Wijkaanpak – hoe pak je dat aan?

“De wijkteams zijn belangrijk, dus trekken we een hele avond uit om hierover te praten”. Dat klinkt allemaal reuze sympathiek. Het levert in de praktijk niet zoveel op.

In 2008 is er na uitgebreide discussies een nieuwe nota Wijkaanpak tot stand gekomen. Daarin werden, op basis van een evaluatie van het voorgaande beleid, nieuwe afspraken vastgelegd over hoe de wijkaanpak moest werken, op welke voorwaarden budgetten zouden worden verstrekt en wat wijkteams daarmee mogen doen. Dat is alweer vier jaar geleden, dus werd er nu gekeken hoe het allemaal werkt en of er, zeker met de bezuinigingen, nog iets anders moest. Een paar kleine aanscherpingen in de afspraken en de nieuwe financiële kaders werden samen met de wijkteams besproken. Het resultaat: een voorzitter van het wijkteamvoorzittersoverleg die blij is met dit beleid, en een raadsbesluit dat amper nieuw genoeg is om überhaupt in de Raad besproken te hoeven worden.

Nu zijn de wijkteams fantastisch. Mensen die zich belangeloos inzetten om de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving te verbeteren via leuke acties, projecten, buurtfeesten etc. Die zich sterk maken voor de belangen van hun medebewoners. Die zelfs met de flinke bezuiniging constructief mee blijven denken met de gemeente.

Maar moet je er dan uitgebreid over praten? Na de eerste woorden van Wilma Neefjes was ik eigenlijk al klaar. Beleid dat aansluit bij de eerder vastgelegde doelen van wijkaanpak, wat duidelijkere spelregels over besteding en verantwoording, zonder dat er teveel wordt gevraagd van vrijwilligers. Ik was daar blijkbaar wat vroeg mee, want er werd ruim 2 uur gevraagd en half gedebatteerd. Tot aan genante vragen aan toe – “Wat is een wijkcoördinator, bent u dat?” richting Wilma Neefjes (oud-voorzitter wijkteam Nieuwe Park, nu voorzitter wijkteamvoorzittersoverleg), terwijl de uitleg daarover (de ambtenaar die contactpersoon is voor de wijkteams kort gezegd) een keer of 100 in de stukken staat. Met het geproest van wat wijkteamvoorzitters op de achtergrond probeerde Neefjes het nog uit te leggen ook, maar toen het raadslid van Trots op NL zich halverwege de uitleg omdraaide en niet meer reageerde hield dat ook op.

Ondanks de urenlange bespreking vond een enkel raadslid het nog nodig om misschien een debat te houden. Een debat waarin je het eigenlijk allemaal met elkaar eens bent dus. Want niemand leek echt iets anders te willen dan het besluit. Soms moet je als raadslid toch even een stapje opzij doen, en als je verantwoordelijkheden bij burgers legt daar dan ook niet langer over praten dan nodig is, maar die mensen lekker aan de slag laten gaan.

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek. Bookmark de permalink.

2 reacties op Wijkaanpak – hoe pak je dat aan?

 1. Martin Pohlkamp schreef:
  Gebruikt Internet Explorer 9.0 op Windows 7

  Beste Michel,

  Ik zat tegenover je. Het viel me inderdaad op dat het leek of het je weinig interesseerde. Terwijl er toch fundamentele zaken aan de orde kwamen. Ik heb niet voor niets ingesproken en een afwijkend standpunt laten horen. Gezien de reacties na afloop, de discussie op Gouwestad Radio afgelopen zaterdag en de nieuwsbrief van de griffie: je mening dat de discussie niet zo veel zin had wordt niet gedeeld. Inmiddels hebben ook meer fracties kenbaar gemaakt het voorstel toch nog eens te willen bekijken.

  Want er verandert wel degelijk wat. Bijvoorbeeld, de doelen van wijkaanpak -en daarmee de besteding van onze wijkbudgetten- worden namelijk ingekaderd. En niet zo zuinig ook. Er komen bijvoorbeeld nu opeens 5 doelen voor wijkaanpak. Zoals bevorderen bewonersparticipatie, sociale samenhang en zelfredzaamheid bewoners. Onderwerpen als ‘veiligheid / overlast’ en ‘verkeer’ worden niet genoemd. En dat zijn juist de twee items die bovenaan staan in onze bewonersenquêtes en talrijke bewonersavonden. En waar wij in Plaswijck erg druk mee zijn. Mag dat dan niet meer? En wie gaat dat uitleggen aan de bewoners ? (“sorry mensen, geen verkeersdrempels meer, mag niet van de raad” ).

  Evenzo komen er nieuwe spelregels, voorwaarden en criteria. Verantwoording is nodig, als wijkteam werk je immers met gemeenschapsgeld. Maar de uitgangspunten uit 2008 zoals Eigen Verantwoordelijkheid Geven en Maatwerk Per Buurt worden de facto verlaten.

  Daarbij, gemeente, woningcorporatie en andere instellingen krijgen met het nieuwe voorstel zeggenschap over de wijkbudgetten van bewoners. Ook dat heb ik met argumenten onderbouwd. De ratio van dit voorstel ontgaat ons.

  Maar waar het mij werkelijk over ging: ik haalde niet voor niets een pas verschenen WRR rapport aan. Daarin staat heel goed beschreven waar het naar toe kan, zelfs moet, met Wijkaanpak. Over de crises in de samenleving en het afnemende vertrouwen in bestuur, politiek en rechtsstaat. Over het belang van een andere opstelling van bestuur, politiek en ambtenaren richting burger. Zie ook het VNG rapport en het rapport van de Ombudsman: bestuur en politiek zijn niet meer altijd in staat de samenleving adequaat te sturen en vormen zelfs een onderdeel van het probleem.
  Wijkaanpak zou hierop kunnen aansluiten. Hoe dat kan is een discussie apart, maar de richting die het nu opgaat is zeker niet cf. deze rapporten. Ik merk het heel vaak, een strak en zakelijk wijkteam kan enorm bijdragen aan leefbaarheid en samenleving MITS elke wijk en wijkteam ruimte krijgt om dat in te vullen. Dat wordt nu verlaten.

  Jammer ook dat je schrijft over “leuke acties, projecten, buurtfeesten etc.” Dat komt voor, maar wijkteam Plaswijck richt al lange tijd op serieuze zaken als veiligheid/overlast (vooral deze), mobiliteit, verkeersveiligheid, leefomgeving en samenleving. Zie onze website. Ook hierbij geldt weer, zaken die zijn gericht op het wijkbelang en waarbij we constructief samenwerken met vooral ambtenaren, wijkpartners (wijkagenten!) en talrijke medebewoners. Met het nieuwe voorstel zal dat helaas een stuk lastiger worden. Mogeljk dat raadsleden de projecten en programma’s op zich gaan nemen?

  Binnenkort op onze site meer info over wijkaanpak en ons standpunt.

  Met vriendelijke groet,
  Martin Pohlkamp
  Stichting Wijkteam Plaswijck
  http://www.wijkteamplaswijck.nl
  @wtplaswijck

  • Michel schreef:
   Gebruikt Unknown op Unknown O.S.

   Beste Martin,

   Wat debat betreft had ik het gevoel dat debat met jou meer zin had dan met de Raad.

   Een aantal zaken die je noemt kloppen gewoon niet. De doelen van de wijkaanpak zijn, zoals ook vanuit de andere wijkteams werd gezegd, niet veranderd. Leefbaarheid was altijd het centrale thema. En daar kan verkeer dus ook prima over vallen.

   Dat brengt me bij een belangrijk overkoepelend thema: de zelfstandigheid van de wijkteams. Ik snap werkelijk niet dat je denkt dat die wordt ingeperkt. Er is nog steeds dezelfde vrijheid, alleen is nu wat duidelijker omschreven waar het gemeenschapsgeld aan besteed mag worden. Dat lijkt me ook voor wijkteams prettiger – er was ook gevraagd om duidelijkheid. Tegelijk wordt het met de verantwoording zo geregeld dat het voor vrijwilligers te doen is.

   Waar jij eigenlijk om roeg was een zak geld zonder gedoe eromheen. Dat is gewoon niet meer te verantwoorden in tijden dat we allemaal zuinig met geld om moeten gaan. Het gaat hier om gemeenschapsgeld, en uiteindelijk zijn wij er als raad om daar verantwoord mee om te gaan en op toe te zien. Een wijkteam heeft die opdracht niet en met losse regels maak je je enorm afhankelijk van de kwaliteit van het wijkteam. Dat jullie het nu enorm goed doen in Plaswijck (en andere wijkteams ook trouwens) geeft geen garantie op de toekomst.

   En volgens mij zijn de meeste wijkteams onafhankelijke stichtingen. Juist zodat jullie ook zelf kunnen bepalen wat jullie doen. Wees creatief, verzamel draagvlak in de wijk, boor andere geldbronnen aan en je kan dan doen wat je wilt. Juist met jullie opstelling maak je je afhankelijk van de gemeente, en dan is de enige die je beperkt jijzelf.

   Kortom, pak de ruimte die er is. Ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat we met dit besluit een wezenlijke koersverandering inzetten. Hooguit de verdeling van de middelen, waar nu een stap is gezet naar een eerlijkere verdeling, maar ook met een nieuwe verdeling blijft het vallen onder dezelfde kaders als in 2008.

Reacties zijn gesloten.