Algemeen beschouwd een rustige avond (1)

“Wat zit je toch te doen?” Een paar mensen viel op dat ik met tussenpozen verwoed op knopjes van mijn telefoon zat te tikken. Hier ontstond, zo legde ik uit, op 6 vierkante centimeter qwerty mijn verslag van de vergadering. Om te beginnen de eerste termijn van de raad, in mijn woorden en extreem bevooroordeeld.

De PvdA had de volle 15 minuten nodig om lof te uiten en het te hebben over armoede, zwakkeren, pandenverkoop, speeltuinen en digitale dienstverlening – zoals het sociaal-democraten betaamt. Er wordt wat kritiek geleverd op onderwijshuisvesting. Hier notuleer ik nog niet mee, vandaar deze ultrakorte samenvatting. Ze zijn tevreden, maar maken zich wel enige zorgen over de financiële situatie voor de toekomst. De opmerking over alcoholverslaving doet me nu al verlangen naar de borrel.

De VVD heeft het over de positie van Gouda in de Randstad, maar noemt het Groene Hart niet. In een aardig oppositioneel verhaal geven ze aan keuzes te willen maken. Welke? Een tv-spotje om wonen in Gouda te promoten. Ze zijn tegen Gouda Ontmoet, maar willen wel een hufterproofe bank. De opmerking “Flink plukken bij burger” valt, zoals het hoort bij Algemene Beschouwingen van de VVD. Laura Werger scoort 1 interruptie van het CDA, ook al mag interrumperen eigenlijk niet, over lokale lasten. VVD lijkt het niet te snappen, want ze willen én kostendekkendheid van rioolrechten, én lagere lasten (de OZB is al verlaagd, daar valt weinig te winnen). Het college zou zich niet aan haar beloftes houden. Ze zien de Artikel 12-status alweer aankomen. Aan het eind blijft onduidelijk wat ze anders willen, behalve dan geld aan burgers geven.

Het CDA begint met een citaat van Charles Groenhuijsen (commentaar naast me: “een Bush-adept!”). Ze zien allemaal goede dingen, en in goede traditie wordt de begroting met lof overladen. Ze willen accenten op financiën, zorg en veiligheid. We moeten gaan investeren, dus eigenlijk niet gaan investeren, want dat kost geld en zoveel hebben we niet. En elk plan van de raad moet voorzien zijn van financiële dekking. Alsof de raad wel eens een nieuw plan heeft. Er komen nog wat groene zaken voorbij die wij uiteraard ook leuk vinden, wat dat betreft doen ze eer aan de kleur van hun logo. De kwaliteit en individuele zorg zijn belangrijk. Wat zou dat mogen kosten, waar is de financiële dekking? In het kader van armoedebeleid wil het CDA geen reclame voor leningen op kassabonnen van de gemeente. Dan maar sponsoring door Christine le Duc denken wij hardop. Ook het CDA pleit voor gematigd alcoholgebruik. Nog meer dorst. De AD misdaadmeter komt voorbij, en de brandweerkosten. Er worden over en weer gratis diensten geleverd, maar dat snapte verder niemand (ik niet in elk geval). Met een optimistische strofe en God’s zegen sluit Wim Hillenaar af.

Gouda 50+ haalt uiteraard uitgebreid de ouderen en mensen met een functiebeperking aan. Terwijl ouderen niks hoeven moeten jongeren aan het werk. Zou Ed de Lange bang zijn voor zijn AOW? Communicatie staat daarnaast centraal, maar dat volgde ik niet helemaal. Ze maken zich zorgen over de positie van het raadslid, maar dat lijkt me wat overdreven als je als oppositiepartij nog nauwelijks iets hebt laten zien in de raad. Ook 50+ pikt een groen graantje mee, maar laat daarmee ook zien het Groenstructuurplan niet verder te kennen dan de kop van het persbericht. Het is meer dan “een boom voor een boom” – als kader staat er toch echt dat bomen oud moeten worden.

Hierna is het blijkbaar tijd voor een komisch intermezzo. Eerst wordt zó uitgebreid aan Fred de Wit uitgelegd dat hij geen overdenking kan meegeven aan Ed de Lange, dat hij dat net zo goed die overdenking had kunnen geven. Vervolgens roept de voorzitter de SP op om te spreken, terwijl de CU aan de beurt is. Maar om “consequent te zijn” mag de SP toch, die zijn immers al opgeroepen.

Die gaat in op armoede en sociale woningbouw, en jongeren. De SP vreest bovendien dat de burger een melkkoe wordt. Hebben ze toch meer gemeen met de VVD dan ze dachten. Verder wordt er een aardige samenvatting gegeven van hun standpunten die we het afgelopen jaar in de commissies hebben kunnen horen. Over het doortrekken van de RGL moet een referendum komen. Gouda moet ook maar ophouden met groeien. Over plannen die financiële dekking nodig hebben gesproken… Als slotwoord de vraag of we niet meer in sociale projecten moeten steken ipv bouwprojecten, waar ik het dan weer hartgrondig mee eens kan zijn.

Gerard Schotanus van de ChristenUnie heeft zoals altijd een leuke gimmick, dit keer een poster van een zandloper. Tegelijk is dat een metafoor voor eigenlijk alles, zoals “tijd om te werken en tijd om te rusten”, en de ene korrel die voor de andere korrel gaat. Het afgelopen jaar was blijkbaar heftig. Bouwprojecten, vrijwilligers, geen dag rust (nou ja, één per week dan). Ook volgend jaar. De griffie wordt bedankt voor het noeste kopiëerwerk, de bodes voor het koffie schenken op al onze vergaderlokaties. Er wordt gepleit voor meer goedkope woningen (hoera!). De straatvegers worden ook nog bedankt. Met al die bedankjes blijft er wel weinig tijd over voor de echte beschouwingen. Dat komt gelukkig op het sociale vlak naar voren, bij armoedebeleid: ruimhartigheid, en zich niet vastleggen op de huidige financiële kaders. Het fameuze weerstandsvermogen wordt aangehaald, en informeren over risico’s. Ze willen ook minder politie op straat en meer in een politiepost. Ook de CU geeft de zegen.

Dan mag Hilde Niezen namens GroenLinks. Een inleiding over toenemend populisme, met een citaat van Spinoza. Ook Hilde haalt goedkope woningen en armoedebeleid aan. Het wordt ook tijd voor een nieuwe Stadsvisie, aangezien de huidige in 2010 afloopt. Van de begroting worden ook wij niet al te vrolijk, gezien de schaarste aan middelen. We hopen dat het college zich als een Houdini aan de krapte weet te ontworstelen. Op 3 punten gaat Hilde dieper in. We zien nu de eerste oud-bijstandscliënten terug de WWB in komen. De discussie over de panden komt ook langs. Wij willen niet dat organisaties de dupe worden van de verkoop van panden. De subsidies moeten dus tegen het licht gehouden worden. Uiteraard komt groen langs. Er moet evenveel groen blijven, maar ook meer water en meer huizen. Dat wringt. We willen betere zorg voor bomen, en een goede ontwikkeling van de Oostpolder en Hollandse IJssel. Het slot is het groeien naar de menselijke maat.

Als Arnold Jue van Gemeentebelangen aan het woord komt hoop je op oppositioneel vuurwerk. Van tevoren geeft Jue aan dat hij zich niet wil beperken qua tijd en onderwerpen. Dat belooft wat. De camera’s komen langs, zorgen over bouwkosten, het Huis van de Stad en andere bouwprojecten. Wat die zorgen zijn is niet helemaal duidelijk, want uitstel is ook al verkeerd. Regels zijn regels en die moeten we handhaven, maar dat handhaven lezen ze slechts tussen de regels door. Een woordgrap die Jue niet zo uitbuit als zou kunnen. Handhaving van het uitstallingsverbod vinden ze waarschijnlijk minder belangrijk. Ze zijn een van de weinigen die een paginanummer van de begroting aanhalen, en vinden het vooral heel zielig dat niet de huurder, maar woningeigenaren hun lasten zien stijgen. Duidelijke GBG-signatuur, maar ik had op meer vuurwerk gehoopt.

D66 kiest ervoor de financiëel specialist, Harry van den Haak, in te zetten in plaats van de fractievoorzitter Daphne Bergman. Er zijn zorgen over de uitvoering van het beleid, het rendement van inspanningen en de afhankelijkheid van extern geld. Ook D66 wijst Gouda Ontmoet af, omdat het oude wijn in nieuwe zakken zou zijn. In het plan staat trouwens juist dat nu meer samenhang gaat komen. De speeltuintjes komen weer langs, en de accomodatieproblematiek. Er wordt geopperd om niet direct het kind met het badwater weg te gooien. “Helaas” haalt hij weer de PvdA aan, dit keer over de digitale communicatie. Als afronding de dank voor de duidelijke begroting. Wat mij betreft dank voor het mooie, rustig gebrachte en heldere betoog.

De gehele SGP-fraktie kijkt nu al vooruit naar de tweede termijn – Fred de Wit heeft er zin in! Allereerst de overdenking voor 50+: hoe zit het nu met de positie van de raad. Verder neemt hij de tijd de maatschappij te beschouwen. Zorg over zorg, over opvoeding. Geen sollicitatieplicht maar tijd om je kinderen op te voeden! Het armoedebeleid wordt belangrijk geacht, en ook de SGP wil daar eventueel meer geld voor uittrekken. Als Fred de Wit het over ‘billboard-exploitanten’ heeft klinkt het veel vunziger dan het is. Sowieso merk je dat hier een ervaren spreker staat, het luistert lekker weg. Ook hier Gods zegen tot slot.

Direct hierna schorsing tot tien uur. Na al dat gepraat over alcoholverslaving heb ik trek in een biertje. Maar dat komt pas ná de vergadering.

Voorlopige conclusie: aardige betogen, maar het wordt maar niet spannend.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Persoonlijk, Politiek met de tags . Bookmark de permalink.