Nog meer bouwkranen

Afgelopen woensdag kon ik vol aan de bak. Er stonden twee raadsdebatten gepland over bouwprojecten rondom de binnenstad. Als eerste de Jan Verzollezone Zuid, het gebied tussen Burg. Martensstraat, IJssellaan, dijk en Fluwelensingel. Een gebied dat nu wat rommelig is, maar straks een mooi woongebied moet worden. Compleet anders van opzet is “Vlek D”, het zuidelijk spoorzonegebied. Dit stuk tussen Crabethstraat, Spoorstraat en Kleiwegplein moet een aantrekkelijk winkelgebied worden.

Jan Verzwollezone
Het project rond de Jan Verzwollezone kenmerkt zich vooral door teleurgestelde bewoners. Kregen ze in de vorige collegeperiode al een Masterplan Fluwelensingel over zich heen, ook bij de nieuwe start liep het uiteindelijk spaak. Ondanks dat omwonenden in Gouda zelden zo vroeg en zo uitgebreid advies mochten geven ging het mis, toen het noodzakelijk was om nieuwe voorwaarden aan het plan te stellen. Zo werd het noodzakelijk, na het afvallen van de lokatie Achterwillens, om een Zorghuis in het plan op te nemen. Vervolgens vroeg de Ambulancedienst (RAD) ook nog een permanente plek in het gebied, waar ze oorspronkelijk slechts tijdelijk zouden zitten. “Schieten op een bewegend doel” was de typering van buurtbewoner. Als raadslis ben je wel wat gewend aan veranderende zaken, zeker als er nog geen definitief plan ligt. Voor burgers is het onbegrijpelijk en komt de overheid onbetrouwbaar over.

Het plan dat er uiteindelijk ligt, lijkt ondanks de problemen in het proces en ondanks de extra voorwaarden wel een goed plan te zijn. Het Zorghuis is aangepast, zodat het gebouw minder overheersend is in de buurt, met een parkeergarage die onder een “groene plint” met tuindak wordt weggewerkt. In de straten zullen geen auto’s te zien zijn, die worden onder de huizen geparkeerd. Een grachtje en een hofjes-achtige uitstraling geven het gebied iets rustigs en intiems mee. Er is veel aandacht voor groen, water en duurzaamheid.

Dan is het jammer dat er een ambulancepost staat ingetekend. Jammer voor de huidige bewoners, jammer voor toekomstige bewoners, en jammer voor de toekomstige hulpbehoevende ouderen in het zorghuis. Gillende sirenes bij nacht en ontij doen afbreuk aan het mooie plan. Maar die sirenes dienen wel een doel: tijdig hulp verlenen op momenten dat elke minuut ertoe doet. Onze fractie is daarom voorstander van het zoeken naar alternatieve lokaties voor de ambulancepost, zodat deze op een verantwoorde manier ergens anders kan worden ondergebracht. Dat doet recht aan de bewoners en aan het plan. Onze wethouder heeft inmiddels al een lokatie-onderzoek toegezegd, en wat ons betreft neemt de Raad uiteindelijk een besluit over de definitieve lokatie van de ambulancepost.

Zuidelijke Spoorzone

Toen het eerste voorbereidingskrediet voor de Zuidelijke Spoorzone op de agenda kwam, was de eerste reactie van fractiegenoot Pierre Mehlkopf zeer positief. Dat de ontwikkeling van deze stadsentree niet in hetzelfde tempo als de rest van de Spoorzone was opgepikt was al een teleurstelling. Nu lag er de mogelijkheid om er wat van de maken, dankzij Multi Vastgoed die interesse toonde. Aan ons als Raad werd gevraagd zich uit te spreken over de intentieovereenkomst, waar uiteindelijk een plan uit moet voortvloeien.

Het is wel iedere keer weer ergerlijk, bijna tenenkrommend, hoe andere partijen (behalve de ChristenUnie) zich vooral druk maken over het autoparkeren. In de Spoorzone nota bene! Een fantastisch OV-knooppunt, waar bussen, treinen en straks de lightrail samenkomen, centraal gelegen in de stad. Bij uitstek bereikbaar met het OV en de fiets. Daarom was ook het voorstel om in plaats van de normale centrumnorm (700 parkeerplaatsen) slechts uit te gaan van 500. Nog steeds veel, ook al komt er 18.000m2 aan winkelvloeroppervlak. Wat ons betreft is juist de bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor de fiets belangrijk. Nu al zie je in de stad en bij het station dat steeds meer mensen de fiets gebruiken. Die mensen moeten we niet ontmoedigen door tekorten aan fietsenstallingen. Gelukkig was wethouder Kastelein dat met ons eens. Ook wordt er rekening gehouden met onze zorgen over de mogelijke concurrentie met de bestaande winkels in de binnenstad: het stationsgebied is bedoeld als aanvulling op wat er in de binnenstad is, met afwisselend kleine en vooral grotere winkels. Dit zou bijvoorbeeld de vaak gehoorde wens voor winkels als Xenos, H&M en Zara mogelijk maken.

Zo komen er weer twee plekken rond de binnenstad tot ontwikkeling, met een duidelijk duurzaam karakter. Daar kunnen we als GroenLinks alleen maar blij mee zijn, en is ook te zien dat je als kleine partij ook invloed kan hebben.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Gemeenteraad, Gouda, Politiek met de tags , , . Bookmark de permalink.