Oppositie stort Gouda in maandenlange chaos

Met verbijstering heeft GroenLinks kennis genomen van de motie van wantrouwen die door de voltallige oppositie, inclusief VVD, is aangenomen tegen alle 5 wethouders van het college. Door deze motie moest het college per direct aftreden en is alleen de burgemeester nog in functie, en heeft daarmee alle inhoudelijke portefeuilles van 5 fulltime wethouders toebedeeld gekregen.

Fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan is onthutst. “Hier wordt een politiek spelletje gespeeld, een persoonlijke vendetta ten koste van de stad. Het is ongehoord, ongefundeerd en onverstandig om dit zo te doen. De stad staat voor gek, en beleid staat stil. En erger nog: de kloof in de raad is zo alleen maar groter geworden; een stabiel college dat op een ruime meerderheid in de raad kan leunen is met deze 18-17 vrijwel onmogelijk geworden.”

GroenLinks was juist trots op wat dit college voor elkaar heeft gekregen: meer investeringen in duurzaamheid, inzet op een goede transitie in het sociaal domein, actie tegen discriminatie. Onze wethouder Hilde Niezen heeft geweldig werk gedaan met de duurzaamheidsmakelaar, afval scheiden loont en de GoudaPot om maar een paar zaken te noemen. Als onderhandelaar wist ze namens het College een gedragen overeenkomst met het COA te bereiken over een AZC, waarbij vele wensen van omwonenden meegenomen konden worden. Door de val van het college gaan in ieder geval armoedebeleid en de mobiliteitsvisie op de lange baan. Ook komen hierdoor de extra sociale woningen die in de Kadernota waren voorgesteld op de tocht. Door het aftreden van de wethouders is Gouda in geen enkel regiobestuur meer vertegenwoordigd. Het is maar de vraag of er snel een nieuw college kan komen: het reces staat voor de deur.

Tijdens het debat waren al vele handreikingen gedaan: een verkennende ronde, een nieuw college in september, volop ruimte voor inbreng door de raad. Het mocht niet baten. Een aanbod van de Commissaris der Koning om direct naar Gouda af te reizen om de bestuurlijke gevolgen van het aftreden van de wethouders te bespreken werd bot geweigerd door de oppositie.

GroenLinks betreurt de amateuristische gang van zaken. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen, ook in moeilijke tijden, en zullen dit blijven doen in het belang van de stad. Door de acties van de oppositie en het wantrouwen dat hiermee is veroorzaakt wordt het wel steeds lastiger om bruggen te slaan en de verbinding te zoeken. GroenLinks baalt hiervan en zal de komende tijd benutten om te zien wat het beste is voor de stad.

(afbeelding: Roy Korpel)

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, Politiek met de tags . Bookmark de permalink.