VVD tegen ondernemers en andere raadsbeslommeringen

Nadat ik de PvdA al eens ietwat vilein kon beschuldigen van het voorstaan van wachtlijsten, kan de zelfingenomen beschuldigende vinger nu naar de VVD. Zij gaan in tegen een voorstel voor een ondernemersfonds, waarvan de georganiseerde ondernemers de Raad met klem hadden verzocht in te stemmen.

Wat is het geval? Er zijn nogal wat problemen in het bedrijfsleven van Gouda. Een klein aantal ondernemers is hard bezig om Gouda aantrekkelijker te maken, een groot aantal profiteert hiervan mee zonder bij te dragen. Het gevolg is dat er problemen zijn om geld bij elkaar te krijgen voor de intocht van Sinterklaas, of kerstverlichting op de Kleiweg (nota bene een van de duurste, dus aantrekkelijkste winkelstraten in de regio). Om het probleem met de free riders op te lossen willen de ondernemersverenigingen (o.a. SOG en RHID, met de Kamer van Koophandel) de OZB voor niet-woningen 5% verhogen. De opbrengsten hiervan, zo’n €230.000, gaan in een fonds waar de aangesloten vereningen uit kunnen putten. Zonder dat de gemeente zich daarmee bemoeit, immers: als zij uit eigen doos een sigaar willen roken, dan mag dat. En als ondernemers zelf om een belastingverhoging komen vragen, dan doen wij niet moeilijk. Enkele andere partijen wel. Toch raar dat die eerder voor de belangen opkomen van ondernemers die niet bijdragen, ten koste van de goedwillende ondernemers die iets van de stad willen maken.

Dit debat moest ik trouwens grotendeels missen, omdat mijn plek woensdagavond in het “kleine kamertje” was. Voor de pauze vooral over belastingen, erna als voorzitter over reïntegratie en langdurigheidstoeslag.

Bij de belastingvoorstellen bleken er een aantal partijen geïnteresseerd om een voorstel te doen voor vergroening van de belastingen. Het bleek dat we dit al eerder aan hadden moeten geven, na een informatie-avond een jaar geleden, waardoor er nu nog geen voorstel van het college lag. Daar gaan we dus wat aan doen. Verder hebben we, net als de CU, de parkeertarieven aan de kaak gesteld. Die stijgen nu niet, maar dat financiële gat moet dan in 2010 gedicht gaan worden met een extra verhoging. Overigens, vanavond is er een GroenLinks-bijeenkomst over parkeren.

Het heikele punt van de avond was de verzelfstandiging van de belastingdienst. Het voorstel is om een organisatie te vormen met o.a. Leiden en het hoogheemraadschap Rijnland. Dat heeft inhoudelijke voordelen, zoals 1 gecombineerde aanslag en dus ook 1 keer kwijtschelding. Beleidsmatig blijft de Raad verantwoordelijk voor de belastingen, alleen de uitvoering gaat extern. Daar zit ook gelijk de pijn, want voor de werknemers is dat erg vervelend. Zij zien op tegen de extra reistijd en vrezen een verslechtering van de kwaliteit. Het financiële voordeel is €109.000 per jaar voor de gemeente, maar wel te koste van eenmalig €1.300.000 – een terugverdientijd van 13 jaar dus, als alles meezit. Gezien de uitgebreide correspondentie van de afgelopen dagen over dit onderwerp was deze avond vooral informatief. Komende woensdag komt er nog een raadsdebat en mogelijk (waarschijnlijk) besluitvorming.

Met het toenemen van de temperatuur wordt de sfeer ook wat warmer. De SP probeerde de PvdA op het onderewerp langdurigheidstoeslag te wijzen op een landelijke verkiezingsbelofte, waarop direct werd gereageerd met “Irak?”. Wethouder Suijker, die zich speciaal matchend met mij had gekleed, gaf hier geen antwoord op, net zomin als Mohammed Mohandis. De angel was verder al uit het debat doordat de wethouder al had toegezegd dat de voorgestelde verordening maar voor een jaar zou gelden. Volgend jaar komt er een uitgebreidere discussie. Dat kwam de tijd ten goede, die we hadden verloren bij het uitgebreide vragenstellen over het reïntegratiebeleid. Dat gaat door naar de Raad, met mogelijk nog een amendement en uiteraard een tegenstem van de SP. Jammer dat die nog steeds politiek onhandig opereren – er wordt geen enkele steun gezocht voor ideeën, het lijkt erop dat ze vooral bezig zijn zo min mogelijk te bereiken zodat ze bij de volgende verkiezingen kunnen klagen hoe weinig er met hun plannen wordt gedaan. Na ruim 2 jaar zou je toch verwachten dat ze het politieke spel wel door zouden hebben…

Bij terugkeer in de grote zaal werd het debat over het ondernemersfonds net afgerond, en kwam de nieuwe verordening voor de Raad langs, waarin de nieuwe werkwijze verder wordt vastgelegd. Presidiumleden Caljouw en Bergman deelden elkaar nog wat schouderklopjes uit voor de geleverde prestatie – er waren geen inhoudelijke opmerkingen meer, en daarmee dus goedkeuring voor het werk van het presidium. Hoogtepunt van het “debat” was SP-raadslid van Beekum met de leesbril van SGP-er de Wit. De dikgerande bril stond hem goed. Van het verhaal kreeg ik wat minder mee (het was te zacht, onverstaanbaar op de tribune), maar dat komt gelukkig ook nog op schrift.

Het was een bijzonder volle avond, met ook een flinke voorbereiding door de grote hoeveelheid memo’s en last-minute informatie die gisteren en vandaag nog werden toegestuurd. Niet de meest fijne manier van werken, en vooral bewondering voor de raadsleden die er een nog zwaardere baan dan ik naast hebben. Misschien een mooi voornemen voor volgend jaar: ons houden aan de nieuwe verordening, die stelt dat alle stukken 9 dagen (doch uiterlijk 2 dagen) van tevoren binnen moet zijn…

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.