Raad – 13 december 2006

Over de plannen voor het Hamstergat. In de voorgaande commissievergaderingen was ophef ontstaan over de gokhal in de plannen, die een belangrijke financiële pijler van het hele concept vormen. GroenLinks was al akkoord na toezeggingen van de wethouder over verslavingszorg, en zeker na de uitgebreide informatierondes waar ook verslavingszorg Parnassia bij betrokken was (en die ook betrokken blijft in het verdere traject).

Uit de raadsvergadering:

Eerste Termijn

De heer Klijmij-van der Laan (GL): Voorzitter. Ik durf wel te wedden dat de gokhal er komt,
dus ik zal mijn betoog kort houden.
Er is al veel gezegd over het Hamstergat. Helaas ging het dan vooral over het
amusementscentrum, en wat minder over waar het eigenlijk allemaal om begon: de
discotheek. Wat GroenLinks betreft, staat die discotheek er gewoon in 2010, en moet dat het
uitgangspunt van alle plannen en afspraken zijn. De behoefte aan een echte
uitgaansgelegenheid voor de Goudse jeugd is groot. Een ambitieuze stad als Gouda hoort
een discotheek te hebben. Wij willen ten slotte een dynamische en vitale stad, en daar horen
ook jongeren bij.

Wij kunnen ons voorstellen dat er bezwaren zijn tegen een gokhal, maar naar onze mening
heeft de wethouder laten zien deze bezwaren serieus te nemen en daar op een uiterst
verstandige manier mee om te gaan. Als het gaat om samenwerking met Parnassia en het
opzetten van een goed beleid voor preventie, hebben wij er alle vertrouwen in dat de
gemeente er alles aan zal doen om gokverslaving tegen te gaan. Als daar goede afspraken
over komen en die ook worden gehandhaafd, hebben wij geen enkel bezwaar tegen een
amusementscentrum. Het grootste deel van de mensen heeft daar immers een leuke avond
zonder problemen. Brood en spelen dus.

In de commissievergadering heb ik de fracties die tegen het amusementscentrum zijn, de
vraag voorgelegd wat dan hun alternatief voor de disco is. Als door het ontbreken van een
sterke financiële drager de discotheek niet door kan gaan, wat doen die fracties dan voor de
jongeren in Gouda? Het amendement dat de heer Schotanus nu heeft ingediend, betekent in
feite alleen vertraging, want uit het onderzoek zal naar voren komen dat een woontoren geen
financiële drager van het project kan zijn, terwijl andere alternatieven al eerder zijn
onderzocht.

De heer De Wit gaf ons in de commissievergadering een vraag mee, namelijk wat wij zouden
doen als het leisureproject niet nodig zou zijn voor de disco. In dat geval zouden wij geen
tegenstander van het leisureproject zijn geweest, maar hadden wij ons ook gemakkelijk neer
kunnen leggen bij alleen een discotheek. Wij zien echter geen andere mogelijkheid om de
disco te realiseren. Aangezien de eerste jongeren die klaagden over het gebrek aan
uitgaansmogelijkheden in Gouda, inmiddels de leeftijd voor rolstoel-disco’s benaderen, gaan
wij akkoord met het voorstel en hopen wij gezellig met de wethouder eind 2010 op de
dansvloer te staan.

Tweede Termijn

De heer Klijmij-van der Laan (GL): Voorzitter. Laat ik eerst reageren op de opmerkingen van
de SP-fractie over de opstelling van GroenLinks in Wormerveer. GroenLinks is geen centraal
geleide partij, waarbij via een oekaze wordt bereikt dat alle lokale afdelingen precies hetzelfde
vinden. Wij hebben in deze specifieke situatie onze eigen afweging gemaakt. Ongetwijfeld zijn
er in Wormerveer omstandigheden waardoor GroenLinks daar tot een ander oordeel is
gekomen, maar wij bellen niet eerst met alle afdelingen of met onze partijleider om te horen
wat wij ervan zouden moeten vinden.

Hoewel ik het dus oneens ben met het standpunt van de SP-fractie, heb ik er veel waardering
voor dat deze fractie ver wil gaan in het bestrijden van gokverslaving. Het gaat dan om de
zichtbare gokverslaving, want de onzichtbare verslaving zien wij niet in de cijfers terug, hoewel
het een reëel maatschappelijk probleem is. Ik vraag mij nog wel af of de SP-fractie nu ook
kroegen en coffeeshops wil gaan sluiten met het oog op alcohol- en drugsverslaving. De heer
Van der Sluijs heeft eerder deze avond gesproken over tientallen gokverslaafden en
honderden alchoholverslaafden, en gezien de omvang van dit probleem is het dus eigenlijk
wel enigszins stuitend dat niemand zich daar druk om maakt, terwijl nu toch allerlei jongeren
in kroegen aan de breezertjes zitten. Misschien kan ook daarover een balletje worden
opgegooid in de gesprekken met Parnassia. In ieder geval vind ik dat, als je dan problemen
wilt aanpakken, je het meteen goed zou moeten doen, en niet alleen op dit ene probleem van
gokverslaving zou moeten hameren.

De heer De Wit (SGP): Samen met de SP zou u beide problemen kunnen aanpakken.
De voorzitter: Als het zo doorgaat, vrees ik voor een volledige drooglegging!

De heer De Wit (SGP): Ik heb het dan nog niet eens over roken.

De heer Klijmij-van der Laan (GL): Verder is de strekking van het voorstel van het college
dat als er geen gokhal komt, er ook geen disco komt. Wat gaat de SP dan doen voor de
jongeren in Gouda, als ze tegen het amusementscentrum is? Dan is immers de disco ook niet
haalbaar.

De VVD-fractie heeft gesteld dat verslaafden hun eigen verantwoordelijkheid zouden moeten
nemen. Ik neem daar volledig afstand van, want kenmerk van verslaving is juist dat mensen
niet meer zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarom praten wij met Parnassia en
daarom is er de bijlage met allerlei maatregelen. Door alles op de eigen verantwoordelijkheid
te gooien, neem je afstand van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik vind het dan ook
te gemakkelijk om te stellen dat verslaafden zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.

De heer Van Alphen (SP): In eerste termijn heb ik gepleit voor een onderzoek naar de
werkelijke omvang van het aanbod van gokmogelijkheden. Dat is al een antwoord op de vraag
van GroenLinks aan onze fractie. Verder heeft Parnassia al aangegeven dat een disco — die
de heer Klijmij nu eigenlijk via ons probeert te verbieden — niet direct tot meer
alcoholverslaving leidt. Dat neemt niet weg dat ook wij ons zorgen maken over
alcoholverslaving.

e heer Klijmij-van der Laan (GL): Een disco draagt niet bij aan meer alcoholverslaving
omdat er al legio mogelijkheden zijn om alcohol te gebruiken. Je zou dan al die mogelijkheden
moeten gaan aanpakken, en dus alle kroegen moeten sluiten.

De heer Van Alphen (SP): Er ligt geen voorstel om het aantal kroegen in één keer te
verdubbelen, maar zo’n voorstel ligt er wel voor gokkasten. Parnassia heeft al aangegeven
wat het verschil is in effecten
op verslaving.

erder is er nog de vraag wat wij gaan doen voor jongeren als er echt geen disco zónder
gokhal gerealiseerd kan worden. Ik geloof daar overigens niet in, want juist de omvang van dit
project is voor ondernemers een belemmering om een disco te realiseren. In ieder geval
hebben wij bij de algemene beschouwingen een motie ingediend waarin wij hebben
aangegeven wat wij voor jongeren willen doen. Voor die motie was geen draagvlak in de raad,
maar wij hebben toen duidelijk gemaakt wat wij voor jongeren willen doen in plaats van een
disco.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.