door hen afgekraakt, en grappig genoeg werd wel opgeroepen meer ruimte te laten aan ondernemers. Dat de ondernemers die ruimte hadden gekregen én benut was ze blijkbaar niet opgevallen. Wat genant voor de aanwezige actieve binnenstadondernemers, maar ach, we zijn wel wat gewend ondertussen. Veel stemmen zal het ze niet hebben opgeleverd.  Mijn ging het vooral om het fietsparkeren, in de nota word vooral geklaagd over de bende aan de kop van de Kleiweg. Aan de ene kant terecht, aan de andere kant is het een belangrijke en duidelijk veelgebruikte plek voor Gouwenaars van boven het spoor om de binnenstad te bezoeken – en dat zijn wel allemaal klanten. Daar geen fietsen toestaan zal zonder goed alternatief alleen maar tot meer chaos leiden, en daar zit niemand op te wachten.

Ik loop lekker de binnenstad in trouwens.

Geplaatst in Gemeenteraad, GroenLinks, Politiek | 3 reacties

Nog een keer: waarom niet strategisch stemmen

Ik heb me er wel vaker druk om gemaakt, maar ga het toch weer doen: strategisch stemmen. Het is, zeker in de huidige politieke verhoudingen, bijna slechter dan niet stemmen.

Het idee is mooi: je stemt strategisch op een andere partij die lijkt op je eerste voorkeur, die partij wint en gaat regeren. Alleen: die partij is niet voor niets je tweede (of zelfs derde) voorkeur. Die partij wil niet helemaal wat jij wilt. De kans op teleurstelling is dus groot.

In het huidige speelveld zal het lastig formeren worden. Welke regering er komt en wat die gaat doen hangt niet af van wie de grootste wordt, maar wie er mee gaan regeren en wat zij daarvoor terugkrijgen. Ook kleinere partijen zijn dan ineens heel belangrijk. Kijk ook maar naar Gouda, met 6 partijen van 3 zetels in de Raad, waardoor er 5 partijen nodig waren voor een stabiele coalitie – en ieder dus zijn eigen stempel op het coalitieakkoord kon drukken.

Zo zal het ook op 12 september gaan. Niet de VVD of SP bepalen de koers, dat doen degenen die met ze gaan regeren. En dan kunnen die er maar beter sterk uitkomen. Mijn voorkeur is makkelijk als GroenLinkser, en ondanks alle gedoe staan de groene en sociale idealen van de partij nog als een huis dus mijn stem hebben ze. Dit keer weer voor een stoer wijf op 5: Linda Voortman.

NOT EMBEDABLE
Geplaatst in GroenLinks, Politiek | 1 reactie