College moet stevige broek aanschaffen

Want menigmaal drukten de ouderen van de diverse ouderenbonden ons op het hart: ga het college flink achter de broek zitten! In het zaaltje van ISV hadden de ouderen (OSO, Seniorenraad en leden van ANBO, KBO en PCOB) een forum georganiseerd onder leiding van oud-burgemeester Jan Hein “onze mooie stad Gouda” Boone. Een leuke en leerzame bijeenkomst, over de ouderenadviseur, wonen, WMO, veiligheid, vrijwilligers en Westergouwe.

Over de ouderenadviseur was weinig bekend, wat waarschijnlijk verklaart waarom de ouderen hier niet zo tevreden over waren. Met name de mogelijkheden: de ouderenadviseur wacht nu op vragen die komen, in plaats van actief naar de ouderen toe te gaan.

Punt twee op de volle agenda was de ouderenwoningen en woonzorgzones. In het bestuursakkoord is afgesproken dat 25% van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar moet zijn. Belangrijk, zeker omdat mensen niet zo snel lijken te verhuizen als we eigenlijk willen, en betaalbare woningen niet zo snel vrijkomen. Ook hier de aansporing om het college achter de vodden te zitten.

Het punt wonen is echt mijn hobby, nu kwam een moeilijker onderwerp: de WMO. Voornaamste insteek vanuit de WMO-raad is dat collectieve voorzieningen niet ten koste mogen gaan van het individuele maatwerk. De basisgedachte van de WMO is inderdaad die individuele, vraaggerichte aanpak. Maar soms zijn er meer mensen gebaat bij een collectieve voorziening, zoals nu het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Bij te weinig gebruik wordt dat onrendabel, en betekent dat dat je mensen buiten de boot laat vallen. Vandaar dat de meeste fracties voor CVV een uitzondering willen maken als collectieve voorziening. De lat moet wel hoog liggen: de WMO gaat om individueel maatwerk, en voor een collectieve voorziening kies je dus alleen als daarmee voor meer mensen een betere oplossing wordt gezorgd. De angst voor precedentwerking vanuit de WMO-raad lijkt mij dan ook niet geheel terecht.

Een korte pauze gaf de gelegenheid wat meer koffie in te nemen, waarmee we klaar waren voor het punt Veiligheid. Zoals te verwachten was maakte dit onderwerp weer veel los. Eén man, uit de omgeving van Oost, leek zelfs alleen te komen om z’n hart te luchten – ik wilde hem nog even spreken na het forum, maar toen was hij al lang weer vertrokken. Mijn insteek was vooral dat we nog te weinig doen om het gevoel van veiligheid te verbeteren, want het is niet te accepteren dat mensen bang thuis blijven zitten en zo in hun vrijheid worden beperkt – of het nu om een gevoel gaat of daadwerkelijke onveiligheid.

Over vrijwilligers werd wat korter gesproken. Het Vrijwilligers Informatie Punt heeft nog geen informatie, en speelt nog niet de centrale rol die we willen. Er ontstond nog een leuk uitstapje naar de maatschappelijke stage/dienstplicht. Sommige fracties zijn erg voor; ik ben vooral tegen het verplichte karakter ervan, dat in tegenspraak is met vrijwilligheid. Mijn opmerking dat we ook niet alles naar het onderwijs moeten schuiven leverde een positieve reactie op (van iemand uit het onderwijs). De eerste en beste opvoeders zijn de ouders, het onderwijs is een goede tweede maar geen wondermiddel voor alle steken die ouders laten vallen.

Met al die onderwerpen was het veel te snel 5 uur, waardoor het punt Westergouwe verviel. Hier komt nog een keer een bijeenkomst over, zo werd beloofd. Hopelijk zijn er dan ook wat meer ouderen. Op de SP na (ziekte) waren alle partijen vertegenwoordigd. Daardoor kwam de hoeveelheid aanwezige raadsleden bijna hoger dan de hoeveelheid ouderen. Ondanks dit bijna-overwicht waren de raadsleden gewillig. Het college gaat achter de broek gezeten worden. Ik ben benieuwd.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Gouda, Politiek met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.