Westergouwe-ouwe

Bestemmingsplannen zijn een lastig onderdeel van het raadswerk. Er spelen veel belangen, het is een juridisch belangrijk document, en beperk je maar eens tot hoofdlijnen als elk detail ertoe kan doen.

Gisteravond was een bijzondere vergadering. Niet alleen vanwege de amusante verspreking van wethouder raadslid Anita Engbers, die het had over “haar ambtenaren” die iets hadden uitgezocht, maar vooral omdat het een gecombineerde vergadering was met de commissie RO van buurgemeente Moordrecht. Het bestemmingsplan Westergouwe lag namelijk voor, met de “Nota Zienswijzen”. Dit is het document waarin de inspraakreacties staan, met het antwoord van het college (in dit geval de colleges van Moordrecht en Gouda gezamelijk).

Masterplan Westergouwe

Masterplan Westergouwe

Er kwam veel grote en kleine punten voorbij. Bij de insprekers variëerde het van fundamentele bezwaren tegen Westergouwe, tot aan persoonlijke zaken zoals de afstand tussen woonhuis en woonwijk vanwege de privacy, en uitplaatsing van het eigen bedrijf. Overheersend gevoel is dat de communicatie niet goed is gelopen. De reactie in eerste termijn van de wethouder “communicatie blijft een aandachtspunt” is dan redelijk zwak te noemen, wat hij in de tweede termijn wat aanscherpte door zich uit te spreken voor snelle en goede onderhandelingen met de belanghebbenden. Ik kon me voor het eerst, en voor het laatst, aansluiten bij de woordvoerder van Beter Moordrecht op dit punt.

Het tweede aandachtspunt is voetbal. Hierover waren 2 inspraakreacties, van ONA en van de Goudse sportkoepel VGSO. Kern van de reacties was dat er in Westergouwe ruimte moet komen voor voetbalvelden, en dat die ruimte dan voor ONA zou moeten zijn. De argumentatie lijkt een beetje willekeurig bij elkaar geraapt: zoals Wim Hillenaar (CDA) al aanhaalde is het vreemd om te zeggen dat in een wijk als Westergouwe een voetbalclub hoort, om er vervolgens een weg te halen uit een andere wijk (Korte Akkeren). Bovendien constateert de VGSO aan de ene kant dat DONK de toestroom van voetballertjes niet aankan, terwijl ONA hemelsbreed een paar honderd meter verderop ligt en klaagt over dalende ledenaantallen. Volgens mij kan ONA prima profiteren van Westergouwe. De huidige problemen van ONA moeten worden aangepakt, maar dat is een zaak voor wijkontwikkeling.

Voor ons ligt het punt iets principiëler. Bij de behandeling van de begroting voor Westergouwe, de grondexploitatie (grex), hebben wij een amendement ingediend om de Oostpolder te beschermen. Daar waren extra velden gepland, gefinancieerd via de grex Westergouwe. Dit terwijl juist was afgesproken dat de Oostpolder als enige open stukje Gouda niet de standaard makkelijke optie moet zijn voor allerlei ontwikkelingen. De wethouder kreeg via ons amendement de opdracht eerst maar eens te zoeken naar andere lokaties, waarmee de financiële reservering werd losgekoppeld van de lokatie.

In de beantwoording op de zienswijze van de VGSO werd ineens weer gesproken over een reservering voor 2 extra velden in de Oostpolder, of zo leek het door de wat onhandige formulering. Wethouder Kastelein gaf de fout gelukkig snel toe, en beloofde de tekst van ons amendement integraal in de beantwoording mee te nemen. Daarmee was de kous wat mij betreft af, hoewel het vervelend is dat je elke keer op je strepen moet staan voor punten die eigenlijk al binnen leken.

Terwijl wij aan de borrel na bezig waren was Gouda weer in de aandacht, nu bij Pauw en Witteman. Er werd ook een fragment van Voetbal Insite met Johan Derksen getoond, al eerder gespot door collega Krins. Na het bekijken van de uitzending kan ik alleen maar concluderen dat Johan Derksen het grootste probleem van Gouda is. Maar ja, wat moet je met iemand die liever geterroriseerd wordt door blanke Oudewaterse dorpelingen dan Goudse Marokkanen?

[audio:http://www.xs4all.nl/~makvdl/audio/westergouwe.mp3]

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.