Prognose GR18 Gouda januari

Omdat allerlei mensen heerlijk getriggerd waren door mijn prognose voor de gemeenteraadsverkiezingen ga ik er maar eens een blogje aan wijden. Daarvoor blik ik eerst terug naar mijn omrekening van 4 jaar geleden, en dan kijk ik naar mijn huidige prognose.

Maart 2014

Wat had ik vlak voor de verkiezingen geprogpeild?

Peiling 16 maart

De streepjes geven de onzekerheid aan. De opvallende fouten: VVD kwam een zetel lager uit, CU een zetel hoger. Dat was de lijstverbinding (die ik overigens wel mee had gerekend) – de VVD had meer stemmen dan de CU maar kwam toch lager uit in zetels. De CU deed het wel veel beter dan verwacht. De PvdA had ik ook een zetel onderschat, de SP juist overschat. Landelijk was toen ook te zien dat de SP slecht presteerde tov de peilingen – en zeker in Gouda deed de PvdA het iets beter dan verwacht. Ook hier maar 1 zetel en een die close was. D66 zette een ongekend goed resultaat neer die buiten de marges van eerdere verkiezingen viel, laatst in de media nog het “Daphne-effect” genoemd. GL had ik te hoog zitten, maar dat was aan de onzekerheidsbalk ook al te zien. Ook Trots en PvdD had ik een zetel verkeerd, maar dat hing uiteindelijk ook op 50 stemmen verschil. Ook hier zat ik dus aardig in de buurt. Mijn prognose zegt dus niet alles maar zit er ook nooit echt ver naast.

Januari 2018

De trend is duidelijk wie er winnen en verliezen. VVD, GL, SP, GBG en PvdD winnen. Die laatste misschien wel of niet genoeg voor een zetelwinst. PvdA, CDA, D66, CU en SGP verliezen. Met name de christelijke partijen hebben optimaal geprofiteerd van de lijstverbinding. De CU moet dus een bescheiden winst boeken tov 2014 om gelijk te blijven in zetels Рeen lastige opgave. Ook SGP en CDA balanceren op de rand en hangen van een restzetel af. Dat is haast niet te voorspellen РCDA of SGP zou net zo makkelijk een zetel meer kunnen hebben, maar de kans is zeker aanwezig dat minimaal ̩̩n van de twee er een kwijt raakt.

Hoe komt de prognose tot stand

Ik heb de verkiezingsuitslagen vanaf 2006 bijgehouden en geanalyseerd. Hoe groot is het verschil tussen landelijke en Goudse resultaten? Dat blijkt redelijk constant. Zo scoort de VVD 15 a 20% slechter dan landelijk in Gouda. Ten opzichte van de Peilingwijzer van maart 2014 zelfs bijna 40% slechter. De trend is bovendien dalend: de VVD scoort sinds 2006 7 procentpunt slechter tov landelijk. Door die verandering wordt de onzekerheid wel groter. De PvdA is stabieler: 14 a 21% beter dan landelijk, ook tov de Peilingwijzer. Voor wie een Mohandis-effect verwacht trouwens: in 2006 en 2010 scoorde de PvdA 17% resp 14% hoger dan landelijk, in 2014 20%.

Voor 4 jaar geleden waren de verschillen als volgt:

Partij Verschil tov GR14 landelijk Verschil tov peilingwijzer maart 2014
VVD -22% -39%
PvdA 20% 22%
SP 12% -48%
CDA -48% -35%
D66 44% 21%
CU 100% 94%
GL 17% 62%
SGP 140% 120%
PvdD 32% 5%

De landelijke uitslag wordt altijd wat vertekend door partijen die niet overal meedoen etc. De peilingwijzer wordt vertekend doordat peilingen ook niet alles zeggen, zeker niet over lokaal. Maar dat houdt het ook spannend 🙂 De mate waarin het verschil landelijk – Gouda schommelt bepaalt mede de onzekerheid.

Stap 2 is om de huidige peilingen te bekijken. De peilingwijzer geeft een mooi gemiddelde maar wordt niet elke week bijgewerkt. Ik neem dus ook mijn eigen gemiddelde van de peilingen. Die is gewogen naar betrouwbaarheid en ouderdom – iedere dag die verstrijkt verandert de weging van een peiling iets, zodat de nieuwste peilingen het zwaarst meetellen. Maurice de Hondt is actueel maar vertrouw ik minder – en doordat die alleen zetels geeft zit daar al een paar tiende procent onzekerheid in. De mate waarin de peilingen onderling verschillen gebruik ik om de onzekerheid te bepalen. Hoe meer verschil, hoe groter de onzekerheid.

Op basis van de bovenstaande verschillen en een inschatting van de lokale invloed (PWA, crisis, zichtbaarheid, fingerspitzengefuhl) bepaal ik de definitieve afwijking. Soms ietsje beter, soms ietsje slechter. Als ik voor de CU de +100% aanhoudt zakken ze naar 2 zetels, en dat lijkt me wel erg veel, dus CU schat ik positiever in dan wat de data zeggen. GL heb ik op precies +17%, net als vorige keer.

Met al die cijfers blijft er een deel over, op moment van schrijven ongeveer 22%. Dat komt aardig overeen met de historische lokale kiezers – Gouda is wel een landelijk georiënteerde forenzenstad. De verdeling is lastig, omdat vorige verkiezingen Trots nog meedeed en GBG en GoPo één lijst hadden. Ik verwacht dat 50+ ongeveer een kwart van de lokale stemmen krijgt (vergelijkbaar met de 24-27% van voorgaande verkiezingen), GoPo de helft en GBG ook een kwart (was 14% in 2010).

Over Michel

Michel Klijmij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Gouda, (co-)woordvoerder milieu, veiligheid, bouwen & wonen, ruimtelijke ordening, voorzitter A-onderwerp Armoedebeleid. Michel Klijmij woont al zijn hele leven in Gouda en houdt van hobby's. Dat zijn klooien met computers, radiomaken en politiek. Op dit weblog publiceert hij alles wat hij vindt dat de wereld moet horen.
Dit bericht is geplaatst in Andere partijen, Gemeenteraad, Gouda, GroenLinks, Politiek. Bookmark de permalink.