Lekker eten hoeft niet van ver te komen

AD.nl: Polderproeven in hartje stad

Wat mist toeristisch Gouda nou nog? Er staat een bijzonder stadhuis, een prominente kerk en vrijwel iedereen op de wereld kent de kaas uit ‘Koeda’. Toch is dat niet genoeg, vindt Alwin Schortinghuis van Marketing Gouda. Gouda moet haar streekproducten omarmen.

KoeienEindelijk, zo zou ik haast zeggen. Rond de zomervakantie speelden we in de fractie ook al met het idee hier meer aandacht aan te besteden. Het is alleen maar goed dat het nu al wordt opgepikt. Er zijn zat heerlijke streekprodukten, die het verdienen gegeten te worden. Soms zie je ze al in de duurdere restaurants op de kaart verschijnen, maar dat is niet genoeg. Het voordeel is niet alleen qua smaak, eten dat van ver komt scheelt ook voor het milieu – minder transport.

Boeren, kom naar Gouda en verkoopt Midden-Hollandsche waar, dan helpen we elkaar!

Geplaatst in Gouda | Getagged | 2 reacties

Adreswijziging

In het AD is te lezen dat iemand actievoert tegen naam Karel Lotsystraat:

Westerlaken: ,,Ik kwam er onlangs achter via een advertentie van een makelaar, dat er in Gouda een straat bestaat, die is vernoemd naar Karel Lotsy. Om het verhaal kort te houden: Karel Lotsy heulde in de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers. Het is, vind ik, niet gepast naar zo iemand een straat te vernoemen.

Sympathiek, zou je zeggen. We hebben ook geen Anton Mussertstraat.

Karel Lotsystraat

Maar hoe ver moet je bij zoiets gaan? Zo zou de naamgever van de Bothastraatlange tijd aanhanger van de Nasionale Party van Zuid-Afrika en een beschermer van het systeem van apartheid.” (waarschijnlijk is het een andere Botha, maar dat kan je niet aan het bord zien). We hebben ook een Bellamystraat, mogelijk een verwijzing naar een piraat. De gebroeders Houtman, geëerd met een gracht en een plantsoen, moordde erop los in Madoera voor ze snel verder voeren, de basis leggend voor eeuwen uitbuiting van Indonesië. Prins Maurits mag dan wel een voorouder van ons koningshuis zijn, hij was wel degene die Van Oldenbarneveldt liet onthoofden. En hij heeft een straat. En was Abel Tasman, van die laan, niet degene die het kustgebied van de Fillippijnen plunderde?

Mooie figuren, naar wie wij onze straten hebben genoemd!

Drs. M. Klijmijplein

Geplaatst in Algemeen, Gouda | Getagged , | 5 reacties

Weekend Deze Nog (26)

Als kind had ik uiteraard een goocheldoos, en deed ik nog wel eens een simpel kaarttrucje. Echt veel is het nooit geworden. Wel blijft het leuk om te zien hoe het trucje in elkaar zit. De eerste keer dat ik dat op TV zag was bij Penn & Teller, een duo illusionisten die met een flinke dosis humor werkt en bizarre acts heeft. Omdat ze zo leuk zijn, en je ook nog kan zien hoe het werkt, doe ik een paar filmpjes achter elkaar de komende weken.

Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Weekend Deze Nog (26)

De Tweede Termijn Algemeen Beschouwd

Voor de tweede avond op rij verzamelden we ons voor een avond vergaderen. Gisteren werd er uitgebreid betoogd en beschouwd, en reageerde het college. Vandaag zou er verder gedebatteerd worden. Dachten we. Interrumperen mocht eigenlijk niet. Met als gevolg een wat tegenvallende tweede termijn. Voor de statistieken heb ik ook verhelderende vragen (dat mocht wel, en sommigen vermomden hun interruptie daarom als vraag) meegerekend. Met extreme vooroordelen: de Tweede en uiteindelijk zelfs Derde Termijn, en de uitslag van de InterruptieAward. Hoe levendig is de debatcultuur in Gouda?

Dit keer zat ik wat sneller in de aanslag met mijn apparatuur, dus kon ik ook makkelijker meeschrijven. Als eerste kwamen de indieners van moties en amendementen aan bod. Het aantal was beperkt, twee amendementen en vijf moties. Mijn eigen motie over Open Standaarden en Open Source was de eeste ingediende motie, dus mocht ik al van wal steken terwijl we nog probeerden te achterhalen wat de SP nou precies wilde met z’n amendementen en moties. Aangezien het meeste al over de mail was uitgelegd hield ik het kort, het ging mij om als raad een (ondersteunende) uitspraak te doen over het beleid om van OS/OSS gebruik te maken in de gemeente.

Na mij volgde D66 met een amendement en een motie. Zoals logisch voortvloeide uit hun eerste termijn wilden ze Gouda Ontmoet schrappen uit de begroting. Dat het geen haalbare kaart was kon al uit de eerste termijn worden opgemaakt, maar ze deden daarmee wel iets wat veel raadsleden nalaten: boter bij de vis. Je wil het anders, dus amenderen! De status van de motie van de SGP (politiepost in de binnenstad) was onduidelijk: wel of niet ingediend? Het gaat soms ook snel, en zeker als de moties en amendementen pas die middag over de mail zijn gegaan moet je soms ad hoc fractievergaderen.

Dan de tweede termijn, in dezelfde volgorde als gisteren. De PvdA trapte weer af. Dit keer dus wel meegeschreven, ik hoef Ria Caljouw niet te kort te doen. Het Huis van de Stad, en meer in het algemeen de stijgende bouwkosten in de Spoorzone, zijn nog een bron van zorg. Als er een ander besluit genomen wordt moet de raad zich daar over uitspreken. Dat moet ook gebeuren als er door het afstoten van panden activiteiten in buurten verdwijnen. Met Het Segment zit het wel goed, met leerplicht niet. Ze willen €30.000 oversluizen van Gouda Ontmoet naar de leerplicht. Er is officiëel nog geen amendement ingediend, dus even afwachten wat daarmee gebeurt. Positief: de PvdA wil zich niet van tevoren vastleggen op de huidige financiële kaders voor armoedebeleid – gezien de partij niet helemaal vreemd, maar in het kader van de financiële degelijkheid die de partij altijd zegt na te streven wel opvallend. Er is een poging tot interruptie van de SP als het over hun motie gaat, die tellen we gewoon mee voor de statistieken.

Laura Werger van de VVD keek even verlekkerd naar het wethoudersspreekgestoelte, alvorens het nederige raadsspreekgestoelte aan de andere kant van de zaal toch te gebruiken. Haar tweede termijn concentreert zich op de lasten voor de burger. Ze vindt de verlaging van de OZB blijkbaar niet ver genoeg gaan, snapt de rioolheffing blijkbaar nog steeds niet (het moet kostendekkend én het tarief moet omlaag, dat kan dus niet), en alle burgers moeten maar meebetalen aan het parkeren, in plaats van alleen de parkeerder. Misschien dat het bij de natuurlijke achterban van de VVD aanslaat (net als VVD-bashen op een GroenLinks blog), ik vond het een zwak verhaal. Er was 1 poging tot interruptie van GroenLinks, die in de kiem wordt gesmoord door de “ik zie graag een levendig debat” voorzitter. Mooi dat ik ‘m tel, waarmee de VVD zich in de top der onderbrokenen schaart.

Het is de schuld van het CDA dat we hier voor de tweede avond zitten, en Wim Hillenaar is er nog blij mee ook. Ik ook trouwens, ben het met hem eens dat we de begroting niet moeten afraffelen. Alcoholmatiging komt nog een keer terug (bij de borrel na toch eens iets over vragen?), evenals de defribilatoren. Dat laatste is mooi, maar uiteindelijk bepaalt vooral de snelle aanwezigheid van iemand die ingrijpt je overlevingskans, en natuurlijk je gesteldheid: slechts een paar procent van de mensen die een hartaanval krijgen is een jonge vrouw als in het spotje. De motie OS/OSS wordt gesteund met de gevleugelde woorden van Dirk Barth: “voor zover ik het begrijp ziet het er goed uit”.

De fractie van Gouda’s 50+ partij wil weten wat het college doen aan betere communicatie. De nieuwe werkwijze van de raad vinden ze maar verwarrend, en 50+ kan zich daardoor niet meer profileren. Er moet nog een ouderenadviseur bij. Misschien ook wel iets voor 50+. We moeten ook beter naar adviezen luisteren, vooral als het 50+ uitkomt (afgaande op het voorbeeld).

Omdat de “d” weer in de dag zit mag de ChristenUnie nu wel op de juiste volgorde aan de beurt komen. Gerard Schotanus proeft consensus over de zorgen over financiën. Hij verwacht volgend jaar beter onderhoud van het groen. Gouda Ontmoet moet op de raadsagenda komen om inhoudelijk te bespreken. Hij constateert met ironische grijns dat de vergaderingen waar niet zoveel publiek bij is, zoals vanavond, vlotter en minder verwarrend verlopen dan de andere bijeenkomsten.

De SP is niet tegen Work First. Opvallend, want dat was volgens mij eerder nog een breekpunt voor ze. Het moet dan wel de positie van de werkzoekende verbeteren en helpen bij duurzaam werk. De SP steunt al de eigen moties. Over het amendement om de kwijtschelding voor hondernbelasting niet te schaffen geeft hij aan dat een afsterfbeleid ook goed is. Gegniffel uit de zaal.

De Stadsvisie 2020 is de opener van GroenLinks. Hilde Niezen wil in het voorjaar een voorstel zien om dat traject te beginnen, want je bent wel even bezig. Over de gevolgen van het afstoten van panden moeten we blijven nadenken, we zijn blij met de toezegging van de wethouder dat de organisaties niet de dupe mogen worden. Ook groen mag niet de dupe worden, hoe zit het met de controle op de uitvoering van onderhoud? We staan achter Gouda Ontmoet, dat is uitvoering van het bestuursakkoord, en zijn verbaasd dat de PvdA daar geld vandaan wil halen. Aangezien het om een klein bedrag gaat kunnen we onze tijd beter steken in het ontmoeten in plaats van praten over ontmoeten. Ook wij willen indien nodig best meer geld uittrekken voor Armoedebeleid, maar nu nog niet vooruitlopen op die discussie. Wat kost de uitvoering van het amendement van de SP over het behouden van de kwijtschelding voor hondenbelasting ons eigenlijk?

Handhaven! Daar blijft GBG op hameren. Ze willen meer weten over de PC Bothstraat, wat heeft het nutteloze gegraaf gekost. Ze zullen tegen de begroting gaan stemmen: het weerstandsvermogen op de rand, dat vinden ze te eng. De belastingen mogen niet verder omhoog. Er is ook verbazing over verpleeghuis Midden-Willens: gisteren nog niets bekend, vandaag in de krant dat het niet doorgaat. Liegt de wethouder of de krant?

De verbazing over het verpleeghuis wordt gedeeld door D66. Verder willen ze geen geld uitgeven aan Gouda Ontmoet, vandaar hun amendement. Ze weten niet precies wat Gouda Ontmoet nu betekent, omdat het nog niet inhoudelijk is besproken. De motie OS/OSS steunen ze wel, omdat ze niet precies weten wat het betekent. Ik kan het niet laten erop te wijzen dat ze dan ook vóór Gouda Ontmoet horen te zijn. Toch stiekem geïnterumpeerd.Het amendement van de SP mag geen euthanasie van het hondenbeleid betekenen.

Tot slot de gehele SGP-fraktie, met een blijde boodschap. Blijheid over de vrijwilligers die eerder op de avond werden bediend door raadsleden en college, blij dat 50+ de positie van de raad minder somber inziet dan de dag ervoor. Verbazing dat er zo weinig zorg over sociale woningbouw is uitgesproken, met name richting de PvdA. Alcoholpreventie komt weer langs. Gelukkig heb ik al een wijntje op vanmiddag. Nu nog aandacht voor schuld- en gokpreventie. Er mag geen geld uit de Algemene Reserve naar het Huis van de Stad. Een interruptie van D66 zorgt voor een mooie uitgangspositie van de SGP in de Interruptiemeter richting de tweede termijn van het college.

Die begint met raadsvoorzitter/collegevoorzitter/burgemeester Wim Cornelis, die zegt een liefhebben van debat te zijn. Om me heen wordt gestuiterd: waarom mogen we dan niet interrumperen?! Het Huis van de Stad komt wel goed. ‘s Middags vergaderen heeft zijn voorkeur, er komt een tijdelijke politiepost en voor een permanente komen we er wel uit, een nieuwe Stadsvisie is wel aantrekkelijk, maar toch maar niet. In dit verhaal scoort hij 3 eigenlijk-geen-interrupties, van GBG, SGP en CU.

Wethouder Janssen legt het allemaal nog een keer uit: belastingen, parkeertarieven. Honden kosten €0,23 per dag. Hilde Niezen interrumpeert hier omdat wij wilden weten wat we aan opbrengsten kwijtraken als het amendement van de SP wordt aangenomen. Dat is €17.000. Ons is het dat wel waard. Janssen is blij met de motie OS/OSS. D66 wil direct weten of de motie dan overbodig is, maar dat is dus niet zo. Hij wil nog duidelijk horen wat de VVD nou bedoelde met het college dat zich niet aan de beloftes houdt.
Voor wethouder Keulen is het wat makkelijker, hij hoeft eigenlijk alleen maar de motie van D66 over het inventariseren van alle activiteiten en panden te ontraden, want dat was al eens gedaan. Hij voelt zich wat aangevallen door de motie en bijt stevig van zich af – D66 heeft immers altijd vóór de gewraakte besluiten gestemd?

Het AD zat fout, zo vertelt wethouder Kastelein, voor de tweede avond op rij de Meest Gestropdaste Wethouder. Het college heeft nog geen besluit genomen over het verpleeghuis in Midden-Willens, wel is er gesproken over de mogelijkheden mocht het niet doorgaan. GBG interrumpeert, blijkbaar mag dat nu allemaal weer want de scores vliegen heen en weer op de Interruptiemeter. De zorg over hoe er met groen wordt omgegaan wordt gedeeld, onze vraag over hoe er met meldingen wordt omgegaan (de gemeente verwijst naar Cyclus, en Cyclus naar de gemeente) niet echt beantwoord (meldingen bij het Meldpunt Openbaar Gebied worden door Cyclus opgepakt). Hij vraagt wat nou de vraag is van Ed de Lange, en scoort daarmee een interruptie van 50+.

De belangstelling voor het Segment wordt gekoesterd door wethouder Menkveld. Met de leerplicht gaat het goed, extra geld is niet nodig. Voor Gouda Ontmoet is het makkelijker om over de inhoud te praten als het geld voor komend jaar al geregeld is, er komt een uitvoeringsprogramma zodat het minder abstract is. Zowel PvdA als CDA pogen een interruptie, maar nu is het uit met de pret. Net als Wim Cornelis een enorme sprong in het klassement heeft gemaakt. Toeval? I think not. Wel stelt hij direct een derde termijn voor om de raad te kunnen laten reageren.

Tot slot mag wethouder Suijker reageren, vandaag in kek wit jasje. De motie van de SP over de WSW is sympathiek, maar overbodig. De motie over een Armoede Effect Rapportage komt te vroeg, past beter in het armoedebeleid. De 50+-partij interrumpeert over de ouderenadviseur.

Vlot door naar de ingelaste Derde Termijn. Eerst nog even de tussenstand: in de raad staat de SGP fier aan kop als het om interrupties plaatsen gaat, hoewel de top van het dagklassement wordt bevolkt door GroenLinks en D66. Aan de collegekant zijn Menkveld, Suijker en Cornelis de koplopers, en is Cornelis dankzij die fenomenale tri-nterruptie de leider van het dagklassement. In deze volgorde gaan we de eindsprint in.

De PvdA wil over Gouda Ontmoet praten en de leerplicht monitoren. Voor een amendement voor de leerplicht was geen steun.

De VVD heeft niet gezegd dat het college zich niet aan haar beloftes hield. Janssen reageert, en voor de spanning neem ik die mee als interruptie. Er volgt een onderonsje tussen Janssen en Laura Werger over wat ze nou wel of niet zou hebben gezegd, hoe ze het bedoeld had als het al dan niet zou zijn gezegd, enfin, even wat entertainment tussendoor waar Janssen de VVD van mij wel met rust had mogen laten. Laat ze lekker wat ruigs zeggen (als ze het al hebben gezegd, maar de meesten hadden Werger toch echt horen zeggen dat het college zich niet aan haar beloftes hield).

Het CDA vindt een politiepost in de binnenstad leuk, en scoort gelijk een interruptie van Cornelis. Ook de ChristenUnie is blij met de toegezegde tijdelijke politiepost, maar hier reageert Cornelis niet op. Goede poging, geen punten voor het klassement. De SP trekt Motie 4 (WSW) in, handhaaft de rest. Over de Stadsvisie komt GroenLinks zelf maar met een voorstel, steun voor het amendement van de SP over hondenbelasting, zou ook uit meevaller WWB betaald kunnen worden.
GBG heeft behoefte om over de riolering te praten, maar dan via schriftelijke vragen. Het AD zat dus fout, maar de aannemer weet blijkbaar meer dan het college. Cornelis interrumpeert omdat hij in de woorden van Arnold Jue de suggestie proeft dat het college meer weet en dus niet de waarheid zou hebben gesproken. Loopt met een sissertje af.

D66 heeft weer wat geleerd. Het amendement wordt ingetrokken, met de hoop voortaan over de inhoud te kunnen praten voor er geld wordt uitgetrokken. Ze geven aan niet weg te lopen voor de besluitvorming over het afstoten van panden, maar nu er onrust ontstaat moet er op korte termijn inzicht komen in de situatie.

De SGP handhaaft de motie over de politiepost.

Wethouder Janssen komt nog terug op de hondenbelasting en geeft aan dat de meevaller WWB nodig is om risico’s af te dekken. Vlak voor stemming geeft D66 aan dat de motie wordt gewijzigd in een knelpunteninventarisatie. Wij vinden dat er eigenlijk nog meer weg moet, maar dan wordt er al gestemd. In de verwarring stemmen zowel PvdA als GroenLinks verdeeld, wat de stemming over de politiepost nog spannend maakt. De tegenstem van Pierre “redt” het college. De motie over Open Standaarden wordt unaniem aangenomen, onze steun aan het SP-amendement tegen de opheffing kwijtschelding hondenbelasting hielp niets voor het resultaat. De begroting wordt met tegenstemmen van de VVD en GBG aangenomen.

De einduitslag van de interrupties:

De InterruptieAward

Opvallend: Siebe Keulen kon als enige zijn verhaal doen zonder onderbrekingen. Maar, wie niet onderbroken wordt heeft blijkbaar weinig spectaculairs te melden. Namens het college brak Cornelis 2 keer inhoudelijk in (dus los van zijn rol als voorzitter). Zowel hij, Menkveld als Suijker werden het meest onderbroken. Op grond van zijn eigen voortvarendheid wint hij wat mij betreft de InterruptieAward 2007 als deelnemer namens het college. Overduidelijk aan kop bij de raadsfracties is de voltallige SGP-fraktie,die 3 keer inbrak en 1 keer werd onderbroken. De VVD was vooral doelwit, terwijl CU en GBG het minste interrumpeerden. De ChristenUnie wint de poedelprijs (tegoedbon voor ook volgend jaar géén interrupties), en GL en SP zullen toch echt met wildere uitspraken moeten komen.

En hoe zit het eigenlijk met het groepsgevoel in de coalitie en oppositie? Ook zo kan je tellen:

Coalitie versus Oppositie

Geen verrassend beeld. De coalitiepartijen interrumperen minder, en het college heeft het meest uit te leggen dus wordt het meest onderbroken. Maar ook valt op dat de coalitie nauwelijks wordt onderbroken. Slechts twee keer hoefde een coalitiepartij het woord tijdelijk af te staan. De oppositie werd maar liefst 7 keer onderbroken, de resterende 11 waren voor het college. Met zo’n hopeloos verdeelde en onderbroken oppositie wordt het makkelijk regeren de komende tweeënhalf jaar.

En ondanks een interruptiemoratorium toch nog wat debat, met wel 20 interrupties. Het komt nog wel goed met dat levendige debat.

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek | Getagged | 9 reacties

Algemeen beschouwd een rustige avond (2)

Het vervolg op het verslag. Een flesje fris en wat gebabbel na de schorsing hervatten we de vergadering. De beantwoording van het college gaat vaak gedetailleerd in op de betogen van de fracties, ik hou het bij de meest interessante punten. Ook hier weer extreem bevooroordeeld en het resultaat van niets anders doen dan 3 uur zitten en luisteren.

Het college is blij met alle blijheid, zo begint Wim Cornelis. Of het de voorzitter van de raad, de voorzitter van het college of de burgemeester is die spreekt is niet helemaal duidelijk. Tijdens zijn uitleg over het Huis van de Stad molesteert Hilde een flesje. Geen gewonden. Het Huis van de Stad wordt nog eens uitgelegd, hoe het financiëel zit en dat het allemaal moeilijk is.

De Stadsvisie 2020 wordt niet zo nodig geacht, want we hebben al zoveel nota’s. Maar ja, daar is niet zo uitgebreid over gepraat met de stad als de Stadsvisie 2010. Ook gaat het om de samenhang van alle plannen.

De voorzitter ontneemt zichzelf het woord en geeft dat aan de wethouder Harro Janssen van financiën. Er wordt nu al door de ambtenaren vooruitgekeken naar de voorjaarsnota. Als het zo blijft verbeteren en versnellen kunnen we deze periode ook nog de begroting 2020 vaststellen (samen met die stadsvisie) denk ik. In januari gaan we naar de verkoop van panden kijken. Het college is het met ons eens dat de organisaties niet de dupe mogen worden. Als er een RGL-referendum komt, dan in elk geval niet over de vraag of die over de Fluwelensingel moet gaan of niet.

Wethouder Siebe Keulen gaat in op de Ontwikkelingsmaatschappij Binnenstad, maar niet te gedetailleerd zodat panden/krotten niet teveel in waarde gaan stijgen. Het geld voor wijkontwikkeling is eindig, en dat terwijl ik nog weinig begin heb gezien van verbetering. Beetje eng dat het nu al over het einde van het geld gaat.

De speelvoorzieningen vallen onder wethouder Marco Kastelein (enige wethouder met stropdas), die aangeeft dat het college voortvarend in de startblokken staat. Onze zorgen over groen worden begrepen, maar daar schijnen we wel uit te kunnen komen. De Goudse groene projecten maken kans op een subsidie. De riolen hebben te maken met achterstallig onderhoud, dus er is geen ontlasting van de rioolheffing mogelijk.

Onze wethouder Arnout Menkveld gaat in op de bouwkranen en onderwijs. Dat laatste is geen ondergeschoven kindje. Zo wordt er meer geld voor leerplichthandhaving vrijgemaakt. Arnout Menkveld scoort een interruptie, de PvdA wil meer weten over de nieuwbouw van het segment. Als het bouwprogramma moet worden aangepast vanwege veranderende woonbehoeftes kunnen grondexploitaties in de min schieten. Over de monitoring van Gouda Ontmoet is nog niet zoveel duidelijk. Laura Werger krijgt naast haar zetel een bank (het Wergertje).

De antwoorden van wethouder Marion Suijker gaan op volgorde van thema. De werkgelegenheid stijgt, in tegenstelling tot een eerder krantenbericht. Ze is trouwens gekleed in een kek paars jasje, en grijpt ook terug op het paarse credo “werk werk werk”. Het werkbezoek aan Tilburg wordt gememoreerd, met ook een verwijzing naar onze opmerking over armoedebeleid in de eerste termijn. Ook Marion Suijker scoort een interruptie, deze van de SP, over eigen bijdrages in de WMO die er niet zijn. Over het Hamstergat worden we binnenkort geïnformeerd. Er volgt nog een interruptie van de SGP hierover, waarmee Marion Suijker voorlopig aankop staat in het interruptieklassement.

Dat levert de volgende tussenstand op, met wethouder Suijker als meest geïnterrumpeerde, en de SGP als meest interrumperende. Maar, vanavond de tweede termijn, alles ligt nog open!

De Interruptiemeter, Algemene Beschouwingen 1e termijn

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Persoonlijk, Politiek | Getagged | 4 reacties

Algemeen beschouwd een rustige avond (1)

“Wat zit je toch te doen?” Een paar mensen viel op dat ik met tussenpozen verwoed op knopjes van mijn telefoon zat te tikken. Hier ontstond, zo legde ik uit, op 6 vierkante centimeter qwerty mijn verslag van de vergadering. Om te beginnen de eerste termijn van de raad, in mijn woorden en extreem bevooroordeeld.

De PvdA had de volle 15 minuten nodig om lof te uiten en het te hebben over armoede, zwakkeren, pandenverkoop, speeltuinen en digitale dienstverlening – zoals het sociaal-democraten betaamt. Er wordt wat kritiek geleverd op onderwijshuisvesting. Hier notuleer ik nog niet mee, vandaar deze ultrakorte samenvatting. Ze zijn tevreden, maar maken zich wel enige zorgen over de financiële situatie voor de toekomst. De opmerking over alcoholverslaving doet me nu al verlangen naar de borrel.

De VVD heeft het over de positie van Gouda in de Randstad, maar noemt het Groene Hart niet. In een aardig oppositioneel verhaal geven ze aan keuzes te willen maken. Welke? Een tv-spotje om wonen in Gouda te promoten. Ze zijn tegen Gouda Ontmoet, maar willen wel een hufterproofe bank. De opmerking “Flink plukken bij burger” valt, zoals het hoort bij Algemene Beschouwingen van de VVD. Laura Werger scoort 1 interruptie van het CDA, ook al mag interrumperen eigenlijk niet, over lokale lasten. VVD lijkt het niet te snappen, want ze willen én kostendekkendheid van rioolrechten, én lagere lasten (de OZB is al verlaagd, daar valt weinig te winnen). Het college zou zich niet aan haar beloftes houden. Ze zien de Artikel 12-status alweer aankomen. Aan het eind blijft onduidelijk wat ze anders willen, behalve dan geld aan burgers geven.

Het CDA begint met een citaat van Charles Groenhuijsen (commentaar naast me: “een Bush-adept!”). Ze zien allemaal goede dingen, en in goede traditie wordt de begroting met lof overladen. Ze willen accenten op financiën, zorg en veiligheid. We moeten gaan investeren, dus eigenlijk niet gaan investeren, want dat kost geld en zoveel hebben we niet. En elk plan van de raad moet voorzien zijn van financiële dekking. Alsof de raad wel eens een nieuw plan heeft. Er komen nog wat groene zaken voorbij die wij uiteraard ook leuk vinden, wat dat betreft doen ze eer aan de kleur van hun logo. De kwaliteit en individuele zorg zijn belangrijk. Wat zou dat mogen kosten, waar is de financiële dekking? In het kader van armoedebeleid wil het CDA geen reclame voor leningen op kassabonnen van de gemeente. Dan maar sponsoring door Christine le Duc denken wij hardop. Ook het CDA pleit voor gematigd alcoholgebruik. Nog meer dorst. De AD misdaadmeter komt voorbij, en de brandweerkosten. Er worden over en weer gratis diensten geleverd, maar dat snapte verder niemand (ik niet in elk geval). Met een optimistische strofe en God’s zegen sluit Wim Hillenaar af.

Gouda 50+ haalt uiteraard uitgebreid de ouderen en mensen met een functiebeperking aan. Terwijl ouderen niks hoeven moeten jongeren aan het werk. Zou Ed de Lange bang zijn voor zijn AOW? Communicatie staat daarnaast centraal, maar dat volgde ik niet helemaal. Ze maken zich zorgen over de positie van het raadslid, maar dat lijkt me wat overdreven als je als oppositiepartij nog nauwelijks iets hebt laten zien in de raad. Ook 50+ pikt een groen graantje mee, maar laat daarmee ook zien het Groenstructuurplan niet verder te kennen dan de kop van het persbericht. Het is meer dan “een boom voor een boom” – als kader staat er toch echt dat bomen oud moeten worden.

Hierna is het blijkbaar tijd voor een komisch intermezzo. Eerst wordt zó uitgebreid aan Fred de Wit uitgelegd dat hij geen overdenking kan meegeven aan Ed de Lange, dat hij dat net zo goed die overdenking had kunnen geven. Vervolgens roept de voorzitter de SP op om te spreken, terwijl de CU aan de beurt is. Maar om “consequent te zijn” mag de SP toch, die zijn immers al opgeroepen.

Die gaat in op armoede en sociale woningbouw, en jongeren. De SP vreest bovendien dat de burger een melkkoe wordt. Hebben ze toch meer gemeen met de VVD dan ze dachten. Verder wordt er een aardige samenvatting gegeven van hun standpunten die we het afgelopen jaar in de commissies hebben kunnen horen. Over het doortrekken van de RGL moet een referendum komen. Gouda moet ook maar ophouden met groeien. Over plannen die financiële dekking nodig hebben gesproken… Als slotwoord de vraag of we niet meer in sociale projecten moeten steken ipv bouwprojecten, waar ik het dan weer hartgrondig mee eens kan zijn.

Gerard Schotanus van de ChristenUnie heeft zoals altijd een leuke gimmick, dit keer een poster van een zandloper. Tegelijk is dat een metafoor voor eigenlijk alles, zoals “tijd om te werken en tijd om te rusten”, en de ene korrel die voor de andere korrel gaat. Het afgelopen jaar was blijkbaar heftig. Bouwprojecten, vrijwilligers, geen dag rust (nou ja, één per week dan). Ook volgend jaar. De griffie wordt bedankt voor het noeste kopiëerwerk, de bodes voor het koffie schenken op al onze vergaderlokaties. Er wordt gepleit voor meer goedkope woningen (hoera!). De straatvegers worden ook nog bedankt. Met al die bedankjes blijft er wel weinig tijd over voor de echte beschouwingen. Dat komt gelukkig op het sociale vlak naar voren, bij armoedebeleid: ruimhartigheid, en zich niet vastleggen op de huidige financiële kaders. Het fameuze weerstandsvermogen wordt aangehaald, en informeren over risico’s. Ze willen ook minder politie op straat en meer in een politiepost. Ook de CU geeft de zegen.

Dan mag Hilde Niezen namens GroenLinks. Een inleiding over toenemend populisme, met een citaat van Spinoza. Ook Hilde haalt goedkope woningen en armoedebeleid aan. Het wordt ook tijd voor een nieuwe Stadsvisie, aangezien de huidige in 2010 afloopt. Van de begroting worden ook wij niet al te vrolijk, gezien de schaarste aan middelen. We hopen dat het college zich als een Houdini aan de krapte weet te ontworstelen. Op 3 punten gaat Hilde dieper in. We zien nu de eerste oud-bijstandscliënten terug de WWB in komen. De discussie over de panden komt ook langs. Wij willen niet dat organisaties de dupe worden van de verkoop van panden. De subsidies moeten dus tegen het licht gehouden worden. Uiteraard komt groen langs. Er moet evenveel groen blijven, maar ook meer water en meer huizen. Dat wringt. We willen betere zorg voor bomen, en een goede ontwikkeling van de Oostpolder en Hollandse IJssel. Het slot is het groeien naar de menselijke maat.

Als Arnold Jue van Gemeentebelangen aan het woord komt hoop je op oppositioneel vuurwerk. Van tevoren geeft Jue aan dat hij zich niet wil beperken qua tijd en onderwerpen. Dat belooft wat. De camera’s komen langs, zorgen over bouwkosten, het Huis van de Stad en andere bouwprojecten. Wat die zorgen zijn is niet helemaal duidelijk, want uitstel is ook al verkeerd. Regels zijn regels en die moeten we handhaven, maar dat handhaven lezen ze slechts tussen de regels door. Een woordgrap die Jue niet zo uitbuit als zou kunnen. Handhaving van het uitstallingsverbod vinden ze waarschijnlijk minder belangrijk. Ze zijn een van de weinigen die een paginanummer van de begroting aanhalen, en vinden het vooral heel zielig dat niet de huurder, maar woningeigenaren hun lasten zien stijgen. Duidelijke GBG-signatuur, maar ik had op meer vuurwerk gehoopt.

D66 kiest ervoor de financiëel specialist, Harry van den Haak, in te zetten in plaats van de fractievoorzitter Daphne Bergman. Er zijn zorgen over de uitvoering van het beleid, het rendement van inspanningen en de afhankelijkheid van extern geld. Ook D66 wijst Gouda Ontmoet af, omdat het oude wijn in nieuwe zakken zou zijn. In het plan staat trouwens juist dat nu meer samenhang gaat komen. De speeltuintjes komen weer langs, en de accomodatieproblematiek. Er wordt geopperd om niet direct het kind met het badwater weg te gooien. “Helaas” haalt hij weer de PvdA aan, dit keer over de digitale communicatie. Als afronding de dank voor de duidelijke begroting. Wat mij betreft dank voor het mooie, rustig gebrachte en heldere betoog.

De gehele SGP-fraktie kijkt nu al vooruit naar de tweede termijn – Fred de Wit heeft er zin in! Allereerst de overdenking voor 50+: hoe zit het nu met de positie van de raad. Verder neemt hij de tijd de maatschappij te beschouwen. Zorg over zorg, over opvoeding. Geen sollicitatieplicht maar tijd om je kinderen op te voeden! Het armoedebeleid wordt belangrijk geacht, en ook de SGP wil daar eventueel meer geld voor uittrekken. Als Fred de Wit het over ‘billboard-exploitanten’ heeft klinkt het veel vunziger dan het is. Sowieso merk je dat hier een ervaren spreker staat, het luistert lekker weg. Ook hier Gods zegen tot slot.

Direct hierna schorsing tot tien uur. Na al dat gepraat over alcoholverslaving heb ik trek in een biertje. Maar dat komt pas ná de vergadering.

Voorlopige conclusie: aardige betogen, maar het wordt maar niet spannend.

Geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Persoonlijk, Politiek | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Algemeen beschouwd een rustige avond (1)

De toekomst van de desktop

Met de overdenkingen rond een motie over OS/OSS die ik vanavond ga indienen kwam ik dit tegen. De toekomst van de desktop zou je het kunnen noemen: alles online. Niet voor iedereen interessant, maar met de toename van het aantal laptops en het zwervende gebruik van een hoop mensen (waaronder ikzelf) een interessante ontwikkeling.

Het komt erop neer dat je desktop-instellingen op internet staan. Via je eigen computer log je in, en vervolgens gaat vrijwel alles online. Geïntegreerd met online diensten als Google Documents, chatprogramma’s, noem maar op. Alles komt bij elkaar. Het klink in elk geval allemaal erg spannend. Omdat het allemaal op open standaarden en open source is gebaseerd is het relatief simpel om alles aan elkaar te knopen. Het enige wat je nodig hebt is een computer, een linux-installatie (kan ook een livecd of usb-stick zijn waarvan je start), en je documenten en instellingen liggen voor je klaar op het web. De grens tussen web en besturingssysteem verdwijnt min of meer. GNOME zet nu de eerste stappen. En het ziet er zo uit:

GNOME Online screenshot

Geplaatst in Computers | Getagged , , , , | 2 reacties

Wie ben ik (1)

Een rubriek die ik altijd al wilde opstarten. Amusante manieren om mij een andere naam te geven, of een andere identiteit. Klijmij is niet zo’n makkelijke naam, dus voorbeelden te over. Helaas heb ik die niet allemaal op voorraad. Deze is vers van vandaag, en dus direct vastgelegd. Het betrof een brief van de gemeente, de bevestiging voor mijn deelname als dienend raadslid bij de vrijwilligersborrel (vrijwibo?). Blijkbaar kom ik nog niet vaak genoeg in de krant om foutloos aangeschreven te kunnen worden…

Mevrouw M. van der Klijmij - van der Laan

Geplaatst in Persoonlijk | Getagged , , | 4 reacties