Trots?

Behalve zij dus

Er wordt nogal wat geabdiceerd de laatste dagen. Dat dat reden is voor de landelijke media om uit te pakken, zelfs als het nieuws op is, dat accepteer je. Dat dat in de Goudse politiek ineens een dingetje wordt, dat is wel opvallend.

Vorige week stelde de fractie van Trots op Nederland / TROTS Gouda / DPRK / TON ineens schriftelijke vragen over de abdicatie van koningin Beatrix. Vragen staat vrij, maar in plaats van de formele weg op grond van artikel 38 van de verordening op de werkzaamheden van de gemeenteraad van Gouda zou je ook een mailtje kunnen sturen met het verzoek de gevolgen hiervan op een rijtje te zetten. En als je dan je vragen stelt, en je loopt met je Nederlandse vlaggetje te zwaaien tijdens het schrijven, mag het dan alsjeblieft in enigszins correct Nederlands? Let bijvoorbeeld op je interpunctie, gebruik een komma waar nodig. Zet geen lidwoord voor Hare Majesteit, dat staat zo gek (alsof “een” Hare Majesteit ook zou kunnen). Noem de Oranjenacht geen KoninginneNacht, tenzij je liever in Den Haag had gewoond of gewoon niets weet over de lokale (culturele) ondernemers. Noem de Markt ook de Markt, en niet het “Markt terrein”. Of wonen er ook mensen aan het Koningin Wilhelminaweg Terrein?

En ja, het is jammer dat koningin Beatrix nooit op Koninginnedag in Gouda is geweest, maar gelukkig is ze hier wel geweest voor Kaarsjesavond (2x), de opening van de fantastische expositie over de cartons in Museumgouda, en de heropening van het Stadhuis na de restauratie.

Het zijn wel dit soort vragen, zowel de inhoud als de minimale aandacht die eraan is gegeven voor ze de wereld in worden geflikkerd, die het aanzien van de politiek verminderen. Waar gaat het nou over? We zijn bezig de crisis tegen te gaan, nog meer toeristen naar de stad te krijgen, de stad te verduurzamen en beter te onderhouden met heel beperkte middelen, en ondertussen vraagt Trots aan het college wanneer nou eigenlijk de laatste Koninginnedag is. Ze zullen toch niet alleen maar de krantenkop hebben gelezen? En dat van een partij die zo graag wil bezuinigen op ambtenaren – dan is er ook niemand meer om voor je naar het journaal te kijken om je vragen te beantwoorden hoor!

Dan kan je gaan mopperen en zeuren, en oke, dat doe ik een beetje. Maar je kan ook lekker meedoen. Vandaar dat wij onderstaande vragen hebben ingediend. Op grond van Artikel 38 uit ons reglement van orde. Binnen 30 dagen krijgen we antwoord. Hopelijk nog voor de Paus echt weg is.

Geachte voorzitter,

In gevolge art.38 van het “Reglement van orde voor vergaderingen en ander werkzaamheden van de gemeenteraad van Gouda”, heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen.

Op maandag 11 februari 2013 heeft Zijne Heiligheid ons allen medegedeeld dat hij afstand doet van de Pauselijke zetel. De abdicatie zal voor de meesten ook als een complete verrassing zijn gekomen. En de inhuldiging van de aankomende Paus zal zeer spoedig plaats vinden, namelijk maart aanstaande. Wat natuurlijk veel  operationele uitdagingen oplevert voor (culturele) ondernemers, de Katholieke kerk en eventueel voor de gemeente Gouda.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

1. Door de pauswissel komt weer een nieuwe Paus, mogelijk van buiten Europa, op de pauselijke zetel. Veel overheidsuitingen dienen aangepast te worden.

  • Wat dient er in Gouda aangepast te worden?
  • Wat gaat het kosten?

2. Door de troonsafstand door de Zijne Heiligheid komt 28 februari 2013 in een ander daglicht te staan dan gebruikelijk.

  • Indien de (culturele) ondernemers en Katholieke kerken een verzoek indienen om het conclaaf zichtbaar te maken op de Markt terrein, is het College dan bereid om daar toestemming voor te geven? Een toestemming wat tijdens de afgelopen EK en WK voetbal niet is afgegeven, om ook toen grote (TV)schermen te plaatsen op de Markt, maar de gebeurtenis nu is dusdanig anders.
  • Wat gaat het College en de gemeente Gouda extra doen om 28 februari en de dagen voorafgaand te benutten om de stad Gouda, feestelijk en economisch, in deze flow mee te nemen? Hoe gaat het College de (culturele) ondernemers hierin faciliteren? (bijvoorbeeld: versnelde behandeling vergunningsaanvragen vanuit de (culturele) ondernemers en Katholieke kerk.

3. Helaas heeft de stad Gouda nooit de Zijne Heiligheid mogen ontvangen voor de Paasviering, Kerstviering of The Passion. De meeste Nederlanders vinden dat de nieuwe Paus progressiever moet zijn en het beleid van de huidige Paus om bruggen te slaan naar andere religies moet voortzetten. Hiervoor zijn bezoeken over de hele wereld nodig.

  • Is het College bereidt om actief te gaan lobbyen, indien de opzet van het Pauselijk werk zodanig verandert, om Gouda als stad en de Groene Hart als omgeving te promoten voor het eerst volgende Pauselijke bezoek in de Provincie Zuid Holland?

Graag horen wij binnen de gestelde termijn antwoord op onze vragen. Om efficiencyredenen verdient het de voorkeur deze vragen tegelijk met de vragen van Trots over de abdicatie van HM Beatrix te beantwoorden, waarbij een kostenindicatie van beantwoording van abdicatievragen gewenst zou zijn.

Met vriendelijke groet,

 

 

De fractie van GroenLinks

Namens deze,

Dhr drs. M. Klijmij-van der Laan

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, Politiek. Bookmark de permalink.

Een reactie op Trots?

  1. Ben van Bommel schreef:
    Gebruikt Internet Explorer 9.0 op Windows 7

    Grijns!

    Ben van Bommel

Reacties zijn gesloten.